Anda di halaman 1dari 21

C.

PATIENT AND FAMILY ORIENTATED


ACTIVITIES (EXTERNAL CLIENT)

KLINIK RAKAN BAYI


C 1. FASILITI UNTUK ORANG KELAINAN
UPAYA (OKU) & WARGA EMAS

Garis Panduan Building


Akta Orang Kurang Upaya Requirement for Disable oleh
2008 Jabatan Kerajaan Tempatan, 1999.
Akta Perancangan Bandar dan Garis Panduan Building
Desa 1976 (Akta 172) Requirement for Disable oleh
termasuk Akta Pindaan 1995 Jabatan Perancang dan Desa,
2000.
(Akta A 933) dan Akta
(Perancangan) Wilayah Piawaian Malaysia, MS
Persekutuan 1982 (Akta 267) 1184;1990 - Code of Practice
for access for disabled persons
Akta Jalan, Parit dan to Public Building
Bangunan, 1974 (Akta 133) Piawaian Malaysia, MS
Undang-Undang Kecil 1331;1993 - Code of Practice
for access for disabled persons
Bangunan Seragam to Outside Building
Undang-Undang Kecil Wilayah Piawaian Malaysia, MS
Persekutuan (kuasa Datuk 1183;1991 - Code of Practice
Bandar) for mean of escape for disabled
persons to Public Building

CHNG GAIK BEE @ HJH DALILAH BEE ABDULLAH, PERUNDANGAN MENGENAI ORANG KURANG UPAYA DAN
2 PERANAN DBKL , 2011
DEFINISI
Akta Orang Kurang Upaya 2008 (Akta 685),
sebagai mereka yang mempunyai kekurangan
jangka panjang dari segi fizikal, mental,
intelektual atau deria yang apabila berinteraksi
dengan pelbagai halangan, boleh menyekat
penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam
masyarakat
golongan OKU sementara. Ini adalah berdasarkan
kepada fakta bahawa setiap individu pasti melalui
pengalaman kekurangan upaya sementara akibat
ditimpa kecederaan atau jatuh sakit. Ini
termasuklah individu yang terpaksa menggunakan
kerusi roda atau tongkat untuk bergerak dari satu
tempat ke tempat yang lain dan juga wanita hamil
yang memerlukan kemudahan sokongan seperti
handrail untuk menaiki tangga
3 Garis Panduan Perancangan Reka Bentuk Sejagat, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa
Semenanjung Malaysia, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2011
4
C 1. FASILITI UNTUK ORANG KURANG
UPAYA (OKU) & WARGA EMAS

1. Laluan khas OKU dan Warga


Emas dengan ramp , tactile
sidewalk, railing, permukaan rata,
lantai tidak licin (non-slippery floor),
saiz laluan dan pintu mematuhi
garis panduan kemudahan OKU.

5
6
C 1. FASILITI UNTUK ORANG KURANG
UPAYA (OKU) & WARGA EMAS

Tunjuk arah ke tandas OKU yang jelas


Handle pembuka pintu, suiz lampu dan kepala paip
mudah capai dan mesra OKU
Tandas yang dilengkapi dengan ramp dan railing

7
8
Kemudahan yang disediakan untuk pesakit OKU dan warga emas mudah capai,
dilengkapi dengan railing, ramp dan lantai yang tidak licin.

9
LAIN-LAIN KEMUDAHAN UNTUK
OKU DAN WARGA EMAS

Kuanter khas untuk pesakit OKU dan warga emas

10
11
KERUSI RODA DISEDIAKAN UNTUK
KEMUDAHAN WARGA EMAS DAN OKU
SEMASA MENDAPATKAN RAWATAN DI
KLINIK INI.

12
KEMUDAHAN PARKIR KHAS
UNTUK OKU

Tempat meletak kenderaan


Orang Kurang Upaya

13
C 1 .Fasiliti utk Orang Kurang-
Upaya (OKU) & Warga-Emas

1. Kerusi dan ruang mencukupi dan


berkeadaan baik.
2.Kemudahan televisyen .
3.Sudut bacaan dilengkapi bahan
bacaan.
4.Melaksanakan polisi Chidren
Friendly- tempat permainan kanak-
14
kanak.
KERUSI DAN RUANG YANG MENCUKUPI
UNTUK MENAMPUNG KEHADIRAN PESAKIT

15
TEMPAT PERMAINAN KANAK-KANAK DAN
REHAT PESAKIT

16
17
18
SUDUT KENDIRI

19
C3. FASILITI BABY FRIENDLY

20
KEMUDAHAN BILIK PENYUSUAN SUSU IBU
DAN TEMPAT PERSALINAN

21