Anda di halaman 1dari 12

(Good, 1973)

Pengurusan masa ialah perancangan


masa berkesan sama ada secara
harian, mingguan atau jangka masa
panjang untuk memberi masa bagi
aktiviti kuliah, belajar, riadah,
tanggungjawab peribadi dan rehat.
Seorang guru Sejarah masuk ke bilik darjah
dua puluh minit lewat. Beliau mengajar
secara gopoh gapah kerana ingin
menghabiskan topik yang telah
dirancangkan. Oleh kerana kesuntukan
masa, beliau tidak memberi peluang murid
untuk menyoal atau melakukan sesi
perbincangan mengenai topik yang diajar.
Adakala , beliau terpaksa mengambil masa
waktu yang berikut kerana perlu
menyelesaikan tugasnya serta
menghabiskan sukatan pelajaran.
Guru:
Bersedia dengan perancangan waktu
yang sistematik.
Melaksanakan tugas mengikut jadual masa
yang ditetapkan.
Merancang Pdp mengikut tempoh masa
dengan baik.
Menepati masa apabila memasuki kelas.
Menggunakan aktiviti log untuk mengaudit
cara kita menggunakan masa kita.
Murid:

Murid belajar bersungguh-sungguh di


dalam kelas.
Murid menggunakan waktu rehat untuk
membuat kerja rumah.
Masuk kelas menepati masa.
Murid membuat kerja rumah atau
mengulang kaji ketika guru
matapelajaran tidak hadir.
Guru:
Tidak menepati masa masuk ke kelas.
http://www.sinarharian.com.my/mobile/edisi/perak/
guru-lewat-ke-sekolah-kesilapan-berkait-integriti-
1.334222
Tidak menyampaikan isi pelajaran dengan
bersungguh-sungguh.
Tidak mengajar mengikut sukatan pelajaran yang
ditetapkan oleh kementerian.
Tidak menepati masa keluar kelas.
Melakukan kerja yang tidak berkaitan dengan
pendidikan seperti Facebook, Chatting, bergosip,
melepak di kantin.
Murid:
Lewat masuk kelas.
Berbual-bual kosong dengan rakan
tentang hiburan dan perkara sia-sia
yang tiada kaitan langsung dengan
pembelajaran.
Dapat melakukan banyak perkara dalam
masa yang singkat.
Menjadi seorang guru yang terurus,
produktif, kurang tertekan, beroleh
kegembiraan dan mempunyai banyak
masa untuk melakukan aktiviti yang
bermakna dalam kehidupan.
Mengubah tabiah yang negatif.
Pencapaian prestasi guru akan meningkat.
Pencapaian prestasi murid akan
meningkat.
Membazir masa.
Tidak produktif.
Tertekan dan mudah marah.
Cemas dan bimbang.
Gagal menyiapkan tugasan pada masa
yang ditetapkan.
Merosot prestasi kerja guru.
Merosot prestasi pencapaian murid.
Masyarakat memandang sinis dan tidak
yakin dengan kebolehan guru.
Tiada masa menemani keluarga.
Penggunaan buku log aktiviti.
Memberi khidmat nasihat dan
kaunseling.
Peranan rakan sejawat dengan menjadi
teladan yang baik.
Susun atur aktiviti berdasarkan
kepentingan.
Pihak pentadbir perlu sentiasa membuat
pemantauan dari masa ke semasa.
Mengenal pasti individu bermasalah.