Anda di halaman 1dari 69

KBD3033 PRINSIP DAN STRATEGI PENGAJARAN KANAK-

KANAK BERMASALAH PENDENGARAN

TAJUK: KURIKULUM BAHASA


ISYARAT
KUMPULAN 6:
NAMA NO. MATRIK
EBRONICA IVY ANAK DEHAN D20141066846
JANENETTY ANAK KAREK D20141066837
ANVELEN PAYA WAN D20141066824
KURIKULUM STANDARD
BAHASA ISYARAT DAN
KOMUNIKASI
PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Bahasa Isyarat Komunikasi digubal dengan


memberi penekanan kepada standard kandungan dan
standard pembelajaran. Standard kandungan dan standard
pembelajaran berpaksikan pengetahuan, kemahiran asas
serta nilai dalam Tunjang pembelajaran komunikasi.
Mata pelajaran Bahasa Isyarat Komunikasi digubal dengan
memberi penekanan kepada penguasaan berkomunikasi
murid bermasalah pendengaran yang merangkumi aspek-aspek
kemahiran praisyarat, kemahiran visual dan kemahiran bahasa
isyarat kreatif.
MATLAMAT
Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas Masalah Pendengaran
(KSSRPKMP) bagi mata pelajaran Bahasa Isyarat Komunikasi (BIK) bertujuan:

1. Melengkapkan murid bermasalah pendengaran menguasai kemahiran


bahasa
2. Bagi keperluan diri untuk berkomunikasi

3. Mempelajari dan memperolehi ilmu serta maklumat baru

Kurikulum Standard Bahasa Isyarat ini akan dijadikan wahana utama dalam proses
pengajaran dan pembelajaran sebagai mod komunikasi bagi semua mata pelajaran
OBJEKTIF
Kurikulum Standard Bahasa Isyarat Komunikasi menyediakan peluang kepada
murid bermasalah pendengaran di peringkat sekolah rendah untuk mencapai
objektif dalam aspek kemahiran berkomunikasi seperti berikut:

1. Melihat dan mengecam apa yang dilihat

2. Membezakan apa yang dilihat dan dirancang

3. Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan

4. Membentuk isyarat dan kod dengan tepat

5. Menyatakan dan melakukan apa yang disyarat

6. Memperluaskan perbendahraan kata secara umum

7. Membentuk frasa Bahasa Malaysia dengan isyarat atau kod


OBJEKTIF
8. Memperkembangkan kemahiran membentuk frasa dan klausa

9. Kemahiran dalam membentuk pola ayat bagi meningkatkan pemerolehan


Bahasa Malaysia
10. Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat-ayat mudah dan betul

11. Menguasai kemahiran membina ayat kompleks dengan tepat

12. Mengisyarat/mengekod secara kreatif

13. Bercerita dengan menggunakan ayat mudah secara isyarat atau lisan

14. Bercerita dengan menggunakan ayat-ayat kompleks secara lisan atau bahasa
isyarat
15. Bercerita bebas secara isyarat atau lisan
FOKUS
Kurikulum Standard Bahasa Isyarat Komunikasi berfokus
kepada:
Usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran dari aspek
pemerolehan dan penguasaan Bahasa Malaysia yang tepat
dan berstruktur melalui penggunaan bahasa isyarat dan mod
komunikasi seluruh yang standard
ORGANISASI KANDUNGAN

1. KEMAHIRAN PRAISYARAT

Kemahiran ini memberi penekanan dari aspek melihat dan mengecam


apa yang dilihat, membezakan apa yang dilihat dan diransang,
meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru dan rakan dan
membentuk isyarat/ kod dengan tepat. Kandungannya merangkumi:
1.1 Melihat dan mengecam apa yang dilihat
1.2 membezakan apa yang dilihat atau diransang
1.3 Meniru pergerakan tangan yang dilakukan oleh guru atau rakan
1.4 Membentuk isyarat dan kod yang tepat
ORGANISASI KANDUNGAN
2. KEMAHIRAN VISUAL

