Anda di halaman 1dari 29

Ankoruesit e Drejtprdrejt, Ankoruesit

Indirekt, dhe Zvendsimet e Dhmbve

Ankoruesit e Drejtprdrejt Intrakonar


Atashmente preize
Atashmente gjysmpreize
Ankoruesit e Drejtprdrejt ekstrakoronar
Ashmentet ekstrakoronare
Sistemet mbrthyese retentive
Fig 3-1
Fig 3-5
Sistemet Mbrthyese Retentive 1. Suprabulge (mbi
konveksitet) 2. Infrabulge (nn konveksitet)

Fig 3-8
Fig 3-12
Fig 3-14
Struktura e sistemit t kroshes :(1) krahu
mbshtets (2) krahu retentiv (3) krahu stabilizues
(4) nj ose m shum lidhse t vogla
Fig 3-17 Tre segmentet e krahut retentiv mbi
konveksitet.
Krkesat e sistemit t kroshes : (1) retensioni (2)
mbshtetja (3) stabiliteti (4) reciprociteti (5) rrethimi
(6) pasiviteti.
Fig 3-25 Krahasimi i mikrostrukturave t metalit t
derdhur dhe metalit t rrahur.
Fig 3-29 Pozicioni i fundit t krahut retentiv.
Fig 3-32 Reciprociteti
Fig 3-36 Rrethimi
Fig 3-39 Pasiviteti
Fig 3-42 Pozicioni lingual i elementve retentiv
Fig 3-44 Krahasimi i retensionit t sistemeve t
krosheve mbi konveksitet dhe nn konveksitet
Llojet e krosheve mbi konveksitet.
Fig 3-45 Krosheja e derdhur periferke
Fig 3-46 Konstruksioni i thjesht n trajt rrethi dhe
krosheja rrethore e kundrt.
Fig 3-51 Konstruksioni rreth i shumfisht
Konstruksioni i kroshes s dyfisht dhe i kroshes
unaz.
Fig 3-57 Konstruksioni i kroshes C dhe i kroshes
onlej.
Krosheja periferike me tel t rrahur
Kroshet nn konveksitet : 1) krosheja T 2)krosheja
T e modifikuar 3) krosheja I 4) krosheja Y
Ankoruesit indirekt
Fig 3-82 Faktort q prcaktojn efektshmrin e
ankoruesve indirekt.
Fig 3-86 Format e ankoruesve indirekt.
Zvendsimet e dhmbve
Metodat e zvendsimit t dhmbve anterior
1. dhmbt rezin akrilik ose porcelan,
2.intermediert akrilik t prforcuar
Metodat e zvendsimit t dhmbve posterior
1. Dhmbt rezin akrilik, rezin kompozit, ose
porcelan 2. Dhmbt tub 3.Vidat e grshetuara
4.Intermediert metalik