Anda di halaman 1dari 8

BENTUK KOMUNIKASI LISAN

Kaedah yang menemukan beberapa ahli organisasi untuk


membincangkan sesuatu perkara
Komunikasi dua hala
Berbentuk komunikasi lisan tidak formal
Tujuan :
Perbincangan a) Menghasilkan satu keputusan yang terbaik
b) Mendapatkan persetujuan semua pihak yang terlibat
c) Mencetuskan idea-idea yang bernas
Contoh : proses penyediaan kertas kerja, perjumpaan dan
sebagainya.

Kaedah penyampaian maklumat sehala oleh pengucap


kepada pendengar
Komunikasi sehala
Berbentuk komunikasi lisan formal
Ucapan Tujuan :
a) Menyampaikan kata-kata aluan, dan ucapan
b) Menyampaikan maklumat
Contoh : pidato, ceramah
Kaedah penyampaian maklumat hasil kajian dan
laporan oleh pembentang kepada pendengar
Komunikasi sehala
Perbentangan Berbentuk komunikasi lisan formal
Tujuan ialah menyampaikan maklumat kepada
pendengar
Contoh : pembentangan kertas kerja

Kaedah yang menemukan beberapa ahli organisasi


untuk membuat perancangan, berkongsi idea dan
membuat keputusan dalam jangka pendek dan jangka
panjang
Komunikasi dua hala
Mesyuarat Berbentuk komunikasi lisan formal
Tujuan :
a) Menghasilkan satu keputusan yang terbaik
b) Mendapatkan persetujuan semua pihak yang
teribat
c) Mencetuskan idea-idea yang bernas
Perbualan Penyampaian mesej menggunakan media
telekomunikasi
Komunikasi dua hala
telefon Berbentuk komunikasi lisan tidak formal
Komunikasi berbentuk lisan
Secara langsung antara dua
orang atau lebih
komunikasi ini melibatkan
penggunaan bahasa
Komunikasi ini memerlukan
kemahiran bertutur dan
mendengar
Proses pemindahan maklumat atau idea
secara lisan dihantar daripada seorang
individu kepada seorang atau sekumpulan
pendengar.
Guru menyampaikan pengajaran kepada
pelajar-pelajar dengan cara bertutur
Guru berperanan sebagai penyampai
maklumat dan murid sebagai pendengar atau
penerima
Aspek yang penting ialah intonasi
suara, kelancaran ucapan dan sebutan
yang betul
komunikasi ini hanya berkesan apabila
maklumat atau idea diterima oleh
murid dengan jelas, kuat dan lantang.
Perkataan-perkataan yang digunakan
perlu ringkas dan mudah difahami
oleh murid.

Anda mungkin juga menyukai