Anda di halaman 1dari 11

Complex Machine

Mesin Kompleks
Apa itu Mesin Kompleks?

Dua atau lebih mesin ringkas yang


berfungsi bersama membentuk mesin
bergabung atau mesin kompleks.
Kelebihan melakukan kerja dengan
bantuan mesin :
# Kehidupan harian menjadi lebih mudah

# Membantu melaksana kerja dengan lebih senang

# Membantu menyelesaikan kerja lebih cepat dan menjimatkan masa

# Membantu menyelesaikan masalah


# Membantu mengangkat objek yang sangat berat

# Membolehkan kita pergi ke suatu tempat ke tempat yang lain.