Kemahiran ini memberi penekanan kepada aktiviti menyatakan dan melakukan apa yang
diisyaratkan, memperluaskan perbendahraan kata secara umum, membentuk frasa asas
Bahasa Malaysia daripada isyarat dan kod, memperkembangkan kemahiran membentuk
frasa dan klausa, kemahiran membentuk pola ayat bagi meningkatkan pemahaman dan
penguasaan Bahasa Malaysia dan menguasai kemahiran membina ayat-ayat mudah dan
kompleks. Kandungan merangkumi:
2.1 Menyatakan dan melakukan apa yang diisyarat
2.2 Memperluaskan perbendaharaan kata secara umum
2.3 Membentuk frasa asas Bahasa Melayu dari isyarat atau kod.
2.4 Memperkembangkan kemahiran membentuk frasa dan klausa
2.5 Kemahiran dalam membentuk pola ayat bagi meningkatkan pemahaman dan
penguasaan Bahasa Melayu
2.6 Membuat ayat-ayat mudah
ORGANISASI KANDUNGAN
3. KEMAHIRAN BAHASA ISYARAT KREATIF

Kemahiran ini memberi penekanan terhadap kemahiran berbahasa isyarat


sebagai mod utama di dalam proses penyampaian, penerimaan dan
mengakses pemerolehan bahasa yang efektif dalam kalangan murid
bermasalah pendengaran. Kandungan merangkumi:
3.1 Menguasai kemahiran membina ayat kompleks
3.2 Berkomunikasi dengan menggunakan pola ayat mudah dan betul
3.3 Mengisyarat/ mengekod secara kreatif
3.4 Bercerita dengan menggunakan ayat mudah secara isyarat atau lisan
3.5 Bercerita dengan menggunakan ayat-ayat kompleks secara lisan atau
isyarat
3.6 Bercerita secara bebas secara isyarat atau lisan
ORGANISASI KANDUNGAN
4. KEMAHIRAN SENI BERISYARAT

Kemahiran ini memberi penekanan kepada kemahiran berisyarat ekspresif yang


menggabungkan elemen kod, mimik muka dan isyarat bahasa badan untk memahami
cerita dan dialog, menghayati puisi dan melahirkan idea ketika menyampaikan ucapan dan
syarahan. Kandungannya merangkumi:
4.1 Menggunakan bahasa isyarat dan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita
4.2 Menggunakan bahasa isyarat dan bahasa badan secara kreatif semasa berdialog.
4.3 Menggunakan bahasa isyarat dan bahasa badan secara kreatif semasa berlakon.
4.4 Mengisyarat dan memahami puisi yang dideklamasikan menggunakan bahasa isyarat
secara kreatif .
4.5 Menyampaikan ucapan dengan menggunakan isyarat kreatif dan bahasa badan.
4.6 Menyampaikan syarahan menggunkan bahasa isyarat kreatif dan bahasa badan.
PENTAKSIRAN
PENTAKSIRAN
ORGANISASI
KANDUNGAN
1. BIDANG KEMAHIRAN PRA
ISYARAT
2. BIDANG KEMAHIRAN VISUAL
3. BIDANG KEMAHIRAN VISUAL
DAN BAHASA ISYARAT
KREATIF
BIDANG 1- KEMAHIRAN PRA ISYARAT
TAHUN 1
MOTOR KASAR MOTOR HALUS
1.1 KOORDINASI MATA 1.4 KOORDINASI MATA-TANGAN
-Mata mengikut pergerakan objek ke kiri-kanan -Mata mengikut pergerkan tangan sendiri dari
dan atas-bawah arah kiri-kanan, atas-bawah dan rawak
-Mengikut pergerakan tangan dan jari ke
semua arah

1.2 AKTIVITI KELEMBUTAN 1.5 AKTIVITI KELEMBUTAN


-Membentuk menggunakan doh -Membentuk doh/plastesin mengikut corak dan
-Membentuk menggunakan plastisin bentuk
-Memerah span (kering/basah) -Memasukkan air ke dalam botol dengan
menggunakan span

1.3 AKTIVITI BEBAS 1.6 AKTIVTI BEBAS


-Bermain dengan pasir
-Bermain dengan air/sabun
-Melakar di udara
BIDANG 1- KEMAHIRAN PRA ISYARAT
TAHUN 2
MOTOR KASAR MOTOR HALUS

1.1 KOORDINASI MATA 1.4 KOORDINASI MATA-TANGAN


-Meniru pergerakan rakan
Meniru pergerakan guru

1.2 AKTIVITI KELEMBUTAN 1.5 AKTIVITI KELEMBUTAN


-Membentuk menggunakan doh -Membentuk doh/plastesin mengikut corak
-Membentuk menggunakan plastisin dan bentuk
-Memerah span (kering/basah) -Memasukkan air ke dalam botol dengan
menggunakan span

