Anda di halaman 1dari 7

1

1) Papan Tanda Larangan

2
2)Papan Tanda yang
Menunjukkan Kawasan Tertentu

3
3) Papan Tanda Semasa Kerja-
kerja Pembinaan Dijalankan

4
4) PapanTanda Yang
Menunjukkan Simpang dan
Selekoh

5
5) Papan Tanda Yang Sering
Kita Jumpa

6
6) Papan Tanda yang Selainnya