Anda di halaman 1dari 16

PANDUAN CALON UJIAN

PKLSMB
Pastikan fail ujian tersedia pada desktop.
Rename fail ujian menggunakan Nombor
Kad Pengenalan calon.
Contoh: 950211-08-4545 ( beserta tanda
)
Buka (double click) fail ujian tersebut.
Paparan seperti di atas akan muncul.
Baca arahan dengan teliti.
Tekan butang SETERUSNYA.
Arahan seterusnya
Baca arahan dengan teliti.
Tekan butang SETERUSNYA.
Paparan muka pertama ujian PKLSMB.
Baca arahan dengan teliti.
Tekan butang SETERUSNYA.
Bahagian A: Maklumat Murid.
Lengkapkan semua maklumat yang
diperlukan menggunakan huruf besar.
Jika dinyatakan Sila Pilih, klik pada pilihan
Sambungan
Tekan butang SETERUSNYA.
Bahagian B:
Baca arahan dengan teliti.
Tekan butang MULA apabila diberitahu.
Soalan bermula.
UNIT soalan semasa diwarnakan.
Baca soalan dengan teliti.
Pilihan jawapan berbentuk objektif.
Baca semua pilihan jawapan dengan teliti
dan pilih jawapan yang paling tepat.
Pilihan jawapan YA/TIDAK.
Baca soalan dengan teliti dan pilih sama
ada YA atau TIDAK.
Pilihan jawapan berbentuk subjektif.
Baca soalan dengan teliti dan taip jawapan
anda dalam ruang jawapan.
UNIT soalan semasa diwarnakan.
Apabila selesai menjawab sesuatu UNIT,
paparan di atas akan muncul.
Pilih sama ada untuk SEMAK atau
SETERUSNYA.
Paparan setelah selesai ujian.
Klik ikon SAVE.
Berhenti di sini.
Tinggalkan meja komputer anda untuk
SEKIAN
TERIMA
KASIH