Anda di halaman 1dari 30

OBJEKTIVITI

1
OBJEKTIVITI

Kamus Dewan

kenyataan yang berasaskan fakta


yang
sebenarnya yang tidak dikuasai
atau
dipengaruhi oleh perasaan atau

prasangka sendiri.

2
Garaghan
sikap neutral yang tidak memihak
kepada mana-mana pihak.
Gottschalk,
Objektif adalah memperolehi
pengetahuan yang tidak memihak dan
benar serta bebas daripada reaksi
peribadi seseorang.
Ranke
untuk menghasilkan sejarah sepertimana
yang benar-benar berlaku, pengadilan
moral seharusnya diketepikan.
3
Konsep objektif

Proses pemaparan kebenaran


sesuatu peristiwa sejarah melalui;

kaedah penelitian dan

menganalisis secara kritis,

bagaimana ia sebenarnya berlaku.

4
Abad ke-19, pensejarahan Eropah
telah dipelopori oleh pemikiran dan
penulisan Leopold Van Ranke
(1795-1886).
Karyanya- The Histories of The latin
an Germanic Nations.(1824)

5
Bagi Ranke matlamat pengajian sejarah
adalah;
untuk menggambarkan kejadian-kejadian
sebagaimana sebenarnya terjadi,
yang membiarkan fakta-fakta sejarah
bercakap dengan sendiri tanpa
penglibatan sejarawan. (satu persembahan
tulen fakta-fakta)

Berkembangnya aliran sejarah objektif


adalah berasaskan kepada
keyakinan tentang kemampuan
memperolehi fakta-fakta sejarah yang
muktamad.

6
Ranke juga telah menekankan ;

kepentingan penggunaan sumber yang


asli dalam penyelidikan serta
pendekatan yang kritis dalam penulisan
dan penafsiran sejarah.
Memerlukan para pengkaji mematuhi
secara ketat syarat keunggulan bukti

Sejarah yang saintifik menuntut


sejarawan bersikap objektif semasa
menyelidik dan menulis.
7
Dengan bersikap objektif sejarawan
harus berdiri diluar
peristiwa,
masyarakat, ataupun
negara yang dikaji.

Hasilnya suatu penulisan sejarah


yang sebenar
seperti sebenarnya berlaku akan
berjaya dihasilkan.

8
Sumbangannya yang bernas dalam
bidang pemikiran sejarah ini telah
menyebabkan beliau dianggap;
bapa dan juga tokoh terbilang dalam
bidang pensejarahan moden.
dianggap peneroka era baru
pensejarahan barat atau
sebagai pengasas bagi pensejarahan
moden di dunia barat

9
ALIRAN RELATIVIS
Golongan Relatif

Lahirnya golongan seperti;


R.G. Collingwood
Charles A. Beard,
Garaggam,
Louis Gottschalk dan

telah beranggapan sejarah tidak dapat dan


tidak perlu dikaji seperti sebenarnya berlaku.
Ini kerana sejarah bukanlah suatu ilmu
pengetahuan yang lengkap dan bukan juga suatu
sains yang tepat.
Sejarah sebenarnya adalah suatu bidang kajian
dan ilmu pengetahuan yang sangat berkait rapat
dengan manusia dan kemanusiaan.
10
Golongan revalitis ini sering bersifat
subjektif kerana
bahan yang diteliti adalah berkisar
mengenai perbuatan manusia pada
masa silam yang telah diresapi oleh nilai
budaya masing-masing.
Golongan ini juga mempunyai
kesedaran tentang betapa
pentingnya kebenaran sejarah dan
mematuhi peraturan-peraturan
tertentu dalam menjalankan kajian.

11
Namun peraturan-peraturan tersebut
tidak menjamin kebenaran mutlak
dalam merumuskan sejarah dan
tidak menyediakan cara yang berkesan
untuk menyelesaikan masalah
perbezaan rumusan sebagaimana yang
dilakukan dalam ilmu sains.

12
Pendapat Golongan Relativis
Sejarah bukan sahaja tidak mampu
memaparkan keseluruhan realiti
masa lampau, bahkan boleh
melahirkan gambaran-gambaran
yang bercanggah.

13
Pengaruh Ranke mula luntur menjelang 1930.

Bermula dari itu, beberapa sejarawan telah


mula mengaitkan kesangsian terhadap
konsep seperti sebenarnya berlaku itu.

Bagi mereka;
sejarah yang tepat adalah sesuatu yang mustahil
untuk dicapai.

Burchahardt yang menganggap sebagai suatu


bidang yang tidak wajar kerana;
sejarah itu adalah suatu bidang ilmu yang paling
tidak saintifik,
namun begitu banyak perkara yang wajar diketahui.

