Anda di halaman 1dari 12

KEMAHIRAN KAJIAN MASA DEPAN

ELM 3023E

VEERAH A/L SUBRAMANIAM


PUNITHA A/P PARAMASIVAM
NANTHINI A/P ANANTHAN
NAVA RANJINI A/P SELVAM
KEMAHIRAN KAJIAN MASA DEPAN

Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan merupakan strategi secara


saintifik yang dibina untuk menambahkan keupayaan murid dalam
menghadapi pelbagai cabaran hidup dan buat keputusan.
KEMAHIRAN KAJIAN MASA DEPAN

OBJEKTIF

Berfikir secara kritis dan kreatif serta membuat keputusan tentang hal-hal masa depan.
Berkomunikasi secara berkesan tentang hal-hal masa depan.
Membuat kajian dan mengurus maklumat tentang hal-hal masa depan.
Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang kajian masa depan .
Membina sikap dan nilai masa depan.
KEMAHIRAN KAJIAN MASA DEPAN

KAJIAN MASA DEPAN


- Satu cara kita menyusun pemikiran
- Satu cara kita menkonsepsikan kehidupan
- Tindakan seharian serta jangka panjang
- Keputusan yang kita akan ambil
KEMAHIRAN KAJIAN MASA DEPAN

RASIONAL PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN

Pengajaran Kajian Masa Depan membolehkan murid mengambil cabaran sebagai ahli
masyarakat global yang berperanan aktif pada masa depan.
Terdapat empat prinsip atau rasional mengapa Kajian Masa Depan diperkenalkan di sekolah
iaitu:

a. Prinsip Perubahan
Perubahan yang pesat dan mendadak dalam bidang teknologi, industri, ekonomi dan
sebagainya, berdasarkan pengalaman dahulu tidak semestinya boleh dijadikan asas untuk
membuat keputusan dan merancang.
RASIONAL PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN

b. Prinsip Pandangan Jauh

Era globalisasi telah menyebabkan perhubungan fizikal dan sosial di dunia dekat. Kejadian yang
berlaku disesuatu tempat akan memberi kesan pada orang dan tempat yang lain. Kemahiran
berpandangan jauh memberi perlindungan daripada kesan-kesan tersebut.

Pandangan jauh membolehkan seseorang mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum krisis


berlaku. Sekiranya krisis itu masih berlaku, seseorang masih berupaya menangani perubahan dan
kesan daripada krisis tersebut.
RASIONAL PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN

c. Prinsip Perancangan Strategik


Bayangan dan andaian tentang masa depan boleh membentuk dan mempengaruhi tindakan kita pada
masa ini. Oleh itu, bayangan dan andaian tersebut boleh digunakan dalam perancangan secara strategik
untuk mencapai masa depan yang diingini.

d. Prinsip Pengupayaan
Remaja selalunya menunjukkan keprihatinan dan kebimbangan tentang masa depan mereka.
Mereka perlu dibekalkan dengan kemahiran perancangan strategik, cara menangani masalah serta
cara penyelesaian masalah kendiri agar mereka tak dilanda kebimbangan dalam menghadapi perubahan
atau sesuatu yang tak dijangka.
KEMAHIRAN KAJIAN MASA DEPAN

KEMAHIRAN ASAS KAJIAN MASA DEPAN

Kajian masa depan memberi kesedaran dan merangsang murid berfikir tentang isu,
masalah dan peluang yang bakal dihadapi. Ini akan membolehkan mereka
memandang masa depan dengan yakin dan optimis.

Berikut ialah kemahiran asas yang perlu dibina:

membuat ramalan tentang trend dan perubahan yang akan berlaku berdasarkan
pengetahuan dan maklumat yang sedia ada.
menjangka kesan atau akibat sesuatu fenomena, trend atau perubahan masa depan; dan
menggunakan sumber manusia dan sumber lain bagi mengawal,
menangani serta mengendalikan perubahan supaya mendapat manfaat yang maksimum.
KEMAHIRAN KAJIAN MASA DEPAN

STRATEGI KAJIAN MASA DEPAN DIBILIK DARJAH

Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan adalah strategi pengajaran dan pembelajaran
yang menyeronokkan pelajaran serta memberi perspektif yang bermakna untuk kandungan
mata pelajaran.

Pendekatan umum yang boleh diambil:

Menggunakan matriks sepenuhnya


Semua unsur yang terkandung dalam matriks Kajian Masa depan diambil kira
keseluruhannya dari aspek penglibatan guru dan pelajar.
STRATEGI KAJIAN MASA DEPAN DIBILIK DARJAH

Menyisipkan Kajian Masa Depan dalam Pengajaran


Unsur tertentu dalam matriks yang ada kaitan dengan mata pelajaran disisipkan dalam pengajaran
atau teknik, alat Kajian Masa Depan digunakan sebagai sebahagian pengajaran dan pembelajaran
sahaja.

Menggunakan Unsur-unsur Kajian Masa Depan sebagai Induksi atau Susulan Pengajaran.
Unsur Kajian Masa Depan digunakan sebagai rangsangan atau sebagai landasan menjalankan
tindakan susulan bagi mata pelajaran yang diajar dan boleh dikaitkan dengan kandungan mata
pelajaran.
KEMAHIRAN KAJIAN MASA DEPAN

KESIMPULAN

Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dilihat dalam pelbagai hasil projek yang diaplikasikan dan
mengaitkan konsep Kajian Masa Depan dengan kehidupan seharian.
Idea yang kreatif dan inovatif dalam bentuk hasil projek, laporan esei, wawancara, folio dan sebagainya
menunjukkan kebolehan pelajar dalam membuat pilihan, urutan dan pengambaran maklumat berkaitan
masa depan.

Sikap suka bekerjasama dan mengelakkan konflik digunakan dengan penuh kewibawaan untuk
meyakinkan orang lain membuat keputusan merupakan kesan dari pengajaran dan pembelajaran
menggunakan Kajian Masa Depan.
TERIMA KASIH