Anda di halaman 1dari 19

PENDIDIKAN SEBAGAI

MEDIUM PERPADUAN
MASYARAKAT DI MALAYSIA

Nur Syuhada binti Mohd Din

900223115686

PPISMP Kajian Sosial Sem 3


Latar Belakang
Sistem Pendidikan

Sebelum kedatangan
British Selepas Kemasukan
- Tidak formal British
- Formal
Pendidikan Zaman British
Jenis Sistem
Sekolah

Sekolah
aliran
Inggeris

Sekolah
Sekolah
vernakular
agama Islam
India

Sekolah Sekolah
vernakular vernakular
Cina Melayu
Sekolah Agama Islam
 Terdiri daripada sekolah pondok, madrasah, sekolah agama
rakyat dan sekolah agama
 Guna bahasa Melayu atau bahasa Arab sebagai bahasa
pengantar
 Dibiayai sendiri
 Peringkat pengajian : Rendah dan Menengah
 Berpeluang melanjutkan pelajaran ke Indonesia, Mesir, dan India

Sekolah Vernakular
Melayu
 Guna bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
 Dibiayai oleh British
 Peringkat pengajian : Rendah sahaja
 Dibina di kawasan luar bandar-daif
 Tidak berpeluang menjawat jawatan tinggi
 Berpeluang lanjutkan pelajaran ke MPSI
Sekolah Vernakular Cina

 Ditubuhkan sejak akhir abad ke-19 oleh pihak persendirian


dan parti-parti politik
 Sukatan pelajaran, tenaga pengajar dan buku teks dibawa
dari negara China
 Bertujuan untuk mengekalkan identiti kecinaan di Tanah
Melayu
 Berkembang pesat sebagai insitusi ilmu, budaya dan bahasa
Cina di seluruh TM dan Singapura
 Dapat sokongan penuh masyarakat China

 Ditubuhkan oleh pihak estet- tanggungjawab sosial


Sekolah
 Sukatan pelajaran berorientasikan sistem pendidikan India
Vernakular
 Tenaga pengajar-India
Tamil
 Peringkat pengajian : sekolah rendah sahaja
 Kurang dapat sambutan- banyak yang bekerja di ladang
 Tidak berpeluang untuk mendapat pekerjaan bergaji lumayan
Sekolah Inggeris

 Ditubuhkan sejak abad ke-19


 Bahasa pengantar : Bahasa Inggeris
 Diambil alih oleh kerajaan British- keperluan tenaga
pekerja rendah di sektor kerajaan dan swasta
 Didirikan di bandar-bandar sahaja
 Murid boleh lanjutkan pelajaran ke peringkat kolej dan
universiti dalam dan luar negara
 Berpeluang menjawat jawatan tinggi
 Dipandang tinggi oleh masyarakat
A SA R
D
A S A R
D A N
D ID I K
PE N
Penyata
Barnes PENDIDIKAN PERINGKAT
Penyata
Fenn-Wu
1950 KEDUA
1951 Penyata
Razak
1956
Ordinan
Pelajara
n 1952

Penyata
Rahman
Talib 1960

PENDIDIKAN TAHAP AWAL Dasar


Pendidikan
Kebangsaan

● Pendidikan sekolah rendah diwajibkan

Penyata ●
● Sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa
pengantar

● Tempoh persekolahan rendah bermula pada usia 6 tahun -percuma
Barnes 1950 ●
● Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa
pengantar

Penyata ●
● Sekolah Cina dikekalkan – bina bangsa yang bersatu

Bahasa Cina diajar sebagai bahasa ketiga
Fenn-Wu


● Sukatan pelajaran bertumpu pada hal-hal yang berlaku
di Tanah Melayu bukan kepada hal-hal negara China
1951

Ordinan ●
● 2 jenis sekolah kebangsaan didirikan dengan menggunakan BM
dan BI sebagai bahasa pengantar
Sekolah vernakular Cina dan Tamil tidak termasuk dalam sistem
Pelajaran

pendidikan kebangsaan

● Kemudahan disediakan untuk mempelajari bahasa Cina dan Tamil
1952 di sekolah kebangsaan
PENYATA RAZAK 1956

Pelajaran
Rendah

Satu Sukatan Pelajaran

Sekolah Rendah Kebangsaan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan


(Bahasa pengantar-BM) (Bahasa pengantar-BI, B.Cina dan B.Tamil)
PELAJARAN
MENENGAH