14
H.E. Barnes pula telah merumuskan
empat kelemahan Ranke, iaitu;
kegagalan menggunakan keseluruhan
sumber-sumber yang boleh didapati bagi
sesuatu kajiannya,
terlalu menekankan soal-soal politik
dan tokoh-tokoh,
ketiga di mana akibat ketaatan
keagamaan menyebabkan beliau
memihak kepada teori sejarahnya yang
berbentuk ketuhanan dan
akhir sekali akibat terlalu ghairah untuk
menulis sejarah mengenai Luther,
keluarga Honenzollern dan Prussia.
15
Benedetto Croce
-semua sejarah adalah sejarah masa kini.
Tulisan sejarah bukanlah masa lalu seperti
sebenarnya berlaku
tetapi adalah masa lalu seperti yang telah
digambarkan oleh pengkaji melalui sumber-
sumber yang didapati.
Pada tahun 1933, pandangan Ranke telah
ditolak dengan rasmi di Amerika Syarikat
oleh tokoh-tokoh seperti
Charles A. Beard,
R.G. Collingwood serta

16
Charles A. Beard
- sejarah adalah merupakan pemikiran
sezaman tentang masa lampau
disamping mencerminkan pemikiran
sejarawan dalam masa dan konteks
budayanya.
Pemilihan dan penyusunan bahan
dipengaruhi
Prasangka
Kepercayaan,
Kegemaran
Pengalaman termasuk sosial dan ekonomi

17
Sumber-sumber sejarah juga tidak
lengkap kerana banyak peristiwa
yang berlaku tidak dirakamkan.
Tindakan pengkaji sejarah memilih
maklumat tertentu sahaja
menyebabkan sebahagian realiti
sejarah telah ditinggalkan.

18
Carl Becker-
Menggunakan dua hujah
Mustahil seorang ahli sejarah untuk mengambarkan secara
keseluruhan tentang sesuatu peristiwa yang benar
walaupun mudah
Gambaran ahli sejarah tidak dapat mengikis unsur-unsur
peribadi ahli sejarah
penulisan sejarah ditentukan oleh ahli sejarah sendiri
yang mempunyai;
akal fikiran,
tujuan atau

pemilihan dan kecenderungan yang berasaskan


pengalamannya pada zaman itu.
Fakta adalah hasil pemilihan yang dilakukan oleh ahli
sejarah sendiri yang berpandukan kepada
pengalaman pribadinya.

19
Objektiviti sejarah
Sejarah itu boleh juga dianggap objektif
sekiranya sejarawan mengikuti beberapa
ukuran tertentu
Carr mengukur soal objektiviti
berdasarkan
Membuat pentafsiran yang bernas dan tajam
Bersikap adil dan jujur kepada semua pihak
yang dikaji
Memberi gambaran yang seimbang

20
Pemilihan fakta oleh ahli sejarah adalah
untuk menjawab soalan dan mengaitkan
pentafsiaran yang dihurai oleh ahli
sejarah.

21
Kajian Sejarah itu objektif
sekiranya:
Sejarawan dapat memaparkan
kajiannya secara adil dan jujur.
Sejarawan dapat mencatat dengan
tepat butir-butir hal yang dikajinya.
Sejarawan dapat membuat liputan
yang tepat dan mengitepritasi fakta
dengan sahih dan jujur.

22
Keobjektifan dalam Sejarah
Objektiviti
Sesuatu luar daripada akal fikiran
atau subjek
Merujuk kepada sifat-sifat berkaitan
dengan benda yang dikaji:
Contoh: warna, bau, rupa, bentuk.
Perkara ini boleh dikaji tanpa
melibatkan perasaan, emosi dan nilai
pengkaji.

23
APAKAH SEJARAH ITU OBJEKTIF
?

Jawabnya : Tidak boleh 100%


Kerana : Sejarah mengkaji fikiran
manusia.
Pengkajinya juga adalah
manusia.
Maka : Tidak dapat dielakkan sifat,
nilai dan
kepercayaan pengkaji
mempengaruhi
kajian.
24
SEBAB BERLAKU SUBJEKTIF (tidak
wajar)
Sikap Bias atau berat sebelah
sejarawan.
Sebagai manusia biasa, sejarawan

tetap mempunyai unsur-unsur


kejiwaan seperti;
sentimen,
perasaan,
tuntutan dan hasrat,
unsur-unsur serta pengaruh sosio-
budaya terhadap bidang yang dikajinya.
25
Pertama
- semangat kepartian atau memihak
kepada sesuatu kepercayaan atau
pendapat.
Kedua
- terlalu bergantung kepada sumber
yang diperolehi
ketiga
- kerana ia gagal memahami sumber
kerana kesamaran dan kerumitan
yang terdapat padanya.

26
keempat
- meletakkan kepercayaan kepada yang
tidak benar atau keyakinan yang
berlebihan terhadap sesuatu yang tidak
pasti kebenarannya.
kelima
- kerana kejahilan tentang hukum-hukum
yang menguasai perubahan-perubahan
masyarakat
Keenam
- kerana membesar-besarkan sesuatu
kejadian lebih daripada yang sebenarnya.

27
Kekurangan fakta dan sumber

Fakta adalah satu unsur yang


mengukuhkan kebenaran sesebuah
penulisan itu.
Dalam sejarah, fakta boleh dianggap;
sebagai tulang belakang,
malah nadi bagi kesejarahannya.

28
kekurangan sumber dan fakta adalah
satu masalah yang besar dan
merupakan penyebab kepada usaha
seseorang sejarawan terbengkalai
untuk seberapa lama sehingga
menimbulkan beberapa kelemahan
terhadap penulisan tersebut.

29
Menulis demi kepentingan diri
sendiri

Seringkalinya berlaku pemesongan


dalam fakta adalah disebabkan motif
dalam diri sejarawan.

Sejarawan lebih dipengaruhi oleh


gerakan motif dalam diri di mana
mereka sebenarnya cuba menulis
secara rasional.
30