Anda di halaman 1dari 13

MEDIA PEMADAMAN

ALAT PEMADAM API

Disampaikan oleh :
MD ZAIROL NIZAR BIN SAAID
PENDAHULUAN

ALAT PEMADAM API ADALAH BERTUJUAN UNTUK


MELAWAN KEBAKARAN. DALAM MENJALANKAN
KERJA PEMADAMAN KEBAKARAN, ALAT PEMADAM
API JUGA MEMAINKAN PERANAN SEBAGAI ALAT
BANTU MULA IAITU DIGUNAKAN UNTUK
MEMADAM KEBAKARAN DIPERINGKAT AWAL
KELAS- KELAS API
KELAS JENIS CONTOH APA DIGUNAKAN
API KEBAKARAN BAHAN

i KAYU i. JENIS AIR


A PEPEJAL ii KAIN ii. DEBU KERING
iiiKERTAS iii. BUIH

i MINYAK i. BUIH
B CECAIR Ii CAT ii. DEBU KERING
iii VARNISH iii. CO2
iv. AIR SECARA
SEMBURAN
I LPG I DEBU KERING
C GAS ii METHANE Ii BUIH
III BUTHANE Iii CO2

i POTASSIUM i DEBU KERING


D LOGAM / ELEKTRIK ii SODIUM iii Ii DEBU GRAPHITE
MAGNESIUM
iii CO2
Alat Pemadam Api
MS 1539:Part 1:2002
Pengenalan kepada
MS 1539:Part 1:2002
Menggantikan piawaian lama MS
1179:1990
Specification for fire extinguishers dan
juga MS 864:1983 Specification for
identification colours for fire
extinguishers.

Pengubalan MS 1539:Part 1:2002 adalah


berasaskan kepada kehendak teknikal
dalam piawaian antarabangsa seperti
ISO, piawaian BS (British Standard) dan
EN (European Norm).
BUIH

DEBU KERING

AIR
CO2

LAMA
SEKIAN TERIMA KASIH