Anda di halaman 1dari 24

PETA PEMIKIRAN I-THINK

Peter Chin Sin Kiong


SMK Desa Kencana,
Lahad Datu
Apa itu Peta Pemikiran?
Di dalam program i-Think peta pemikiran
diperkenalkan dimana peta ini mengandungi 8 peta
pemikiran.
Setiap peta pemikiran mempunyai proses pemikiran
yang disesuaikan mengikut tajuk atau unit pelajaran
Program i-Think merupakan program untuk
mempertingkatkan dan membudayakan Kemahiran
Berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan
murid berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif.
i-Think membawa maksud innovative Thinking
(Pemikiran Inovatif). Murid-murid perlu dibekalkan
dengan kemahiran berfikir seperti mana yang
dinyatakan dalam PPPM 2013-2025
PETA BULATAN / CIRCLE MAP
Contoh Peta Bulatan
PETA BUIH / BUBBLE MAP
Contoh Peta Buih
PETA BUIH BERGANDA /
DOUBLE BUBBLE MAP
Contoh Peta Buih Berganda
PETA POKOK / TREE MAP
Contoh Peta Pokok
PETA DAKAP / BRACE MAP
Contoh Peta Dakap
PETA ALIR / FLOW MAP
Contoh Peta Alir
PETA PELBAGAI ALIR /
MULTI-FLOW MAP
Contoh Peta Pelbagai Alir
PETA TITI / BRIDGE MAP
Contoh Peta Titi
RULES TO REMEMBER!

Peta pemikiran BOLEH digunakan


bukannya WAJIB digunakan
Jangan fokus pada BENTUK, fokus
pada FUNGSI
Nota, pembentangan, kertas edaran,
etc semua boleh guna peta
pemikiran.
Rujukan Slide
http://ummicikguadda.blogspot.my/p
/thinking-maps.html
https://sifu2b.wordpress.com/tag/pe
ta-buih-berganda/
https://www.sistemguruonline.my/201
5/07/8-peta-pemikiran-i-think.html
SEKIAN, TERIMA KASIH