Anda di halaman 1dari 29

PENDIDIKAN INKLUSIF

DALAM
PENDIDIKAN KHAS

ISU DAN CABARAN


Suziana Sam Mue Chan
Kamaruddin M20121000747
M20121000751

Disediakan
Oleh:

Siti Radziah Aspah Isni


Che Soh M20121000688
M20121000753
SEJAUHMANAKAH
KITA MENGENALI
MURID KITA???
APA ITU
PENDIDIKAN
INKLUSIF ?

TERKINI
WARTA KERAJAAN MALAYSIA
DIGAZETKAN PADA 18 JULAI 2013
di dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan
(Pendidikan Khas) 2013 menyatakan bahawa:
ram Pendidikan Inklusif ertinya suatu program pendid
agi murid berkeperluan pendidikan khas yang dihadir
eh murid berkeperluan pendidikan khas bersama-sam
murid lain di dalam kelas yang sama
di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan;
Siapakah yang layak?
MENURUT PERATURAN PENDIDIKAN
1996.....MURID MURID PENDIDIKAN KHAS
YANG TELAH MENGUASAI KEMAHIRAN ASAS
DENGAN BAIK HENDAKLAH DIINKLUSIFKAN
DI DALAM KELAS BIASA....................

Menguasai kemahiran asas 3M (membaca, menulis


dan mengira)
Tiada masalah tingkah laku berat
bersedia belajar di kelas aliran perdana
Boleh berinteraksi dengan semua pihak dengan
baik .
BAGAIMANA DILAKSANAKAN
Iktiraf
Guru pendidikan khas Tidak
Kepelbagaia
terlibat sepenuhnya mengagalkan
n
mana-mana
(perbezaan)
murid

Membangunk Guru kelas


bertanggungj
an kekuatan
awab kepada
& Potensi semua murid
murid

Menggalakkan Menanam
Kurikulum perkembangan
nilai
yang inklusif kendiri murid,
berfikiran kritis dan murni &
dan akses
untuk semua pandai membuat sikap
keputusan & positif
OBJEKTIF PENDIDIKAN INKLUSIF

Menempatkan pelajar
pendidikan khas ini
Membolehkan dalam persekitaran
pelajar yang seakan normal
pendidikan mengikut kesesuaian
khas mendapat pendidikanuntuknya
tempat yg
sama dalam Membolehkan
pendidikan pelajar
pendidikan
khas tersebut
INKLUSI
F menyesuaikan
diri dalam
semua aspek
kurikulum dan
kokurikulum
sejakdari
awal
Antara Kebaikan Inklusif.....
Memberi peluang kepada pelajar menimba pelbagai ilmu
pengetahuan.

Dapat berinteraksi dengan semua pelajar normal.

Pelajar normal mendapat keuntungan dari usaha mereka


membantu.

Meningkatkan kerjasama antara pentadbir dengan guru-guru.

Penglibatan ibu bapa dalam komuniti sekolah.

Memungkinkan pelajar khas mengambil bahagian dalam aktiviti-


aktiviti masyarakat setempat.

Menyediakan lebih peluang kepada kanak-kanak untuk berdikari


dan memperoleh peluang pekerjaan.
KONSEP INKLUSIF
INKLUSIF
terdiri INKLUSIF
daripada: PENEMPATAN
/LOKASI

INKLUSIF INKLUSIF
PENUH SEPARA
INKLUSIF PENUH
pelajar mengikuti semua mata pelajaran
di kelas biasa seperti pelajar biasa.
Senarai nama murid kekal dalam daftar
kelas khas.
Guru kelas biasa boleh merujuk atau
meminta bantuan daripada guru
pendidikan khas (guru pendamping)
sekiranya terdapat sebarang masalah
samada dari segipembelajaran atau
tingkahlaku.
Pelajar pendidikan khas diberi peluang
untuk mengambil peperiksaan awam
INKLUSIF SEPARA
Pelajar mengikuti pembelajaran di kelas biasa
untuk mata pelajaran tertentu sahaja.
-Waktu selebihnya mengikuti program di kelas
pendidikan khas.
-Senarai nama pelajar pada daftar program
Pendidikan Khas.
-Guru Pendidikan Khas terlibat sebagai
pembimbing atau guru pendamping.
-Ujian mata pelajaran terlibat sama dengan
pelajar biasa.
ISU DAN CABARAN
INKLUSIF
ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN
INKLUSIF
Halangan yang menjadi kekangan kepada keberkesanan
pendidikan inklusif; antaranya adalah sikap negatif guru
sekolah rendah terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif.
Haniz Ibrahim (1998)

Pendekatan Pendidikan inklusif ini telah wujud secara


semula jadi di Malaysia di mana pelbagai kategori MBK
belajar bersama rakan sebaya yang normal tanpa
sebarang kemudahan tambahan atau khidmat sokongan.
Supiah Saad (2003)

Hanya 12 peratus (1/8) guru prasekolah aliran perdana tahu definisi


pendidikan inklusif.

Tidak ada seorang pun daripada 28 orang guru aliran perdana yang
ditanya dapat memberi maksud pendidikan inklusif dan pendidikan
khas dengan tepat. Kebanyakan menjawab tidak pernah dengar
perkataan tersebut.
Dapatan kajian bertajuk Komitmen dan peranan guru dalam
Walaupun
pelaksanaan pendidikan
pendekatan inklusif telah
pendidikan diwartakan
inklusif dalam
di Malaysia Akta Saad
Supiah
Pendidikan 1996 (1998) sedekad
(2010) yang lalu, Malaysia masih
jauh ketinggalan bagi mencapai hasrat untuk
menginklusifkan pelajar.
Zalizan Mohd Jelas (2010)
ISU DAN CABARAN

VISI DAN NILAI DI SEKOLAH TIDAK BERASASKAN
KEPADA INKLUSIF ETHOS


SIKAP LEBIH KEPADA TERPAKSA BUAT / WILL
HAVE TO DO DARIPADA AKAN BUAT & BOLEH
BUAT / WILL DO & CAN DO


PROGRAM LATIHAN GAGAL MENANAM NILAI
INKLUSIF


KURANG INISIATIF DALAM MENGENALPASTI
HALANGAN DAN MENCARI KAEDAH PENYELESAIAN
MASALAH YANG LEBIH PRAKTIKAL
ISU DAN CABARAN

KERJASAMA & KOLABORASI DENGAN IBU BAPA


KURANG & PERLU DIPERTINGKATKAN

KEKUATAN KEPIMPINAN (MAKLUMBALAS DAN


SEMAKAN PENILAIAN)

KEKURANGAN TENAGA SOKONGAN DALAM


PROGRAM LATIHAN

PROGRAM LATIHAN PRAKTIKAL YANG TIDAK


INKLUSIF

PROGRAM LATIHAN GURU PERLU LEBIH INKLUSIF


Pendidikan Inklusif
di Sekolah Menengah St John KL
Pelajar Bermasalah Penglihatan di
Kelas Inklusif Tingkatan 6
Lawatan Pelajar Sarjana UPSI
ke Kelas Inklusif SMK St John
In education, fair is not when everyone gets
the same thing.

Fair is when everyone gets what they need in


order to learn.
KESIMPULAN
Inklusif bukanlah hanya
penempatan (meletakkan MBK
bersama murid biasa) tetapi
merangkumi cara pemikiran,
kepercayaan, aspirasi dan amalan
harian warga di sekolah.
Inklusif merupakan budaya sekolah
yang menghargai potensi semua
murid.
SEKIAN TERIMA KASIH