Anda di halaman 1dari 2

SENARAI SEMAK PEMERHATIAN

TARIKH : __________________

BIL KRITERIA PEMERHATIAN RESPONDEN

A B C D

1. Murid terlibat secara aktif semasa


menggunakan kaedah permainan
congkak 2 dimensi
2. Murid sangat seronok terhadap
dengan kaedah permainan congkak
dua dimensi
3. Murid-murid ingin bermain lagi
permainan congkak dua dimensi

4. Murid-murid suka menjawab soalan


yang dikemukakan oleh guru

5. Murid-murid berasa semangat semasa


aktiviti permainan congkak 2 dimensi
BORANG MAKLUM BALAS
RESPONDEN : __________________ KELAS : __________________

Arahan : Tandakan ( / ) pada petak yang berkenaan .

BIL SOALAN / ITEM YA TIDAK

1. Saya lebih berminat dengan bermain congkak dua dimensi.

2. Kaedah permainan congkak dua dimensi tidak membosankan saya

3. Saya sangat seronok dengan bermain congkak dua dimensi.

4. Kaedah permainan congkak menyukarkan saya untuk mengenal


bentuk-bentuk dua dimensi.

5. Saya berasa gembira semasa belajar menggunaan kaedah permainan


congkak.