Anda di halaman 1dari 18

CERAMAH ISRA

MIKRAJ
USTAZ WANZ
SK GUNTONG LUAR
LAFAZ MULIA
ANAK ANAK

SUBHANALLAH
ALHAMDULILLAH
ALLAH AKBAR
KEPENTINGAN MENUNTUT ILMU

KISAH PEMUDA DAN AZAN


TAHUN DUKACITA
KISAH IBU DAN ANAK
ALLAH HIBURKAN HATI
ISRA MIKRAJ
DALIL


Maksudnya :
" Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-
Nyapada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil
Aqsayang telah Kami barkati sekelilingnya agar
Kamiperlihatkankepadanya sebahagian daripada
tanda-tanda[kebesaran] Kami.Sesungguhnya Dia
adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
[ Al-Quran surah Al-Israa': 1]
ISRA
Nabi Muhammad s.a.w.terjadi pada 27Rejabtahun ke-12 dari masa kenabian
beliau, merupakan peristiwa penting yang selalu dirayakan setiap tahun oleh
seluruh umatIslam. Tarikh ini bersamaan622M iaitu ketika Nabi berumur 52
tahun, setahun sebelumHijrahdariMakkahkeMadinah. Tahun ini juga dikenali
sebagaiTahun Dukacitakerana bapa saudaranyaAbu Talibdan isterinyaKhadijah
binti Khuwailidmeninggal dunia. Nabi dan anak angkatnyaZaid ibn Harithahdiusir
dan dibaling batu oleh pendudukTaifsehingga berdarah. Peristiwa Israk Mikraj ini
tercatat dalamsurah Al-Israaayat 1 (Al-Quran:17:1). juga menceritakan peristiwa
ini.

Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya (Muhammad)


