Anda di halaman 1dari 18

EDU 3093

TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO

Disediakan Oleh:
VEERAH SUBRAMANIAM
DIVINA CHINAYA
VALARMATHY PERIANG
Pengenalan UNESCO
United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization
Berpusat di Paris
Sebuah agensi pertubuhan bangsa-
bangsa bersatu (PBB)
Ditubuhkan pada tahun 1945
Kini keahliannya ialah sebanyak 191 buah
negara
Tujuan penubuhan UNESCO
Menyumbang keamanan dan keselamatan
serantau
Mempertahankan kedaulatan undang-undang
tanpa mengira bangsa, jantina, bahasa atau
agama
Menggalakkan kerjasama serantau melalui
pendidikan, sains dan budaya
Mempertahankan hak asasi
Mempertahankan kebebasan sepenuhnya.
Memenuhi keperluan pembelajaran asas
Membentuk wawasan
Akses kepada universal
Fokus terhadap pembelajaran
Memperluaskan skop
Belajar untuk
menguasai
ilmu

Belajar untuk 4 Belajar untuk


harmoni dan Tonggak menguasai
bekerjasama UNESCO kemahiran

Belajar untuk
menjadi insan
berguna
Faktor pembelajaran utama
Peranan guru menyampaikan ilmu kepada murid
Implikasi belajar bagaimana untuk belajar untuk
kembangkan tumpuan kemahiran ingatan dan
kebolehan berfikir
Belajar Untuk Menguasai Ilmu : Langkah-Langkah KPM

Mengurangkan bilangan ujian dan pelaksanaan peperiksaan


setara di sekolah.

Pelaksanaan konsep pengoperasian Latihan Dalam


Perkhidmatan (LDP)

Memperluaskan penempatan kakitangan Pembantu Tadbir


N17 di sekolah-sekolah di bawah KPM

Penambahbaikan pengoperasian Pentaksiran Berasaskan


Sekolah (PBS)

Penubuhan Pelan Induk Pembangunan Profesionalisme


Berterusan (PPB)
Pendidikan dapat lengkapkan murid dengan
kemahiran-kemahiran.
Implikasi pendidikan menyediakan peluang untuk
pelajar menguasai nilai-nilai peribadi dan
kemahiran-kemahiran.
Belajar Untuk Menguasai Kemahiran
Kemahiran
berkomunikasi

Kemahiran Untuk
berpasukan diaplikasikan

Menyelesaikan
masalah
Belajar Untuk Menguasai Kemahiran : Langkah-Langkah KPM

Memperkenalkan program Kemahiran berfikir


aras tinggi (KBAT)

Pembelajaran berasaskan projek

Penyelesaian masalah

Teknik menyoal

Menggunakan alat berfikir

Aktiviti pemikiran aras tinggi


Langkah-langkah KPM
Melaksanakan program i-THINK
pada tahun 2012
(mempertingkatkan &
membudayakan kemahiran
berfikir serta daya inovatif)
Kemahiran hard and soft skill
melalui aktiviti kokurikulum dan
sukan
Belajar Untuk Menjadi Insan Berguna
(Learning To Be)

Pendidikan harus menyumbang kepada


pembentukan insan menyeluruh.
Implikasi kurikulum perlu sesuai dengan
perkembangan semasa berdasarkan keperluan,
perkembangan dan kemajuan sejagat.
Belajar Untuk Menjadi Insan Berguna
Pendidikan harus menyumbang kepada pembentukan insan
menyeluruh dari segi fizikal, rohani, emosi, kepekaan dan
penghargaan estatika.

Memperkukuh pendidikan Islam dan


Pendidikan Moral
Pendidikan kesihatan reproduktif dan
sosial (seksualiti)
Pembudayaan adab dan budi bahasa
Belajar untuk harmoni dan bekerjasama
(learning to live together)

Pendidikan harus beri peluang kepada murid


meneroka dan memahami orang lain.
Pendedahan kepada kepelbagaian budaya.
Kesedaran mengenai saling memahami dan
saling memerlukan.
Pendidikan belajar tentang budaya, agama
dan tingkah laku.
Elemen-elemen yang perlu dibangunkan
melalui pendidikan
Menyemai semangat empati dalam diri pelajar
Mewujudkan perasaan saling memahami
Berupaya menyelesaikan konflik melalui dialog dan
perbincangan
Membenci keganasan
Kerjasama dan saling bergantung
Sikap tidak mementingkan diri sendiri dan dapat
kepelbagaian manusia.
Perkembangkan potensi individu
Tingkatkan kreativiti
Sistem pendidikan yang cekap
Pusat kecemerlangan pendidikan
Tingkatkan martabat pendidikan