Anda di halaman 1dari 9

Salah laku dan

Kesan Seks Bebas


Disediakan oleh :
Pavitra A/P Chandran
Sit Ai Chin
Tan Hui En
Definisi seks bebas

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat seks bebas didefinisikan sebagai


perbuatan melakukan hubungan seks tanpa ikatan perkahwinan yang sah.

Mengikut definisi ahli-ahli sosiologi, seks haram adalah bentuk seks yang tidak
dibenarkan oleh institusi perkahwinan antara lelaki dan perempuan melibatkan
pasangan kekasih yang cenderung melakukannya sebelum mempunyai ikatan
sah sebagai suami isteri.
Kurang keperihatinan
ibu bapa

Didikan agama
Pergaulan bebas
kurang

Faktor
berlakunya
seks bebas
Peribadi sosial dan Pengaruh rakan
tekanan perasaan sebaya

Pengaruh teknologi
SALAH LAKU DAN
KESAN SEKS
BEBAS
Berlaku
kehamilan yang
tidak dirancang
dan di luar
perkahwinan
Masalah Pengguguran
mental awam

Aktiviti pelacuran
Hubungan Pembuangan
berleluasa.
keluarga bayi
Kes rogol
(penyakit
kelamin-AIDS,
sifilis, genitial)
CARA
MENGATASI
Ibu bapa
*Memainkan tanggungjawab dalam memenuhi keperluan dari segi fisiologi, keperluan keselamatan, dan
kasih sayang dalam mewujudkan suasana harmonis dan bahagia. (Maslow, 1962)

*Melakukan pemantauan yang berterusan.

*Mengawal penggunaan gajet.

Pihak sekolah

*Merancang langkah pencegahan dengan kerjasama Peranan media massa


masyarakat atau agensi luar

* Aktiviti kokurikulum

Pelajar
Menanam nilai keagamaan dalam dirinya
TERIMA
KASIH