Anda di halaman 1dari 24

PENDIDIKAN INKLUSIF

APA ITU
PENDIDIKAN
INKLUSIF ?
Inclusion is a process of addressing and responding to the
diversity of needs of all learners through increasing
participation in learning, cultures and communities, and
reducing exclusion within and from education.
UNESCO, 2005.

Salamanca Statement (1994) menyatakan pendidikan


inklusif adalah cara yang paling berkesan untuk mengatasi
sikap diskriminasi, mewujudkan penglibatan komuniti,
bangunan dan masyarakat bagi mencapai pendidikan
untuk semua

Peraturan Pendidikan 1997 (Pendidikan Khas) menjelaskan


makna pendidikan inklusif sebagai program;
(c) an inclusive education programme for pupils with
special needs and who are able to attend normal classes
together with normal pupils.
Program Pendidikan Inklusif ertinya suatu program pendidikan
bagi murid berkeperluan pendidikan khas yang dihadiri
oleh murid berkeperluan pendidikan khas bersama-sama
murid lain di dalam kelas yang sama
di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan;
SIAPAKAH YANG LAYAK?
MENURUT PERATURAN PENDIDIKAN 1996.....MURID MURID
PENDIDIKAN KHAS YANG TELAH MENGUASAI KEMAHIRAN
ASAS DENGAN BAIK HENDAKLAH DIINKLUSIFKAN DI DALAM
KELAS BIASA....................
Menguasai kemahiran asas 3M (membaca,
menulis dan mengira)
Tiada masalah tingkah laku berat
Bersedia belajar di kelas aliran perdana
Boleh berinteraksi dengan semua pihak
dengan baik .
Iktiraf
Guru pendidikan khas Tidak mengagalkan
Kepelbagaian
terlibat sepenuhnya mana-mana murid
(perbezaan)

Membangunkan Guru kelas


bertanggungjawab
kekuatan & Potensi
kepada semua
murid murid

Menggalakkan Menanam
Kurikulum yang perkembangan kendiri
nilai murni &
inklusif dan akses murid, berfikiran kritis dan
pandai membuat keputusan sikap positif
untuk semua
& menyelesaikan masaah
OBJEKTIF PENDIDIKAN INKLUSIF
Menempatkan pelajar
pendidikan khas ini dalam
Membolehkan persekitaran yang seakan
pelajar pendidikan normal mengikut kesesuaian
khas mendapat pendidikan untuknya
tempat yg sama
dalam pendidikan
Membolehkan
pelajar pendidikan
khas tersebut
menyesuaikan diri
dalam semua
aspek kurikulum
dan kokurikulum
sejak dari awal
ANTARA KEBAIKAN
INKLUSIF.....
Memberi peluang kepada pelajar menimba pelbagai ilmu
pengetahuan.
Dapat berinteraksi dengan semua pelajar normal.
Pelajar normal mendapat keuntungan dari usaha mereka
membantu.
Meningkatkan kerjasama antara pentadbir dengan guru-guru.
Penglibatan ibu bapa dalam komuniti sekolah.
Memungkinkan pelajar khas mengambil bahagian dalam
aktiviti-aktiviti masyarakat setempat.
Menyediakan lebih peluang kepada kanak-kanak untuk
berdikari dan memperoleh peluang pekerjaan.
KONSEP INKLUSIF
INKLUSIF
terdiri
daripada:
INKLUSIF PENUH
pelajar mengikuti semua mata pelajaran di
kelas biasa seperti pelajar biasa.
Senarai nama murid kekal dalam daftar kelas
khas.
Guru kelas biasa boleh merujuk atau meminta
bantuan daripada guru pendidikan khas (guru
pendamping) sekiranya terdapat sebarang
masalah samada dari segi pembelajaran atau
tingkahlaku.
Pelajar pendidikan khas diberi peluang untuk
mengambil peperiksaan awam
INKLUSIF SEPARA
Pelajar mengikuti pembelajaran di kelas biasa untuk

mata pelajaran tertentu sahaja.


-Waktu selebihnya mengikuti program di kelas
pendidikan khas.
-Senarai nama pelajar pada daftar program Pendidikan
Khas.
-Guru Pendidikan Khas terlibat sebagai pembimbing
atau guru pendamping.
-Ujian mata pelajaran terlibat sama dengan pelajar
biasa.
ISU DAN CABARAN
PENDIDIKAN INKLUSIF
Halangan yang menjadi kekangan kepada keberkesanan pendidikan
inklusif; antaranya adalah sikap negatif guru sekolah rendah terhadap
pelaksanaan pendidikan inklusif.
Haniz Ibrahim (1998)

Pendekatan Pendidikan inklusif ini telah wujud secara semula jadi di


Malaysia di mana pelbagai kategori MBK belajar bersama rakan
sebaya yang normal tanpa sebarang kemudahan tambahan atau
khidmat sokongan.
Supiah Saad (2003)

Hanya 12 peratus (1/8) guru prasekolah aliran perdana tahu definisi pendidikan inklusif.

Tidak ada seorang pun daripada 28 orang guru aliran perdana yang ditanya dapat
memberi maksud pendidikan inklusif dan pendidikan khas dengan tepat. Kebanyakan
menjawab tidak pernah dengar perkataan tersebut.
Dapatan kajian bertajuk Komitmen dan peranan guru dalam pelaksanaan pendekatan
pendidikan inklusif di Malaysia Supiah Saad (2010)

Walaupun pendidikan inklusif telah diwartakan dalam Akta Pendidikan


1996 (1998) sedekad yang lalu, Malaysia masih jauh ketinggalan bagi
mencapai hasrat untuk menginklusifkan pelajar.
Zalizan Mohd Jelas (2010)
ISU DAN CABARAN
VISI DAN NILAI DI SEKOLAH TIDAK BERASASKAN KEPADA
INKLUSIF ETHOS

SIKAP LEBIH KEPADA TERPAKSA BUAT / WILL HAVE TO DO


DARIPADA AKAN BUAT & BOLEH BUAT / WILL DO & CAN
DO

PROGRAM LATIHAN GAGAL MENANAM NILAI INKLUSIF

KURANG INISIATIF DALAM MENGENALPASTI HALANGAN DAN


MENCARI KAEDAH PENYELESAIAN MASALAH YANG LEBIH
PRAKTIKAL
ISU DAN CABARAN
KERJASAMA & KOLABORASI DENGAN IBU BAPA
KURANG & PERLU DIPERTINGKATKAN

KEKUATAN KEPIMPINAN (MAKLUMBALAS DAN


SEMAKAN PENILAIAN)

KEKURANGAN TENAGA SOKONGAN DALAM


PROGRAM LATIHAN

PROGRAM LATIHAN PRAKTIKAL YANG TIDAK


INKLUSIF

PROGRAM LATIHAN GURU PERLU LEBIH INKLUSIF


SEKIAN TERIMA KASIH