Anda di halaman 1dari 16

SEMANTIK ENGGAU PRAGMATIK

DALAM JAKU IBAN (BIBB3083)

UBAH SEMANTIK ENGGAU


PRAGMATIK BA PENGAWA:
BERIKAN

Disediaka:
Josephine Jata anak Salih
PISMP Bahasa Iban Semester 4
RIPIH ISI
1. PENGAWA BERIKAN

2. KEREMBAI RETI

3. KERUPIT RETI

4. INSUR RETI

4. PENUTUP
PENGAWA BERIKAN DALAM DAYA
IDUP IBAN
Berikan tu siti ari pengawa ti teleba dikerejaka
bansa Iban ari kelia.
Leka jaku berikan tu datai ari pugu jaku ikan.

Nya alai, pengawa berikan tu mai reti pengawa


ngulihka ikan.
BERIKAN: SUBA enggau DIATU
SUBA ASPEK DIATU

Nyadika sumber Sumber pemakai, kena


pemakai TUJU bedagang, pengawa
BERIKAN maya lepa.

Pemansai, tubai, Senapang ikan, bom ikan,


berayang, gansai, PERENGKA racun (digaga mensia
sadak, ginti, pukat, BERIKAN ukai utai tumbuh)
jala, serampang

Sungai, tasik, lubuk ENDUR Pegung, sungai, tasik,


BERIKAN lubuk
UBAH SEMANTIK ENGGAU
PRAGMATIK BA PENGAWA BERIKAN
Pemansang dunya kemayahari meri empas ngagai
leka jaku Iban ti dikena besehari-sehari.
Ubah ti nyadi ba leka jaku nya dikumbai ubah
semantik.
Dalam pengawa berikan, bisi sekeda leka jaku ti
berubah reti. Reti sekeda leka jaku nya berubah
nengah proses kerembai reti, kerupit reti enggau
insur reti.
KEREMBAI RETI
Leka jaku: PANSAI
Ba pengawa berikan, pansai tu mai reti pengawa
ngulihka ikan ngena pemansai dalam sungai
(danau, letung)
Perengka ti dikena ba pengawa tu iya nya
pemansai. Pemansai tu siti kereban ti digaga ari
bila wi tauka rutan.
Tang diatu, leka jaku pansai dikena ba pengawa
bukai.
Pansai diatu mai reti mansik, peresa, sidi tauka
giga enggau silik.
Leka jaku pansai suah dikena ba pengawa
ngulihka tauka negapka penemu tauka penerang.
Chunto ayat:

Pansai luyar kes melaki bini ke sarak nya kena


nyendiaka penerang maya pechara ila.
KERUPIT RETI
Leka jaku: SENAPANG
Senapang nya senyata ti berumbang sereta
bepugu.
Suba senapang dikena ngasu enggau beburu.

Ba pengawa berikan, diatu bisi siti bansa


senapang ti dikumbai senapang ikan.
Senapang ikan
Leka jaku: PERAU
Perau tu utai ditepan dikena mindah jalai ai ke dikayuh
tauka kena berikan ba ai. Reti iya diatu kereban
pengangkut ba ai suba dikumbai perau.

Diatu mayuh macham kereban pengangkut baka perau

injin sepit, bot enggau muto ai.

Perau Bot
INSUR RETI
Leka jaku: TUBAI/NUBAI
Tubai tu iya nya rachun ti dikena ngemabukka
tauka ngematika ikan ti dikulihka ari ai getah
tauka urat/akar

Derreis elliptica /
Tubai
Dalam daya idup Iban, ari leka jaku tubai nya
bisi insur ba reti baka tubai kara.
Leka jaku tubai kara bisi ba daya idup Iban.
Tubai kara mai reti orang ke tak bejaku durah-
durah ngapa nadai pemisa penemu laban baruh
pendiau tauka ulah.
Tubai kara nya ngemanaka ulah mensia.
Leka jaku: JALA
Jala tu siti perengka ti dikena berikan disanggit
ari ubung tengang, nilun enggau tansi.
Jala ngembuan tating ti dikena ngenyampatka
jala tengelam lebuh ditibar ke dalam ai.
Jaku sempama jala pisit pala tangga mai reti ti
bukai ari reti jala tadi.
Jala pisit pala tangga mai reti indu dara jegit ke
sebarang lelaki dikedekaka. Reti iya, orang nya
disemaka baka jala ti ngulihka mayuh bansa ikan
Chunto ayat:
Ina dikumbai sida serumah jala pisit pala tangga
laban ulah iya udu betukar lelaki dibai iya pulai
ninting Gawai.
SIMPUL JAKU

Leka jaku ti dikena kitai besehari-sehari


tau berubah nitihka pemansang dunya
sereta gaya pengidup kitai. Pemansang
teknologi tau ngasilka mayuh kereban ti
baru ti ulih dikena ngemuntangka
pengawa kitai tau nambah mayuh leka
jaku ti baru tauka berubah ari aspek reti.
Gaya pengidup kitai besehari-sehari
mega ulih meri empas ngagai chara
ngena leka jaku.
KEREBAN SANDING
______.(2011). Bup Sereba Reti Jaku Iban.
Kuching: The Tun Jugah Foundation.

______.(2006). Jaku Dalam. Kuching: The Tun


Jugah Foundation.

Anda mungkin juga menyukai