1.3 AKTIVITI BEBAS 1.6 AKTIVTI BEBAS


-Bermain dengan pasir
-Bermain dengan air/sabun
-Melakar di udara
BIDANG 1- KEMAHIRAN PRA ISYARAT
TAHUN 3
MOTOR KASAR MOTOR HALUS

1.1 KOORDINASI MATA 1.4 KOORDINASI MATA-TANGAN


-Mata mengikut pergerakan objek ke kiri- -Mata mengikut pergerkan tangan sendiri
kanan dan atas-bawah dari arah kiri-kanan, atas-bawah dan rawak
-Mengikut pergerakan tangan dan jari ke
semua arah
1.2 AKTIVITI KELEMBUTAN 1.5 AKTIVITI KELEMBUTAN
-Membentuk menggunakan doh -Membentuk doh/plastesin mengikut corak
-Membentuk menggunakan plastisin dan bentuk
-Memerah span (kering/basah) -Memasukkan air ke dalam botol dengan
menggunakan span
1.3 AKTIVITI BEBAS 1.6 AKTIVTI BEBAS
-Bermain dengan pasir
-Bermain dengan air/sabun
-Melakar di udara
BIDANG 2 KEMAHIRAN VISUAL
TAHUN 1
2.1 HURUF 2.15 BAHAGIAN TUBUH 2.27 KESIHATAN DAN
PERUBATAN
2.2. ANGKA 2.16 PAKAIAN 2.28 ARAH
2.3 KATA TANYA
TAHUN 1
2.17 KATA ADJEKTIF 2.29 KATA BANTU
2.4 UCAPAN BERTATASUSILA 2.30 ALAM SEMULA JADI
2.18 BENTUK
2.5 KELUARGA (ASAS, KEMBANGAN) 2.31 PENDIDIKAN
2.19 KAUM,NEGERI DAN AGAMA
2.6 GANTI NAMA 2.32 KERAJAAN
2.20 PERAYAAN 2.33 GALIAN
2.7 PEKERJAAN
2.8 PERSEKITARAN SEKOLAH 2.21 HAIWAN

2.9 PERSEKITARAN RUMAH 2.22 BUAH-BUAHAN/SAYUR-


SAYURAN
2.10 PERSEKITARAN LAIN
2.23 TUMBUH-TUMBUHAN
2.11 KATA KERJA
2.24 KENDERAAN
2.12 MAKANAN DAN MINUMAN
2.13 WARNA 2.25 PERASAAN

2.14 UKURAN 2.26 SUKAN DAN PERMAINAN


BIDANG 2 KEMAHIRAN VISUAL
TAHUN 2
2.1 HURUF 2.14 WARNA 2.27 SUKAN DAN
PERMAINAN
2.2 ANGKA 2.15 UKURAN 2.28 KESIHATAN DAN
PERUBATAN
2.3 KATA TANYA 2.16 BAHAGIAN TUBUH 2.29 ARAH
2.4 UCAPAN 2.17 PAKAIAN 2.30 KATA BANTU
BERTATASUSILA
2.5 KELUARGA (ASAS, 2.18 KATA ADJEKTIF 2.31 ALAM SEMULA JADI
KEMBANGAN)
2.6 GANTI NAMA 2.19 BENTUK 2.32 PENDIDIKAN
2.7 HARI DAN MASA 2.20 KAUM, NEGERI DAN 2.33 KERAJAAN
AGAMA
2.8 PEKERJAAN 2.21 PERAYAAN 2.34 LOGAM
2.9 PERSEKITARAN 2.22 HAIWAN
SEKOLAH
2.10 PERSEKITARAN 2.23 BUAH-
RUMAH BUAHAN/SAYUR-SAYURAN
BIDANG 2 KEMAHIRAN VISUAL
TAHUN 3
2.1 ANGKA 2.14 UKURAN 2.27 KESIHATAN DAN
PERUBATAN
2.2 KATA TANYA 2.15 BAHAGIAN TUBUH 2.28 ARAH
2.3 UCAPAN BERTATASUSILA 2.16 PAKAIAN 2.29 KATA BANTU
2.4 KELUARGA ASAS DAN 2.17 KATA ADJEKTIF 2.30 ALAM SEMULA
KEMBANGAN JADI

