Anda di halaman 1dari 36

Morfologi Tumbuhan

I. Pendahuluan
Morfologi : bentuk dan susunan tubuh
tumbuhan
Anatomi : morfologi dalam
Spermatophyta (tumbuhan berbiji)
II.Kormus : tubuh tumbuhan yang hanya di miliki
oleh Pteridophyta dan Spermatophyta
Tiga bagian pokok :
1. Akar (radix)
2. Batang (caulis)
3. Daun (folium)
Metamorfosis bagian pokok:

1. Kuncup (gemma)
2. Bunga (flos)
3. Duri (spina)
4. Alat-alat pembelit (cirrhus)
5. Umbi (tuber)
6. Rimpang (rhizoma)
7. Umbi lapis (bulbus)
Alat tambahan/alat pelengkap
(organa accessoria)
Rambut atau bulu (pilus)
Sisik (lepis)
Lentisel (lenticulus)
Alat yang berhubungan erat dengan makanan :
alat hara (organum nutritivum).
Alat yang berfungsi untuk menghasilkan
keturunan yang baru : alat perkembangbiakan
(organum reproductivum)
III. Alat Hara (Organum Nutritivum)

1. Daun (folium) :
- Bagian tempat melekatnya/duduknya daun
pada tubuh tumbuhan : buku-buku (nodus)
- Tempat di atas daun yang merupakan sudut
antara batang dan daun : ketiak daun (axilla)
Fungsi daun :

1. Pengambilan zat-zat makanan (resorbsi)


2. Pengolahan zat-zat makanan (asimilasi)
3. Penguapan air (transpirasi)
4. Pernafasan (respirasi)
Zat-zat makanan di ambil dari udara melalui
celah-celah halus : mulut daun (stoma).
Daun lengkap mempunyai bagian-bagian :

1. Upih daun/pelepah daun (vagina)


2. Tangkai daun (petiolus)
3. Helaian daun (lamina)
Contoh tumbuhan : pohon pisang (Musa
paradisiaca L.), pohon pinang (Areca catechu
L.), bambu (Bambusa sp.)
Gambar daun lengkap :
Susunan daun yang tidak lengkap :

a. Hanya terdiri atas tangkai dan helaian saja :


daun bertangkai. Contoh : d nangka
(Artocarpus integra Merr.) & d mangga
(Mangifera indica L.)

a. Terdiri atas upih & helaian daun : daun


berupih/d. berpelepah. Contoh : d padi
(Oryza sativa L.) & d jagung (Zea mays L.)
c. Hanya terdiri atas helaian saja, tanpa upih &
tangkai : daun duduk (sessilis). Contoh :
daun biduri (Calotropis gigantea R.Br.)
Daun yg hanya terdiri atas helaian daun saja dpt
mempunyai pangkal yang demikian lebarnya : daun
memeluk batang (amplexicaulis). Contoh : tempuyung
(Sonchus oleraceus L.)
d. Hanya terdiri atas tangkai saja, tangkai biasanya
menjadi pipih menyerupai helaian daun : helaian
daun semu/palsu (filodia). Contoh : d Acacia
auriculiformis A. Cunn
Alat-alat tambahan/pelengkap pada daun:

1. Daun penumpu (stipula). Menurut letaknya di


bagi :
a. Daun penumpu bebas (stipulae liberae),
contoh daun kacang tanah (Arachis
hypogaea L.)
b. Daun penumpu yg melekat pada kanan kiri pangkal
tangkai daun (stipulae adnate), cth : Rosa sp
c. Daun penumpu yg berlekatan menjadi satu &
mengambil tempat di dalam ketiak daun (stipula
axillaris atau stipula intrapetiolaris)
d. Daun penumpu yg berlekatan menjadi satu dan
mengambil tempat berhadapan dengan tangkai
daun & biasanya agak lebar hingga melingkari
batang (stipula petiolo opposita atau stipula
antidroma).
e. Daun penumpu yang berlekatan & mengambil
tempat di antara 2 tangkai daun/ d penumpu antar
tangkai (stipula interpetiolaris), cth d Morinda
citrifolia L.
2. Selaput bumbung (ocrea/ochrea); selaput tipis yg
menyelubungi pangkal suatu ruas batang. cth d
Polygonum sp
3. Lidah-lidah (ligula), suatu selaput kecil yg biasanya
terdapat pd batas antara upih & helaian daun pd
rumput (Gramineae)
2. Bangun/bentuk daun (circumscriptio)

Berdasarkan letak bagian daun yang terlebar itu dapat


dibedakan 4 golongan daun :
1.Bag yg terlebar terdapat kira-kira di tengah-tengah
helaian daun
2.Bag yg terlebar terdapat di bawah tengah-tengah
helaian daun
3.Bag yg terlebar terdapat di atas tengah-tengah
helaian daun
4.Tdk ada bag yg terlebar (helaian daun dr pangkal ke
ujung sama lebar)
Keterangan:
1. a. Bulat/bundar (orbicularis), p:l = 1:1. Cth : d
Nelumbium nelumbo Druce
b. Bangun perisai (peltatus), bagun bulat,tangkai
daun yg tdk tertanam pd pangkal daun tp pd bag
tengah helaian daun. Cth d jarak
c. Jorong (ovalis/ellipticus),p:l = 1,5-2:1. Cth : d
Artocarpus integra Merr.
d. Memanjang (oblongus), p:l = 2,5-3:1. Cth : d
Annona squamosa L.
e. Bag lanset (lanceolatus), p:l = 3-5:1. Cth : d
Plumiera acuminata Ait
2.A. Pangkal daun tdk bertoreh:

