Anda di halaman 1dari 4

KUMPULAN 10

BAB 10 PERIMETER DAN LUAS


RANCANGAN PELAJARAN
HARIAN (NON-LINEAR)
Mata pelajaran: Matematik Tingkatan 1
Kelas /masa/bilangan: 1A/8.00pg 9.10pg/25
Tajuk: Bab 10 Perimeter dan Luas
Standard Kandungan: Luas segi tiga
Standard Pembelajaran: 10.2.2, 10.2.3
Gabungan Pembelajaran: 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3
Objektif Pembelajaran: Di akhir pembelajaran, murid boleh:
a) Menerbitkan rumus luas segi tiga berdasarkan luas segi empat
tepat.
b) Menentukan luas segi tiga pelbagai bentuk dengan
menggunakan kaedah rumus
c) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segi tiga dengan
menggunakan teorem pythagoras.
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:
1. Murid secara berkumpulan untuk menerbitkan rumus
luas segi tiga daripada luas segi empat dengan
menggunakan kertas A4 yang diedarkan oleh guru.
2. Murid secara berkumpulan berbincang untuk
menentukan luas segi tiga dengan menggunakan
rumus.
3. Murid menyelesaikan luas segi tiga bersudut tegak
tanpa salah satu panjang sisi tinggi atau tapak
dengan diberi nilai sisi yang paling panjang.
4. Guru menerangkan rumus a2 + b2 = c2 untuk
mencari sisi menegak atau mengufuk.
5. Guru mengaitkan rumus di atas dengan teorem
pythagoras.
RANCANGAN PELAJARAN
TAHUNAN (NON LINEAR)
MINGGU STANDARD STANDARD GABUNGAN
KANDUNGAN PEMBELAJARA
N
M 29 M 30 10.1 Perimeter 10.1.1
10.1.2
10.1.3

10.2 Luas segi 10.2.1 13.1.1


tiga, segi empat 10.2.2 13.1.2
selari, lelayang, 10.2.3 13.1.3
dan trapezium

10.3 Perkaitan 10.3.1


antara perimeter 10.3.2
dan luas