2.5 GANTI NAMA 2.18 BENTUK 2.31 PENDIDIKAN


2.6 HARI DAN MASA 2.19 KAUM, NEGERI DAN AGAMA 2.32 KERAJAAN
2.7 PEKERJAAN 2.20 PERAYAAN 2.33 LOGAM
2.8 PERSEKITARAN SEKOLAH 2.21 HAIWAN

2.9 PERSEKITARAN RUMAH 2.22 BUAH-BUAHAN /SAYUR-SAYURAN

2.10 PERSEKITARAN LAIN 2.23 TUMBUH-TUMBUHAN

2.11 KATA KERJA 2.24 KENDERAAN

2.12 MAKANAN DAN MINUMAN 2.25 PERASAAN

2.13 WARNA 2.26 SUKAN DN PERMAINAN


KEMAHIRAN VISUAL
TAHUN 4
1. KATA TANYA 12. WARNA 23. KENDERAAN 34. LAKONAN BABAK
SITUASI SEHALA
2. UCAPAN 13. UKURAN 24. PERASAAN 35. UCAPAN
BERTATASUSILA
3. KELUARGA 14. BAHAGIAN TUBUH 25. SUKAN DAN
(KEMBANGAN) PERMAINAN
4. GANTI NAMA 15. PAKAIAN 26. KESIHATAN DAN
PERUBATAN
5. HARI DAN MASA 16. KATA ADJEKTIF 27. ARAH

6. PEKERJAAN 17. BENTUK 28. KATA BANTU

7. PERSEKITARAN 18. KAUM, NEGERI DAN 29. ALAM SEMULA JADI


SEKOLAH AGAMA
8. PERSEKITARAN 19. PERAYAAN 30. PENDIDIKAN
RUMAH
9. PERSEKITARAN LAIN 20. HAIWAN 31. KERAJAAN

10. KATA KERJ A 21. BUAH- 32. GALIAN


BUAHAN/SAYUR-
SAYURAN
KEMAHIRAN VISUAL DAN BAHASA ISYARAT KREATIF
TAHUN 5
1. GOLONGAN KATA (KATA TUGAS) 13. UKURAN 25.SUKAN DAN PERMAINAN
2. UCAPAN BERTATASUSILA 14. BAHAGIAN TUBUH 26. KESIHATAN DAN PERUBATAN
3. KELUARGA KEMBANGAN 15.PAKAIAN 27. ARAH
4. KATA GANTI NAMA DIRI 16. KATA ADJEKTIF 28. KATA BANTU
5. HARI DAN MASA 17. BENTUK 29. ALAM SEMULA JADI
6. PEKERJAAN 18. KAUM, NEGERI DAN AGAMA 30. PENDIDIKAN
7. PERSEKITARAN SEKOLAH 19. PERAYAAN 31. KERAJAAN
8. PERSEKITARAN RUMAH 20. HAIWAN 32. GALIAN
9. PERSEKITARAN LAIN 21. BUAH-BUAHAN/ SAYUR- 33.BERCERITA
SAYURAN
10. KATA KERJA 22. TUMBUH-TUMBUHAN 34. LAKONAN BABAK SITUASI
SEHALA
11. MAKANAN DAN MINUMAN 23. KENDERAAN 35. SYARAHAN PENDEK
12. WARNA 24. PERASAAN
KEMAHIRAN VISUAL DAN BAHASA ISYARAT KREATIF
TAHUN 6
1. GOLONGAN KATA (KATA 13. UKURAN 25.SUKAN DAN PERMAINAN
TUGAS)
2. UCAPAN BERTATASUSILA 14. BAHAGIAN TUBUH 26. KESIHATAN DAN PERUBATAN
3. KELUARGA KEMBANGAN 15.PAKAIAN 27. ARAH
4. KATA GANTI NAMA DIRI 16. KATA ADJEKTIF 28. KATA BANTU
5. HARI DAN MASA 17. BENTUK 29. ALAM SEMULA JADI
6. PEKERJAAN 18. KAUM, NEGERI DAN AGAMA 30. PENDIDIKAN
7. PERSEKITARAN SEKOLAH 19. PERAYAAN 31. KERAJAAN
8. PERSEKITARAN RUMAH 20. HAIWAN 32. GALIAN
9. PERSEKITARAN LAIN 21. BUAH-BUAHAN/ SAYUR- 33.BERCERITA
SAYURAN
10. KATA KERJA 22. TUMBUH-TUMBUHAN 34. LAKONAN BABAK SITUASI
SEHALA
11. MAKANAN DAN MINUMAN 23. KENDERAAN 35. SYARAHAN PENDEK
12. WARNA 24. PERASAAN
KOD
TANGAN
BAHASA
MELAYU
(KTBM)
LATAR BELAKANG
Diperkenalkan pada tahun 1978 oleh Jawatankuasa Kerja
Komunikasi Seluruh
Direka oleh kumpulan pendidik yang bukan pekak

