Anda di halaman 1dari 5

Analisis Skrip Drama

Komponen : Pemikiran
Tema
Persoalan
Kesetiaan seorang pekerja terhadap tuan
Moral
Kesetiaan
Bertanggungjawab
Rajin
Bercita-cita tinggi
Berfikiran positif
Bertimbang rasa
Nilai dan Pengajaran
Kita haruslah sentiasa bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas yang
diamanahkan
Kita perlulah sentiasa berusaha dan mempunyai impian untuk Berjaya dalam
kehidupan
Kita perlulah menghargai semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan
Kita patut sentiasa berfikiran terbuka semasa menghadapi cabaran untuk
kesejahteraan hidup.
Kita perlulah sentiasa rajin dan tidak menangguhkan kerja yang diberi