Anda di halaman 1dari 7

Alam nyo bang may mga takdang

lugar na tawiran?
Pedestrian lane ang takdang tawiran na
dapat nating alam kung nasaan. Ang
pedestrian lane o ang guhit na puti na
nakapinta sa kalsada o sa daan na animo
hagdanan at zebra stripes ang siyang
takdang lugar kung saan tayo dapat
tumawid.
Pedestrian ang tawag sa mga taong
tumatawid o naglalakad sa kalsada.
Kung wala tayong pedestrian lane na makita,
may mga karatula o senyales (signs)
pantrapiko upang ipaalam sa atin ang
itinakdang tawiran.
Ngunit alam nyo bang di dapat
tumawid na nag-iisa o walang
bantaykapag di pa umaabot ng 10
taong gulang? Kayo dapat na bang
makatawid?
Gumuhit ng pedestrian lane sa
kwaderno at sa maikling talata
ipaliwanag ang dapat gawin ng isang
pedestrian dito.
Pagpapahalaga

Disiplinang Pansarili