Pada awalnya KTBM dikenali sebagai Bahasa Melayu Kod


Tangan (BMKT).
Merupakan terjemahan daripada Bahasa Isyarat Amerika.

Sebanyak 1612 perkataan telah dibentuk dengan


menggunakan KTBM.
CIRI-CIRI
KTBM menggunakan komunikasi secara menyeluruh termasuklah ejaan jari,
bacaan bibir, gerak badan dan ekspresi muka untuk membentuk isyarat yang
bemakna.

KTBM ini diadakan menurut asas-asas dan tatabahasa serta prinsip-prinsip


Bahasa Melayu sebagaimana yang didengar, diperbualkan, ditulis, dibaca dan
difahami oleh rakyat Malaysia.

Apabila KTBM diperturunkan ke dalam Bahasa tulisan maka tiada apa-apa


perbezaan pun tentang struktur dan semantik dalam Bahasa Melayu.

KTBM lebih menekankan penggunaan Bahasa Malaysia yang baik dan betul
tatabahasanya dan menggunakan penambahan imbuhan awalan dan akhiran
dalam perkataan yang digunakan
SAMBUNGAN
Dalam KTBM, isyarat yang digunakan mempunyai tatabahasa dan imbuhan
yang sama dalam Bahasa Malaysia baku.
Dalam KTBM, walaupun perkataan yang sama tetapi mempunyai makna
yang berbeza, simbol isyarat yang digunakan adalah sama. Maka, untuk
membezakan makna yang berlainan itu, ekspresi muka dan ayat yang
betul perlu digunakan bagi memberikan makna yang tepat.
KTBM menggunakan tatabahasa dan sintaksis dengan tepat. Dalam KTBM,
subjek dan predikat disusun mengikut peraturan bahasa Melayu.
Dalam KTBM juga, terdapat simbol isyarat yang hampir sama tetapi kod
huruf pada isyarat tersebut yang membezakannya. Contohnya, bagi isyarat
orang, bangsa, pelajar, dan rakyat mempunyai bentuk isyarat yang sama.
Tetapi yang membezakannya ialah kod huruf pada simbol isyarat tersebut.
PRINSIP-PRINSIP NAHU KTBM
Asas-asas Bahasa yang digunakan bagi prinsip kod tangan ini ialah:
1. Kata Dasar

2. Kata Majmuk

3. Kata Ringkas

4. Perkataan Pergandaan

5. Imbuhan (Penambahan) me, pe, ter, ber dan per

6. Perkataan seerti

7. Pengecualian

8. Angka
1. Kata Dasar
a) Kod bagi sesuatu perkataan adalah menggunakan kata dasar.
Contohnya perkataan besar:
Orang besar itu membesarkan rumahnya
DYMM Yang di-Pertuan Agong disambut oleh rakyat dengan penuh kebesaran
Kod (besar) dalam perkataan nembesarkan dan kebesaran adalah digunakan
dengan diberi awalan dan akhiran.

b) Kod dasar ini dikekalkan walaupun konsepnya berlainan seperti


sila:
Sila naik ke rumah saya.
Mereka bersila di depan televisyen
Sungguhpun perkataan bersila dalam ayat kedua itu bermakna duduk bersilang
kaki, tetapi kod dasar perkataan sila adalah digunakan dengan diberi awalan ber
2. Kata Majmuk
Perkataan kata majmuk yang mempunyai dua kata dasar
digabungkan seperti:
kapal terbang keretapi tali pinggang
papan hitam bola sepak

Semua kata majmuk ini membawa suatu makna atau objek.


