Anda di halaman 1dari 7

Panduan Pemeriksa PKLSMB FASA 1

pas calon selesai menjawab, calon akan save fail excelnya dan membia
aran komputer di atas sebelum meninggalkan komputernya. Dalam kata
komputer masih memaparkan excel seperti di atas maksudnya murid s
jawab dan telah melaksanakan arahan simpan dan fail excel menunggu
akan guru penyemak.
emua pemeriksa akan diberikan panduan Penskoran seperti contoh di a
anduan penskoran akan mengikut pilihan bahasa yang dipohon sekolah
KOD
PERMARKAHAN
1. Hanya soalan subjektif sahaja yang perlu ditanda.
2. Permarkahan dalam bentuk kod 0,1,2 atau 9

LINK KE BUKU 1 PANDUAN PENSKORAN.PDF


(SAINS - BUKU 1 Penskoran.pdf)

GURU PERLU PENERANGAN SEKURANG-KURANGNYA HINGGA KE MUKASURAT 6 CONTOH PANDUAN PENSKORA


Contoh semakan.
Setelah sampai ke penghujung pengisian markah, jangan lupa
tekan butang save file excel ini.
Keluar excel (tanda sudah selesai semak) dan semak fail excel
tersebut bernama nombor kad pengenalan calon yang sepatutnya
ada di desktop.
Sekian. Terima kasih.