Anda di halaman 1dari 23

Punca-punca Tekanan Emosi

Di Kalangan Guru

Pembentang: Ngu Tien Tien


Kumpulan: PRBCK8
Apakah itu Tekanan Emosi??
Menurut Kamus Dewan (2007),
Tekanan = sesuatu keadaan atau hasil yang menekan,
yang membawa maksud satu desakan sama ada
luaran atau dalaman.
Emosi = perasaan jiwa yang kuat seperti sedih,
gembira, takut, marah dan lain-lain.
Tekanan emosi = keadaan yang menjejaskan emosi
serta mengganggu perjalanan fikiran individu yang
mengalami desakan situasi sama ada positif atau
negatif.
Tekanan Kerja
Zaimah
Harapan Ibu
Bapa
Yang
Tinggi
Center dan Steventon, 2001
adakalanya harapan ibu bapa terhadap pelajar adalah tidak realistik
Disiplin
Murid
kebanyakan masa mereka
adalah berhadapan dengan
murid.

tingkah laku murid sedikit


sebanyak akan
mempengaruhi emosi guru.
Membuat
bising ketika Membuli
guru sedang rakan
mengajar

Bersikap
biadap

menyebabkan guru mengambil keputusan yang agak


drastik untuk menyelesaikan masalah murid
Contoh kes
Perlanggaran Etika
Kepimpinan Guru
Besar Atau Pengetua
pentadbir sekolah dan
Guru Besar/
bertanggungjawab untuk menjaga
Pengetua
kebajikan guru.
Contoh
Masalah
peribadi
masalah
Bibliograf
____________. (2016). Beban Emosi, Kognitif Dan Fizikal Guru.
http://www.kosmo.com.my/kosmo/content.asp?y=2014&dt=0131&pub=
Kosmo&sec=Rencana_Utama&pg=ru_02.htm
. Diambil pada 5 Ogos 2016.
Abd. Halim Hadi. (2007). Tuala Wanita: 200 Pelajar Direndam Dalam Kolam
Kotor.
http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2007&dt=0722&pub=Utu
san_Malaysia&sec=Dalam_Negeri&pg=dn_02.htm
. Diambil pada 17 Ogos 2016.
Abdul Muin Sapidin. (2005). Stres Guru Membimbangkan- Akibat Banyak
Perubahan dan Bebanan Tugas yang Keterlaluan NUTP.
http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2005&dt=0819&pub=Ut
usan_Malaysia&sec=Muka_Hadapan&pg=mh_01.htm
. Diambil pada 31 Julai 2016.
Ahmad Johari Bin Sihes, Ng Gek Lui. (-). Faktor-faktor Stres Di Kalangan Guru
Yang Mengajar Mata Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan
Cina Daerah Mersing, Johor. http://eprints.utm.my/11935/1/Faktor.pdf.
Diambil pada 12 Ogos 2016.
Azizi Hj Yahaya. (2011). Perkembangan Emosi: Emosi Remaja Dan
Pembentukan Konsep Kendiri.
http://eprints.utm.my/20204/1/PERKEMBANGAN_EMOSI_PART_13.pdf.
Diambil pada 6 Ogos 2016.
Fazura Mohd Noor. (2011). Faktor-faktor Penentu Stres Dalam Kalangan
Guru-guru: Kajian Di Sekolah Rendah Mubahigh Di Kuala Lumpur.
http://library.oum.edu.my/repository/677/1/faktor_stres_fazura.pdf.
Diambil pada 14 Ogos 2016.
Kamaruzaman Kamaruddin. (2007). Tekanan Kerja Di Kalangan Guru Sekolah
Menengah.
http://www.management.utm.my/jurnal-kemanusiaan/attachments/artic
le/148/JK10_148.pdf
. Diambil pada 16 Ogos 2016.
Maszuria Bt. A. Ghani, Salina Bt. Omar, Marina Bt. Hj. Abdul Majid dan Hjh.
Rosnah A. Rajak. (2014). Guru Dan Cabaran Semasa. Kuala Lumpur:
Freemind Horizons Sdn. Bhd.
Noor Hamizah Abu Bakar. (2012). Guru Lebih Stres.
http://ww1.utusan.com.my/utusan/Pendidikan/20120424/pe_01/Guru-lebi
h-stres
. Diambil pada 15 Ogos 2016.
NoriatiA. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad, Zuraidah A.
Majid. (2010). Guru Dan Cabaran Semasa. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Sapora Sipon. (2007). Pendidik Mesti Bijak Kawal Emosi.
http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2007&dt=0723&pub=Utus
an_Malaysia&sec=Rencana&pg=re_07.htm
. Diambil pada 8 Ogos 2016.
Siti Nor Afzan Kasiman. (2009). Ramai Guru Sakit Jiwa.
http://www.kosmo.com.my/kosmo/content.asp?y=2009&dt=0322&pub=
Kosmo&sec=Rencana_Utama&pg=ru_02.htm
. Diambil pada 9 Ogos 2016.
Tajulashikin Jumahat, Fazura Mohd Noor, Mohd Burhan Ibrahim. (2013).
Faktor-faktor Penentu Stres Dalam Kalangan Guru: Sekolah Rendah
Mubaligh Di Kuala Lumpur. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik. Bil.
1 Isu 2.
http://irep.iium.edu.my/29771/1/Jurnal_Kurikulum_dan_Pengajaran_ASIA
_PASIFIK_STRESS.pdf
. Diambil pada 10 Ogos 2016.
SEKIAN,
TERIMA KASIH~