Anda di halaman 1dari 12

Selamat Datang Peserta LISMA

41. telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan


karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan
kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka,
agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
42. Katakanlah: Adakanlah perjalanan di muka bumi dan
perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang
terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang
mempersekutukan (Allah).
(Ar-ruum)
[30] Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata


kepada Malaikat : Sesungguhnya Aku hendak
menjadikan di bumi seorang khalifah. Berkata
mereka : Apakah Engkau hendak menjadikan
padanya orang yang merusak di dalam nya dan
menumpahkan darah, padahal kami bertasbih
dengan memuji Engkau dan memuliakan Engkau ?
Dia berkata : Sesungguhnya Aku lebih mengetahui
apa yang tidak kamu ketahui.
(Al Baqarah : 30)
Yel-Yel
Lingkar Studi Muslimah
Melingkar, Belajar,
Soekarno:
Pembicara
Nama :
Ayu Fitri Nursofya
Jurusan :
Sosiologi
Fakultas :
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kampus :
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
No telp. :
0813-9081-4610
Selamat Datang Peserta LISMA
Pembicara II
Nama :
R. Denti Purwasih, S.Pd.I
Pekerjaan:
Ibu Rumah Tangga
(2 orang anak)
Anggota Hizbut Tahrir
Indonesia
Lulusan Pendidikan
Agama
Islam
UIN Syarif Hidayatullah
No telp.: 0896-6091-1034
Selamat Datang Peserta LISMA
Wassalamualaikum Wr. Wb

Anda mungkin juga menyukai