Satu Sukatan Pelajaran

Sekolah Rendah Sekolah Menengah


Menengah (Bahasa Jenis Kebangsaan
pengantar-BM) (Bahasa pengantar-BI)
Penyata Rahman
Talib

 Menjadikan BM sebagai bahasa pengantar di sekolah &


universiti
 Memberi pelajaran percuma untuk sekolah rendah
 Memperkenalkan kelas peralihan untuk murid-murid sekolah
vernakular ke sekolah menengah aliran Melayu
 Jemaah Nazir Persekutuan diadakan untuk mengawal mutu
pelajaran
 Penekanan kepada pelajaran Sejarah untuk menanam
semangat patriotik dan kesetiaan kepada negara
 Menyemak dan memperbaharui kurikulum (sukatan
pelajaran)
Dasar Pendidikan
Guna 1 kurikulum
Memperluas
pendidikan
Guna pendidikan
yang sama untuk rendah ikut KBSR
Kebangsaan
semua sekolah
vokasional dan
teknikal
yang berdasarkan 3M

Guna 1 peraturan
Guna 1 sistem Guna 1 sistem
jadual waktu yang
peperiksaan yang penggal persekolahan
sama untuk semua
sama yang sama
sekolah

Guna sistem Guna buku teks yang


Guna pendidikan
pentadbiran dan sama-
menengah mengikut
peraturan sekolah berlatarbelakangkan
KBSM
yang sama negara
KE M B A N G A N
PE R
SIS T E M
PE N D ID IK A N
M A L A Y S IA
Perkembangan Sistem
Pendidikan Malaysia

Fasa Pertama Fasa Kedua


(1961-1970) (Selepas 1970)
#1- Pembinaan
Bilangan pelajar
Aminuddin banyak
Baki :sekolah rendah
meningkat- kemasukan pelajar
sekolah
1-Pembinaan
#Aminuddin
1- Bilangan baru
Tingkatkan mutu
pelajar
Baki banyak
pendidikan
:sekolah rendah
perempuan Melayu
#2- Bina 3 buah
Bilangan
meningkat-
sekolah
2-
1-Bilangan baru sekolah
bilik
kemasukan
pelajar
Tingkatkan darjah
pelajar
di sekolah
mutu pendidikan
perempuan Melayu
menengah Melayu
ditambah
menengah
2- Bina 3 tidak
#2-Bilangan
Bilangan buah seimbang
sekolah
bilik
pelajar darjah
di sekolah
menengah Melayu
ditambah
menengah tidak seimbang

##Pe
Pe
ndid
ndid
ikan
ikan
men
men
eng
eng
ah
ah
alira
alira
n
n
Mel
Mel
ayu
ayu

F
yan
yan
gg
men
men

A
ump
ump
ang
ang
di

S
di
seko
seko
lah
lah

A
Ingg
Ingg
eris
eris
gun
gun
aa
bah
bah
asa

1
asa
Mel
Mel
ayu
ayu
##
Pem
Pem
ans
ans
uha
uha
n
n
pep
pep
erik
erik
saa
saa
n
n ke
ke
seko
seko
lah
lah
men
men
eng
eng
ah
ah
##
Me
Me
mpe
mpe
rken
rken
alka
alka
n
n
pen
pen
didi
didi
kan
kan
men
men
eng
eng
ah
ah
ren
ren
dah
dah
FASA 2
 Berlaku selepas tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969
 Kerajaan berusaha wujudkan integrasi nasional
 Semua sekolah guna bahasa kebangsaan sebagai bahasa
pengantar
 Tukar sekolah aliran Inggeris kepada Melayu secara berperingkat
 Pihak universiti jalankan program khusus dalam bahasa Melayu
 Wujudkan pelbagai kemudahan pendidikan-elak keciciran
 Skim Rancangan Khas
 Wujud Skim Pinjaman Buku Teks
 Penubuhan sebuah Jawatankuasa Kabinet untuk kaji Dasar
Pelajaran Kebangsaan
RUJUKAN
 Ramlah Adam, Abdul Hakim Samuri dan Muslimin
Fadzil, 2004. Buku Teks Sejarah Tingkatan 3. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
 Hasnah Hussin,2007. Pengajian Malaysia: Oxford
Fajar
 http://www.scribd.com/doc/2674818/sejarah-
perkembangan-pendidikan-di-malaysia
 http://sarjana.tripod.com/sejarah3.html
 http://gurusejarah.blogspot.com/
TERIMA
KASIH

Anda mungkin juga menyukai