Anda di halaman 1dari 21

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

Membantu murid
Proses kognitif memahami,
yang membolehkan manggabungjalinkan
murid meneroka peristiwa masa lalu
idea yang dengan sumber
kompleks dan sejarah supaya murid
abstrak dengan melihat peristiwa
bimbingan guru sejarah sebagai
empati.
(DSKP BPK)
Guru perlu menguasai KPS sebagai satu disiplin
ilmu sejarah.

Guru perlu bijak merangsang pemikiran sejarah


dalam kalangan murid supaya PdP lebih hidup,
menarik, bermakna dan boleh mengambil iktibar
daripada peristiwa Sejarah.

Melahirkan individu yang mempunyai perasaan


empati dan semangat cinta akan negara
Boleh menghidupkan suasana
pembelajaran sejarah dan
meningkatkan minat murid supaya
menjadi lebih kritis dan inovatif.

Menimbulkan sikap inkuiri dan


kemahiran penerokaan untuk
menentukan bukti yang signifikan
dengan lebih analitikal.
Kemahiran
Interpretasi
Meneroka Kemahiran
Bukti Imaginasi

Memahami Kemahiran
Kronologi KPS Rasionalisasi
Susunan
Masa

Konsep Siknifikan
Elemen Masa Bukti
Asas
Sejaarah

Konversi
Masa
ASAS Mencari
Sumber

Memahami Kronologi KPS Meneroka Bukti

Isu dan
Masalah Imaginasi Perbandingan
Masa lalu Masa
dan
Empati Lalu

Kemahiran
Kemahiran Imaginasi Kemahiran Interpretasi
Rasionalisasi
1. Kemahiran Memahami Kronologi
Kronologi dalam sejarah ialah susunan peristiwa
atau kejadian menurut masa berlakunya peristiwa
berkenaan.
Ia dianggap penting
kerana

the concept of chronology


is central to the study of
history.
-Gross,et.al,1978.
sambungan..
Melihat masa lalu, kini dan akan datang
untuk mengenalpasti susunan sesuatu
peristiwa

Memahami konsep masa: mengira kalendar


masa, garis masa atau jangka masa

Memahami konversi masa dengan


melebelkan peristiwa mengikut zaman

Menguasai historical time sense-tempoh,


jarak, tarikh spesifik
2. Kemahiran Meneroka Bukti
Mengenal pasti sumber pertama
dan kedua bagi merangsang
pemikiran sejarahas a catalysts
for historical thinking
-Norman, 1996.

Memahami masalah sejarah dan


sifatnya yang interpretatif.

Membuat perbandingan sumber


untuk mendapat maklumat
sejarah
3. Kemahiran Interpretasi
Tafsiran sesuatu peristiwa sejarah
dengan memberi ulasan dan
kupasan

Adanya pelbagai tafsiran dan


perspektif dalam kalangan
sejarawan

Membezakan fakta sejarah


dengan tafsiran sejarah .
4. Kemahiran Imaginasi
Satu proses kognitif yang melibatkan
pemahaman tentang sesuatu situasi dalam
peristiwa sejarah yang dikaji.

Melibatkan kemahiran imaginasi secara


visual dan empati.

Guru perlu mengawal imaginasi murid


supaya imaginasi hanya berdasarkan
bukti atau penulisan sejarah.

Membuat pertimbangan nilai,analogi


dengan keadaan semasa dan membuat
tanggapan serta interpretasi.
5. Kemahiran Rasionalisasi
Mengenalpasti isu dan masalah
masa lalu: sebab-musabab; kesan
dan akibat

Melibatkan penggunaan akal dalam


membuat pertimbangan yang wajar
dan menyelesaikan permasalahan.

Menzahirkan idea dan inovasi


untuk masa hadapan
Murid kini bukan lagi menghafal fakta
sahaja,tetapi mampu membuat analisis,
imaginasi dan rasionalisasi.

Kebanyakan PdP Sejarah di sekolah


menekankan kepada knowledge that dan
mengenepikan knowledge how.
MEMAHAMI KRONOLOGI:
Contoh :
SK 10.1 Pembentukan Malaysia
SP 10.1.4 Menerangkan langkah-langkah ke arah
pembentukan Malaysia.
Contoh Kaedah Pelaksanaan dalam PdP
Aktiviti kumpulan. Dengan menggunakan peta alir (flow map),
wujudkan aktiviti untuk melihat proses pembentukan Malaysia
(16 September 1963)
MENEROKA BUKTI
Contoh 1:
SK 12.3 Pemimpin Negara
SP 12.3.3 Menyenaraikan nama dan biodata ringkas Perdana
Menteri Malaysia

Contoh Kaedah Pelaksanaan dalam PdP


Perbincangan dalam kumpulan dengan merujuk pelbagai
sumber.
KEMAHIRAN INTEPRETASI

Contoh:
SK 10.2 Negeri-negeri di Malaysia
SP 10.2.1 Menghuraikan asal-usul nama negeri
Kaedah Pelaksanaan dalam PdP
Aktiviti Kumpulan. Kaedah Roam the Room / Gallery walk
Murid membuat tafsiran tentang asal usul negeri daripada
pelbagai sumber.
KEMAHIRAN IMAGINASI
Contoh:
SK 11.3 Perayaan Masyarakat Malaysia
SP 11.3.3 Membandingkan amalan sambutan perayaan
dahulu dan kini
Contoh Kaedah Pelaksanaan dalam PdP
Tayangan video @ tayangan slaid sambutan perayaan kini.
Murid diarahkan membuat imaginasi tentang sambutan
perayaan pada zaman dahulu.
KEMAHIRAN RASIONALISASI
Contoh:
SK 12.1 Sukan Kebanggaan Negara
SP 12.1.4 Menghubungkait tokoh-tokoh sukan negara
terdahulu yang menjadi inspirasi kepada sukan
masa kini

Contoh Kaedah Pelaksanaan dalam PdP


Aktiviti berasaskan sumber (gambar)
Murid membandingkan sukan bola sepak dahulu dan kini.
RUMUSAN : BAGAIMANA KPS BERFUNGSI?

GURU

KEMAHIRAN
KAEDAH

KPS

MURID
KURIKULUM