Oleh itu, digunakan satu kod sahaja
3. Kata Ringkas
Ada perkataan-perkataan dalam Bahasa Malaysia yang
diringkaskan dari dua, tiga atau lebih menjadi satu perkataan
sahaja seperti:
Cikgu daripada encik guru

Tiada daripada tidak ada

Berdikari daripada berdiriu di atas kaki sendiri

Maging daripada makan daging

Pawagam daripada panggung wayang gambar

Semua perkataan ringkas ini tidak diberi kod tetapi hendaklah


dieja kecuali pada perkataan-perkataan yang lazim digunakan
seperti, cikgu digunakan c seperti kod guru, tiada
digunakan t seperti kod tidak
4. Perkataan Pergandaan
a) Berganda sama
budak-budak orang-orang rumah-rumah
Semua perkataan berganda sama ini diulang kod perkataan yang mula-
mula

b) Berganda tak sama (berubah)


Semua perkataan berganda tak sama (berubah) ini menggunakan kod
perkataan mula dan huruf awal pada perkataan berikutnya iaitu:
kuih-muih = kod kuih dan huruf m
saudara-mara = kod saudara dan huruf m
bukit-bakau = kod bukit dan huruf b
Sambungan
c) Berganda separuh
Semua perkataan berganda separuh ini hendaklah didahulukan dengan
huruf dan diikuti dengan kodnya.
lelaki = huruf l dan kod laki
jejari = huruf j dan kod jari
bebola = huruf b dan kod bola

d) Perkataan berganda dan berpenambah


tulis-menulis berlari-lari buah-buahan
Semua perkataan ini dilakukan seperti perkataan berganda sama iaitu
diulangi kod dasarnya dengan diberi awalan atau akhiran pada mana-
mana perkataan yang berkenaan.
5. Imbuhan (Penambahan) me, pe, ter, ber
dan per
a) Murid-murid hendaklah diberitahu tentang penggunaan dan
perubahan ejaannya pada penambahan me yang bertukar
menjadi me, mem, men, meng, meny, menge. Walaupun
demikian semua menggunakan huruf pertama seperti
huruf m untuk awan me
huruf t untuk awalan ter
huruf b untuk awalan ber
huruf p untuk awalan pe

b) Untuk membezakan antara awalan pe dengan per ialah


ditambah huruf r menjadi p dan r.
pelukis= pe dan kod lukisan
penyapu = p dan kod sapu
perbuatan = p r dan kod buat dan an
pergigian = p r dan kod gigi dan an
Sambungan
c) Dalam Bahasa Malaysia terdapat beberapa pangecualian
ejaan dalam imbuhan pe yang tidak menurut perubahan
ejaannya pada perkataan seperti
sakit, tani, sawah, kerja

Dalam KTBM ini, pengecualian ini ialah: huruf p tangan kanan tetap
seperti biasa tetapi pengecualian ini pada tapak tangan kiri yang hujung
jari menghala ke depan, tidak ke atas.

Tetap seperti biasa Pengecualian


penyakit pesakit
penulis petani
penyapu pesawah
pembaca pekerja
6. Perkataan Seerti
a) Perkataan-perkataan yang seerti atau sama konsepnya
adalah dikumpulkan dalam satu kumpulan yang
menggunakan satu Kod Kata Dasar. Perkataan ini dibezakan
dengan menggunakan huruf awal seperti
Cantik (Kod dasar), molek, indah
Sayang (Kod dasar), kasih cinta

b) Sekiranya terdapat dua perkataan yang sama huruf awalnya,


maka huruf pertama dalam suku kata kedua digunakan
seperti perkataan rebus dan rending
rebus digunakan huruf r
rending digunakan huruf d
Sambungan
c) Kalau kedua-dua huruf pertama dalam suku kata kedua itu
pun sama, maka huruf akhir bolehlah digunakan seperti
pada perkataan laung dan lolong
laung menggunakan huruf l
lolong menggunakan huruf g

d) Sekiranya terdapat persamaan pada huruf akhir pula, maka


mana-mana huruf yang berlainan dalam perkataan itu,
bolehlah digunakan seperti dalam perkataan angkat, angkut,
Angkit. Untuk membezakannya, mana-mana huruf yang
tiada dalam perkataan lain itu digunakan
angkat = kod dasarnya
angkut = menggunakan huruf u
Angkit = menggunakan huruf i
7. Pengecualian
Ada perkataan-perkataan yang dikecualikan dari Kod Kata Dasar
yang telah disediakan dan perkataan ini mempunyai kodnya
sendiri iaitu:
a) Nama gelaran pangkat yang membezakan dengan perkataan
biasa, seperti
i. DYMM Yang di-Pertuan Agong adalah berbeza dengan Mesyuarat agung
tahunan
ii. Datuk Seri Dr. Mahathir adalah berbeza dengan datuk saya
iii. Undang Rembau di Negeri Sembilan adalah berbeza dengan saya
mengundang tuan-tuan