a. Bgn bulat telur (ovatus), cth d Hibiscus rosa


sinensis L.
b. Bgn segitiga (triangularis), cth d Mirabilis
jalapa L.
c. Bgn delta (deltoideus), cth d Antigonon
leptopus Hook. et Arn.
d. Bgn belah ketupat (rhomboideus), cth d
Pachyrrhizus erosus Urb.
2.B. Pangkal daun bertoreh atau berlekuk:

a. Bgn jantung (cordatus), cth d Hibiscus


tiliaceus L.
b. Bgn ginjal (reniformis), cth d Centella asiatica
Urb.
c. Bgn anak panah (sagittatus), cth d Sagittaria
sagittifolia L.
d. Bgn tombak (hastatus), cth d Monochoria
hastata Solms
3. a. bgn bulat telur sungsang (obovatus), d
Manilkara kauki Dub.
b. Bgn jantung sungsang (obcordatus), cth d Sida
retusa L.
c. Bgn segitiga terbalik/pasak (cuneatus), d
Marsilea crenata Presl.
d. Bgn sudip/spatel /solet (spathulatus), d
Elephantopus scaber L.
4. A bagian garis (linearis), contoh Gramineae

b. Bagian pita (ligulatus), cth d Zea mays L.


c. Bagian pedang (ensiformis), contoh
daun Agave sisalana Perr.
d. Bagian paku/dabus (subulatus), contoh
daun Araucaria cunninghamii Ait
e. Bagian jarum (acerosus), contoh
daun Pinus merkusii Jungh. & De Vr.
Ujung daun (apex folii)
a. Runcing (acutus)
b. Meruncing (acuminatus)
c. Tumpul (obtusus)
d. Membulat (rotundatus)
e. Rompang (truncatus)
f. Terbelah (retusus)
g. Berduri (mucronatus)
Pangkal daun (Basis Folii):
1. Yg tepi daun nya di bagian itu tidak pernah
bertemu
a. Runcing (acutus)
b. Meruncing (acuminatus)
c. Tumpul (obtusus)
d. Membulat (rotundatus)
e. Rompang/rata (truncatus)
f. Berlekuk (emarginatus)
2. Yg tepi daunnya dapat bertemu & berlekatan
satu sama lain
a. Pertemuan tepi daun pd pangkal tjd pd sisi yg
sama thdp batang sesuai dgn letak d pd
batang tadi.
b. Pertemuan tepi daun tjd pd sisi seberang
batang yg berlawanan atau berhadapan
dgnletak daun
Susunan tulang-tulang Daun (Nervatio/Venatio)

Guna tulang daun :


a.Memberi kekuatan pd daun
b.Jln pengangkutan zat-zat yg diambil tumbuhan
dr tanah(air + garam-garam terlarut di dlmnya)
c.Jln pengangkutan hasil2 asimilasi dr tempat
pembuatannya (dr daun ke bag lain yg
membutuhkan)
Tulang-tulang daun menurut besar kecilnya:

a. Ibu tulang (costa)


b. Tulang-tulang cabang (nervus lateralis)
c. Urat-urat daun (vena)
Susunan tulang daun:

1. Bertulang menyirip (penninervis)


2. Bertulang menjari (palminervis)
3. Bertulang melengkung (carninervis)
4. Bertulang sejajar /bertulang lurus (rectinervis)

Dicotyledoneae > daun bertulang menyirip atau


menjari, sedang
Monocotyledoneae> daun bertulang melengkung
atau sejajar
Tepi daun (Margo folii)

1. Rata (integer)
2. Bertoreh (divisus): bertoreh merdeka &
toreh-toreh yg mempengaruhi
bentuknya
Ket :
tepi daun yg bertoreh merdeka
a. Bergerigi (serratus)
b. Bergerigi ganda/rangkap (biserratus)
c. Bergigi (dentatus)
d. Beringgit (crenatus)
e. Berombak (repandus)
Tepi daun dgn toreh-toreh yg mempengaruhi
bentuknya
1. Berdasarkan dalamnya toreh-toreh :
a. Berlekuk (lobatus)
b. Bercanggap (fissus)
c. Berbagi (partitus)
2. Kombinasi (sifat toreh & susunan tulang):
a. Berlekuk menyirip (pinnatilobus)
b. Bercanggap menyirip (pinnatifidus)
c. Berbagi menyirip (pinnatipartitus)
d. Berlekuk menjari (palmatilobus)
e. Bercanggap menjari (palmatifidus)
f. Berbagi menjari (palmatipartitus)
Daging daun (Intervenium)
Berdasarkan tebal tipisnya helaian daun :
a.Tipis spt selaput (membranaceus)
b.Spt kertas (papyraceus/chartaceus)
c.Tipis lunak (herbaceus)
d.Spt kulit/belulang (coriaceus)
e.Berdaging (carnosus)
Sifat-sifat daun yg lain:

1. Warna daun : merah, hijau


bercampur/tertutup warna merah, hijau
kekuningan.
2. Permukaan daun : licin (laevis), gundul
(glaber), kasap (scaber), berbingkul-bingkul
(bullatus), berbulu (pilosus), berbulu halus &
rapat (villosus), berbulu kasar (hispidus),
bersisik (lepidus)