Anda di halaman 1dari 8

Mantera

Menduduki
Rumah Baru
Menduduki Rumah Baru
Bismi'llahi 'l-Rahmani'I-Rahim
Tepung tawar tepung jati
Ketiga dengan tepung kedangsa
Jika boleh kehendak hati
Jangan sakit jangan mati
Jangan c ela jangan binasa
Jangan punah jangan ranah
Tepung tawar tepung jati
Ketiga dengan tepung kedangsa
Naik emas berkati-kati
Naik orang beribu laksa
Tepung tawar semula jadi
Barangku citaku perolehi
Berkat di pengajaran guruku
Allah menawar, Myhammad menjampi
Dengan berkat doa
La ilaha 'illallah, Muhammad Rasulullah.
Tema

Kepercayaan masyarakat
Melayu terhadap semangat
ghaib.
Persoalan
Kesungguhan masyarakat Melayu dalam
melindungi rumah baru mereka.

Memberi amaran kepada sesiapasahaja


yang ingin menganggu rumh tersebut.

Penggunaan bahan tradisional dalam


upacara tersebut.
Bentuk dan Teknik Penulisan
Bentuk - Bebas

Teknik penulisan;
a) Jumlah rangkap :_____________
b) Jumlah baris :_____________
c) Jumlah perkataan:_____________
d) Jumlah suku kata:_____________
Nada

Tegas - Menegaskan hak sebagai tuan


rumah

Merayu - Merayu dan berdoa kepada yang


Esa untuk memelihara rumah
tersebut
Pengajaran
Kita haruslah berwaspada akan perkara
yang bakal terjadi terutama di tempat baru

Kita janganlah mengambil hak orang lain

Kita hendaklah memohon hajat kepada


yang Maha Esa.
Latihan
Baca mantera "Mantera Menduduki Rumah Baru",
kemudian jawab soalan yang mengikutinya.

a) Galurkan upacara khas pembacaan mantera sebelum


menduduki rumah baru. (4 Markah)

b) Huraikan tiga hasrat yang dikemukakan dalam mantera


tersebut. (9 Markah)

c) Dengan memberikan contoh, huraikan empat unsur gaya


bahasa dan kesannya yang memperlihatkan kesan
estetik dalam mantera tersebut. (12 Markah)

Anda mungkin juga menyukai