Anda di halaman 1dari 9

ANALISA PENCAPAIAN NADI PRASEKOLAH

DAERAH SANDAKAN
2015
PERBANDINGAN PENCAPAIAN
BAHASA MALAYSIA
BIL ITEM KEMAHIRAN

MEMBACA MENULIS

TM BM TM BM

1. INSTRUMEN NADI MEI 568 679 769 478

PENCAPAIAN ( % ) 45% 55% 62% 38%

BIL ITEM KEMAHIRAN

MEMBACA MENULIS

TM BM TM BM

2. INSTRUMEN NADI OKT 816 379 949 246

PENCAPAIAN (%) 69% 31% 79% 21%


GRAF PERBANDINGAN NADI
BAHASA MALAYSIA
79%
80%
69%
70%
62%
60%
55%
50%
45%
40%
38%
30% 31% MEI
20% Column1
21%
10%
0%
PERBANDINGAN PENCAPAIAN
BAHASA INGGERIS
BIL ITEM KEMAHIRAN

READING WRITING

TM BM TM BM

1. INSTRUMEN NADI MEI 347 900 651 596

PENCAPAIAN ( % ) 28% 72% 53% 47%

BIL ITEM KEMAHIRAN

READING WRITING

TM BM TM BM

2. INSTRUMEN NADI OKT 660 535 788 407

PENCAPAIAN (%) 55% 45% 66% 34%


GRAF PERBANDINGAN NADI
BAHASA INGGERIS
80%
72%
70% 66%

60%
55% 53%
50% 47%
45%
40%
34%
30% MEI
28%
20% Column1
10%
0%
PERBANDINGAN PENCAPAIAN
MATEMATIK
BIL ITEM KEMAHIRAN

MEMBACA MENULIS

TM BM TM BM

1. INSTRUMEN NADI MEI 913 334 893 354

PENCAPAIAN ( % ) 73% 27% 72% 28%

BIL ITEM KEMAHIRAN

MEMBACA MENULIS

TM BM TM BM

2. INSTRUMEN NADI OKT 1080 115 1042 153

PENCAPAIAN (%) 90% 10% 87% 13%


GRAF PERBANDINGAN NADI
MATEMATIK
90%
87%
90%
80%
73%
70% 72%

60%
50%
40%
30% MEI
28%
20% 27% Column1
10%
13%
0% 10%
MASALAH YANG
DIKENALPASTI:
Kurang tumpuan semasa aktiviti
pembelajaran dan pengajaran dijalankan.
Tidak mempunyai pengetahuan asas

tentang huruf dan nombor ( tidak pernah


bersekolah sebelum ini )
Masalah kehadiran ke sekolah
Segelintir ibubapa beranggapan prasekolah

hanya untuk membiasakan diri pergi ke


sekolah sahaja. Tidak ada komitmen yang
tinggi terhadap pembelajaran murid.
TINDAKAN SUSULAN
Meningkatkan teknik dan kaedah dalam
pembelajaran dan pengajaran untuk menarik
minat murid belajar.
Menggunakan kaedah latih tubi dan kerja rumah
Menggunakan kaedah belajar melalui main
untuk memberi keseronokan kepada murid
supaya ingin belajar secara tidak langsung.
Memberi ganjaran atau hadiah yang
bersesuaian sekiranya perlu.
Perjumpaan bersama waris. ( Dialog prestasi
DARI SEMASA KE SEMASA )