b) Perkataan belajar dan pelajar adalah mempunyai kod


dasarnya sendiri dan tidaklah diberi imbuhan pada kod dasar
ajar
8. Angka
Simbol angka dan angka yang ditulis perkataannya adalah
mempunyai perbezaan. Untuk kegunaan segera seperti dalam
mengajar matematik simbol angka yang dipadankan daripada
simbol angka dari Amerika adalah digunakan. Tetapi dalam
pengajaran angka-angka perkataan bertulis, maka asas-asas
bahasa mestilah digunakan seperti angka:

i. Untuk simbol angka


5 = kod 5
15 = kod 1, 5
185 = kod 1, 5, 8
ii. Untuk KTBM
5 = kod 5
15 = 5 dan belas
58 = 5 puluh 8
185 = seratus 8 puluh 5
Sambungan
iii. Bagi angka-angka yang Penuh Rumah Angkanya seperti:
400 = kod 4 dan kod ratus
9,000 = kod 9 dan kod ribu
10,000 = kod se kod puluh dan kod ratus
200,000 = kod 2 kod ratus dan kod ribu
1,000,000 = kod se dan kod juta

Ini dilakukan kerana didapati ramai kanak-kanak pekak tidak dapat


mengikuti dengan pandangan mata tentang berapa banyak bilangan sifar
di udara. Untuk mengatasi masalah ini, adalah dipersetujui supaya
digunakan huruf c untuk ratus, R untuk ribu dan I untuk juta
BAHASA
ISYARAT
MALAYSIA
LATAR BELAKANG
BIM merupakan bahasa yang diciptakan oleh orang-orang pekak sendiri. Maka
penggunaan BIM dalam komunikasi antara orang pekak adalah lebih difahami
dan selesa digunakan.

BIM dibukukan oleh Persekutuan Orang Pekak Malaysia (MFD) pada tahun 2000.

BIM melambangkan kekentalan, kekayaan dan keindahan adat budaya, dan


gaya hidup orang pekak di Malaysia (Persekutuan Orang Pekak Malaysia, 2014).

Mengandungi 1000 isyarat yang digunakan untuk tujuan komunikasi dan


penterjemahan.
CIRI-CIRI
BIM ia merupakan bahasa komunikasi harian yang digunakan
oleh orang-orang pekak di Malaysia.

BIM dari segi semantiknya mempunyai makna yang berbeza


bagi setiap simbol bahasa isyarat. Contohnya bagi perkataan
jatuh mempunyai isyarat yang berbeza mengikut situasi dan
penggunaan ayat.

Dalam BIM, golongan pekak menggunakan ayat yang tidak


tepat dari segi tatabahasanya. Subjek dan predikat tidak
disusun dengan baik semasa berkomunikasi dengan orang lain.
SAMBUNGAN
Dalam BIM ayat predikat didahulukan dan kemudian diikuti dengan
ayat subjek.

Jika BIM diterjemahkan dalam bentuk penulisan, susunan ayat subjek


dan predikat adalah tidak tepat dan tidak tersusun mengikut peraturan
tatabahasa Bahasa Melayu.

BIM lebih kepada ringkasan dan tidak terdapat simbol isyarat untuk
imbuhan.

Jika BIM diterjemahkan dalam bentuk penulisan, susunan ayat BIM


adalah tidak tepat serta tidak tersusun dengan baik.
SAMBUNGAN
Dalam BIM, simbol isyaratnya lebih kepada sifat, ciri-ciri, dan
perilaku perkataan tersebut. Contohnya bagi isyarat untuk
haiwan, kebanyakannya mengikut sifat dan tingkahlaku
haiwan tersebut.

Penggunanya sering menggunakan ayat yang tidak lengkap


dan tepat seperti dalam ayat baku Bahasa Malaysia.
ASL
(American Sign
Language)
or
Ameslan
What is ASL?
American Sign Language (ASL) is a visual
language.
With signing, the brain processes linguistic
information through the eyes.
The shape, placement, and movement of the
hands, as well as facial expressions and body
movements, all play important parts in conveying
information
(National Association Of The
Deaf)-NAD
American Sign Language (ASL) is a complete,
complex language that employs signs made by
moving the hands combined with facial
expressions and postures of the body. It is the
primary language of many North Americans who
are deaf and is one of several communication
options used by people who are deaf or hard-of-
hearing.