pada malam hari dari Masjid Al-Haram (di Makkah) ke Masjid Al-Aqsa (di
Jerusalem), yang Kami berkati sekelilingnya, untuk memperlihatkan
kepadanya tanda-tanda (kekuasaan dan kebesaran) Kami.
Sesungguhnya Allah jualah yang Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.( Al-Quran, Surah Al Israa: 1)
ISRA
perjalanan selama 3/4 malam sahaja iaitu dari jam 6 malam
hingga 6 pagi Nabi kembali semula keMakkahsebelum
terbit fajar. Baginda menunggang Buraq bersama Jibril dari
Masjidil HaramkeMasjid Al-AqsadiBaitulmuqaddisdi
Palestinkini. Arahkiblatumat Islam ketika itu ialah
Baitulmuqaddis. Selepas peristiwa ini, semasa Nabi tinggal
di Madinah, arah kiblat ditukar ke Mekah. DiTembok Barat
masjid, buraq telah ditambat di suatu tempat. Nabi
mengerjakan solat dua rokaat di beberapa tempat
persinggahan seperti diMadinah,MadyandanBukit
Thursina. Di Masjid Aqsa, Nabi sembahyang berjemaah
dengan makmumnya ialahNabi Adam,Nabi MusadanNabi
Isa. Baginda ditawarkan minumansusuatauarak. Tetapi
Nabi Muhamad memilih susu sebagai minumannya.
MIKRAJ TANGGA
Seterusnya diangkat secara fizikal melalui mikraj (tangga emas dan
perak) dari bumi ke langit ke-7 hingga keSidratul Muntahadan bertemu
denganAllahdiArasy. DiBaitul Makmur, Nabi melihat malaikat bertawaf
dan moyangnyaNabi Ibrahimbersandar di situ .Wajah Nabi Ibrahim
persis wajahnya . Nabi juga 'dibedah' untuk kali kedua. Sebelum ini,
semasa kanak-kanak , baginda pernah dibedah oleh dua malaikat
semasa di perkampunganibu susunyaHalimahtus Sa'adiah.
Nabi telah bertemu dan bercakap denganNabi Ibrahim,Nabi Musadan
Nabi Isa.
Peristiwa luar biasa ini paling penting dalamtakwim Islamkerana
menandakan seseorang itu Islam ataukufur. Ia sebuah mukjizat dari
Allah S.W.TbagiNabi Muhammad s.a.w.yang tidak pernah dilakukan
olehrasuldannabisebelumnya. HanyaNabi Muhammad s.a.w.sajalah
yang diberikan anugerah dan kehormatan olehAllah S.W.Tuntuk
melakukannya sebagai petanda betapa tingginya penghargaanAllah
S.W.T kepada Nabi Muhammad s.a.w.
PERISTIWA YG DILIHAT
Beberapa peristiwa yang terjadi selama Isra' berlangsung memberikan hikmah dan pelajaran
yang sangat mendalam bagiNabi Muhammad s.a.w.serta menjadi cermin bagi umat yang
menjadi pengikutnya.
Nabi memperoleh pelajaran tentang keadaan masa lalu dan masa yang akan datang yakni
saatJibrilmenyuruh beliau melakukan solat di Kota Thaibah (Madinah) dimana kelak Nabi
akan berhijrah ke kota ini, di Thur Saina (Bukit Thursina), tempatAllahberfirman kepada
Nabi Musa, serta di Bethelehem, tempat lahirnyaNabi Isaputera Maryam (Mary).
Jibriljuga mengajar Nabi bagaimana menghadapiIfritdari golonganjinyang
mengganggunya dengan memberinya sebuah doa yang harus dibaca Nabi.
Mengambil hikmah dari perjuangan seorang Muslimah sejatiMasyitahdalam berjihad
mempertahankan keyakinannya akan keesaanAllah.
Mendapat pelajaran bagaimana akibatnya bagi orang-orang yang enggan solat, enggan
berzakat, pemakan riba dan suka berbuat zina. Pengganggu jalan umum, pemimpin yang
suka menumpuk-numpuk jabatan dan suka menjelek-jelekan orang lain.
Gambaran umat yang terjebaknya dalam kemewahan dunia, perumpamaan umur dunia
yang sudah tua, tamsil bermacam-macam minuman yang boleh dan tidak boleh (haram)
diminum umat Nabi serta adanya pengakuan para nabi akan keberadaanNabi Muhammad
s.a.w.sebagai pemimpin utama.
BANTAHAN
Sekembali dari Israk dan Mikraj, Nabi Muhamad telah diragui dan
ditertawakan oleh masyarakatQuraisyterutama pemimpinnyaAbu Jahal
danAbu Lahab. Bagi Abu Jahal, inilah bukti Nabi Muhamad seorang yang
gila dan ahli sihir kerana mana mungkin pergi ke Palestin hanya
semalaman dan menjelang subuh sudah sampai di Mekah semula. Abu
Jahal mempersendakan Rasulullah diHijir Ismaildi hadapan komuniti
Bani Kaab bin Luay.
NamunAbu Bakaradalah orang pertama yang percaya dengan cerita itu
kerana baginya Muhamad adalah seorang al Amin. Abu Bakar sentiasa
membenarkan khbar langit yang Rasulullah bawa.Aisyahmencatatkan
ada orang Islam yangmurtadselepas peristikwa itu.
Setelah dicabar oleh Bani Kaab bin Luay, Nabi menceritakan keadaan
Masjidil Aqsa hingga hampir keliru. Mujurlah saat itu Allah mendatangkan
Masjid Aqsa dan diletakkan berdekatan rumah Uqail. Maka, mudahlah
Nabi menceritakan masjid itu. Salah seorang dari mereka mengakui
kebenaran gambaran itu kerana pernah pergi ke Masjidil Aqsa.
ANUGERAH SOLAT
DARI 50 KE 5 WAKTU

KENAPA SOLAT???

PENGHUBUNG BERJUMPA KEKASIH


SOALAN KUIZ
TAHUN 1 : BILA BERLAKU PERISTIWA ISRA
MIKRAJ
SOALAN KUIZ
TAHUN 2 : KENAPAKAH BERLAKUNYA
PERISTIWA ISRA MIKRAJ
SOALAN KUIZ
TAHUN 3 :
SIAPAKAH YG TELAH MENINGGAL SEBELUM
PERISTIWA ISRA MIKRAJ
SOALAN KUIZ
TAHUN 4
BERAPA UMUR NABI SEMASA PERISTIWA ITU?
SOALAN KUIZ
TAHUN 5
BILAKAH KALI PERTAMA NABI DIBEDAH
DADANYA?
SOALAN KUIZ
TAHUN 6
SEBUTKAN DALIL ISRA DAN MIKRAJ .. SURAH
DAN AYAT??