Anda di halaman 1dari 11

KEMAHIRAN MEMBACA

OLEH : NURPUTERI JOHARI


DEFINISI

MASALAH PERINGKAT
DALAM KEMAHIRAN
MEMBACA MEMBACA

KEMAHIRAN
MEMBACA

KESEDIAAN PROSES
MEMBACA BACAAN

FUNGSI
BACAAN
DEFINISI

Membaca adalah satu aktiviti pentafsiran menterjemahkan lambang-


lambang bercorak kepada bunyi-bunyi yang dimaksudkan.

- Charles Frie, 1963


Membaca adalah satu psikolinguistik. Ia merupakan satu langkah
lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses
perkembangan-perkembangan yang diterima.

- Frank Smith, 1971


Peringkat-peringkat Bacaan

kefahaman perkataan dan idea


perkembangan perbendaharaan kata
kefahaman literal
kefahaman inferens
penilaian
penghayatan

PERINGKAT KEMAHIRAN MEMBACA


Langkah 1

Mengenalkan bunyi-bunyi huruf.


Contoh : bunyi [a] bagi mengenalkan a.

Langkah 2

Menggabungkan bunyi huruf menjadi suku kata.


Contoh : bunyi [beh] + [a] berbunyi [ba].

PROSES BACAAN
Langkah 3

Menggabungkan bunyi-bunyi suku kata menjadi perkataan.


Contoh : bunyi [beh]+[a]+[teh]+[u] berbunyi [batu].

Langkah 4

Membina ayat-ayat dengan perkataan.


FUNGSI BACAAN

Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid supaya mereka


dapat bertindak balas tehadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk
tulisan.

Daripada kemahiran ini, mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan


yang terakam dalam bahan bertulis.
KESEDIAAN MEMBACA

kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-


faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang
kanak-kanak itu untuk membaca

Dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan


bacaan awal atau bacaan asas.
antara faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca ialah :

1. keadaan fizikal
2. Pengalaman dan persekitaran
3. Emosi dan motivasi
4. Kecerdasan dan perkembangan kognitif
MASALAH DALAM MEMBACA
Peringkat mengenal nama, bentuk dan bunyi huruf :
- Keliru dengan nama-nama huruf yang hampir sama
- Menyebut nama huruf mengikuttelor bahasa ibunda
-Keliru dengan huruf-huruf yang seakan-akan sama bentuk
- Keliru dengan orientasi kedudukan bentuk huruf
- Keliru dengan bunyi huruf yang hamper sama frekuensi
Peringkat mengadun bunyi-bunyi dan membatang suku kata
Kesukaran mengadun dan membatangkan suku kata
Keliru membunyikan suku kata yang melibatkan huruf
Mengbah atau menggantikan bunyi selepas mengeja
Sukar membatangkan perkataan yang lebih daripada dua suku kata
Sukar membatangkan perkataan yang mengandungi diagraf dan diftong
Peringkat membaca ayat
Mengubah atau menggantikan bunyi suku kata / perkataan
Tertinggal atau meninggalkan perkataan dalam ayat
Mengulang-ulangi perkataan dalam ayat
Merangkak, iaitu mengambil masa yang lama untuk membaca
Membaca mengikut loghat atau dialek tempatan

Anda mungkin juga menyukai