(National Institute Of Deafness And

Other Communication Disorders)-NIDCD


Where did ASL originate?
The exact beginings are not clear.

Some suggest that it arose more than 200 years ago from
intermixing of local sign languages and French Sign
Languange(langue des signes Francaise-LSF).
How does ASL compare with spoken language?
Spoken language

Words are produced by using the mouth and voice to


make sounds.
ASL

ASL is a language completely separate and distinct


from English.
It contains all the fundamental features of language

It has its own rules for pronunciation, word order,


and complex grammar
ASL has regional accents and
dialect.
ASL has regional variations in
the rhythm of signing, form,
and pronunciation.
Ethnicity and age are a few
more factors that affect ASL
usage and contribute to its
variety.

The letters of the


alphabet in ASL
How do most children learn ASL?
A deaf child born to parents who are deaf
and who already use ASL will begin to acquire
ASL as naturally as a hearing child picks up
spoken language from hearing parents.
Some hearing parents choose to introduce sign
language to their deaf children. Hearing parents
who choose to learn sign language often learn it
along with their child. Surprisingly, children who
are deaf can learn to sign quite fluently from their
parents, even when their parents might not be
perfectly fluent themselves.
Why emphasize early language learning?
Research suggests that the first few years of life are the most
crucial to a childs development of language skills, and even
the early months of life can be important for establishing
successful communication
If a baby has hearing loss, the screening programs gives
parents an opportunity to learn about communication options.
Parents can then start their childs language learning process
during this important early stage of development.
Simple phrases in ASL
Lesson Contents

A book A Basic Course in


American Sign Language
by Tom Humphries, Carol
Padden, Terrence J.
Orourke content 22 of
lessons which is:
The Manual Alphabet
Numbers
https://
www.yout

Numbers
ube.com/
watch?v=
2FeZ-DEp
9sE
Signing Exact English
(SEE)
What is SEE?
Signing Exact English (SEE) is a sign system that
matches signs with the English language.
It is one of the first manual English systems to be
published (1972) by Gerilee Gustason.
Children who are exposed at an early age to SEE
are able to learn English, including the many
idiomatic expressions and uses of figurative
language so unique to English.

Patrice Stephenson & Easther


Zawolkow (2014)
Children who are exposed at an early age to SEE
are able to learn English, including the many
idiomatic expressions and uses of figurative
language so unique to English.
What issues are the forefront of SEE?
More than 90% of deaf or hard of hearing children
are born to hearing parents. For those whose
native language is English, SEE is quickly and
easily learned, following the rules of the language
they already know.
The terms native or natural are frequently
used to define a language associated with
deafness.
The truth is that the natural language of any child
is that which is used consistently and continually
in communicating with the child.
SEE also provides support for the growing number
of children who use cochlear implants, or who use
residual hearing, allowing them to match what
they see with what they hear and speak in a
simultaneous communication environment.
This capability provides a natural bridge to the
childs hearing peers as well as educational
professionals and extended family members,
whether those individuals sign or not.
to provide the deaf or hard of hearing child with the same
English communicating capability as his/her hearing
counterpart.
The use of SEE does not exclude the use of ASL or other sign
languages or sign systems.
Those signs in SEE are used to represent only one English
word.
Example:
The word finish in other sign
languages or systems can also
mean complete done end
over, etc. In SEE, the
traditional sign for finish is
maintained. The synonyms, or
sign family words, have a
separate sign for each word
representing the actual spoken
and written word in English.
The use of the visual features such as facial
expression, body language, use of placement and
directionality are shared with all the sign
languages and sign systems.
The overall philosophy of the SEE Center is for
every child to develop skills for
communication with every person within his or
her community.
Establishment of a first language leads to the
capacity for the child to build upon that knowledge
to learn a second language. This includes ASL: a
child who knows English grammar well can learn
to adapt to the structure and syntax of ASL and
the features unique to that language.
SEE Book
SEE first book by Gerilee Gustason and Esther Zawolkow

https://
www.youtu
be.com/wa
tch?v=DHX
wu4QBPyE