Anda di halaman 1dari 10

TPACK

Ahli Kumpulan: Aishwarrya Rajasegar


Komalla Gnasegaran
Sarmila Thiagu
Kerangka TPACK CK
Pengetahuan
Kandungan
TPACK
Pengetahuan PK
Teknologi Pengetahuan
Pedagogi Pedagogi
Kandungan

7
TPK- Komponen
TK
Pengetahuan
Pengetahuan
Teknologi
Teknologi
Pedagogi

TCK PCK
Pengetahuan Pengetahuan
Teknologi Pedagogi
Kandungan Kandungan
CK- Pengetahuan Kandungan
Pengetahuan tentang kandungan seperti konsep, teori, idea-idea, rangka kerja
dan lain-lain
Merujuk kepada pengatur caraan
PK Pengetahuan Pedagogi
Pengetahuan tentang jenis-jenis pedagogi yang digunakan dalam pengajaran.
Pengajar perlu mengetahui tentang teori-teori pedagogi, teknik dan kaedah
yang harus digunakan dan pengajaran pengatur caraan computer.
TK - Pengetahuan Teknologi
Pengetahuan terhadap jenis-jenis alatan, perkakasan atau perisian.
Contohnya, microscope, internet, telefon pintar, video dan sebagainya.
PCK Pengetahuan Pedagogi Kandungan
Pengetahuan teras pengajaran yang meliputi kurikulum, penilaian dan
pedagogi.
TCK- Pengetahuan Teknologi Kandungan
Pengetahuan terhadap teknologi tertentu dan paling sesuai untuk menangani
hal pembelajaran dan membantu kandungan yang perlu membuat perubahan.
TPK Pengetahuan Teknologi Pedagogi
Pengetahuan tentang bagaimana P&P boleh berubah apabila teknologi
tertentu diguna kaedah tertentu.
Pengajar mesti mengetahui tentang teknologi masa kini dalam melaksanakan
P&P yang berkesan.
TPACK
Pengetahuan Teknologi Pedagogi Kandungan
Pengintegrasian pengetahuan teknologi dalam pengajaran yang melakukan
mengikut disiplin ilmu pengetahuan pengajar.
Pengajar perlu mendalami dari sudut CK, PK, TK, PCK, TCK, TPK bagi
menjalankan P&P yang berkesan dan sempurna.
Terima Kasih

Anda mungkin juga menyukai