Anda di halaman 1dari 10

Balik-Aral

1. Ano ang kilusang nagsimula noong


1872 na humihingi ng pagbabago?
Sagot: Kilusang Propaganda
2. Ano ang mapanghimagsik na kilusang
itinatag noong Hulyo 17, 1982 ni
Andres Bonifacio?
Sagot: KKK (Kataas-taasang Kagalang-
galangan na Katipunan na mga Anak
ng Bayan)
Balik-Aral
3. Sino ang pinakadakilang
propagandista? Ano ang dalawang
nobelang sinulat niya?
Sagot: Jose P. Rizal. Noli Me Tangere at El
Filibusterismo.
4. Ito ay makasaysayang pangyayari kung
saan sabay-sabay pinunit ng mga
katipunero ang kanilang sedula at
nagpasimula sa rebolusyon.
Sagot: Sigaw sa Pugad Lawin
Balik-Aral
5. Ano ang mga sagisag na ginamit ni Jose
Rizal?
Sagot: Dimasalang at Laong-laan.
6. Ano ang tawag sa pahayagan ng
kilusang propaganda? Sino ang
nagtatag at unang patnugot nito?
Sagot: La Solidaridad. Graciano Lopez
Jaena.
Balik-Aral
7. Siya ang pinakabatang kasapi ng
katipunan at tinawag na Utak ng
Katipunan?
Sagot: Emilio Jacinto
8. Ano ang tawag sa 13 aral ng katipunan na
isinulat ni Emilio Jacinto?
Sagot: Kartilya ng Katipunan
9. Sino ang pinakatanyag na manunulat ng
propaganda? Ano ang kanyang sagisag?
Sagot: Marcelo H. del Pilar. Plaridel
BASAHIN
Ang tagumpay ng himagsikang
Pilipino ay hindi natatapos sa
larangan ng labanan. Kailangan
ding magsikap makabuo ng isang
bansa na may mamamayang
maganda at may pagpapahalaga
sa buhay Apolinario Mabini
Basahin

Magandang Pilipinas
p. 202- 205
Anong mahalagang kaalaman ang
tinutukoy sa mga sumusunod?
a. Kasunduan sa Biak na Bato
b. Ang pamahalaang Diktatoryal
c. Pamahalaang Rebulusyonaryo
d. Pamahalaang Diktatoryal
e. Unang Republika
Paglalahat
Maraming hakbang na isinagawa
ang mga Pilipino upang maitatag
ang Unang Republika ng Pilipinas.
Pumili ng wastong sagot na nasa ibaba
*Biak na bato *Enero 23, 1899
*Dikatatoryal
*Rebolusyonaryo *Malolos, Bulacan
1. Ang kasunduan _____ ay nilagdaan nina Gobernador
Heneral Primo de Rivera at Heneral Emilio
Aguinaldo na isa sa probisyon ay itigil ng mga
pinunong rebolusyonaryo ang himagsikan at sila ay
nanirahan sa Hongkong.
2. Ang pamahalaang ____ ay naitatag ng
pansamantala ni Emilio Aguinaldo.
3. Si Apolinario Mabini ng dakilang lumpo ay
pinayuhan na palitan ang pamahalaang diktatoryal
ng pamahalaang _______
4-5. Pinasiyahan ang Unang Republika sa ____ noong
ika-______.