Anda di halaman 1dari 9

SCCA 1013

PENGANTAR KOMUNIKASI
TUGASAN KUMPULAN :
NURHAZIRAH IZZATI BINTI MOHD SAFIEE (249307)
MOHAMMAD NORAZAM BIN NOR AZMI (249060)
SHAHLIZA AZLAH BINTI ABDULLAH (249397)
MUHAMMAD SYARIFF BIN OSMAN (249021)
IDA SYAHIDDA BINTI ABD MAJID (248960)
ZAGO BIN JAPAL (249744)
KOMUNIKASI BUKAN LISAN

Definisi :-
Proses komunikasi melalui menghantar dan menerima maklumat tanpa
perkataan
Komunikasi bukan lisan wujud tanpa kita sedari atau tidak dirancang
Komunikasi antara manusia tidak hanya melibatkan pertuturan
Mesej juga boleh disampaikan melalui perlakuan manusia sama ada gerakan
anggota badan secara sengaja atau tidak sengaja
Seluruh anggota badan kita juga berupaya mewujudkan mesej-mesej tertentu.
Kita juga boleh mentafsir emosi, personaliti, tujuan, keintiman dan status
sosial seseorang melalui komunikasi bukan lisan.
Prinsip Komunikasi Bukan Lisan

Komunikasi bukan lisan adalah sesuatu yang kompleks untuk difahami.


Pelbagai makna boleh ditafsir bagi mewakili satu simbol atau isyarat.
Memberi makna yang berbeza mengikut pentafsiran dan konteks komunikasi.
Prinsip komunikasi terdiri daripada :-
Komunikasi bukan lisan wujud
Komunikasi bukan lisan asas perhubungan
Komunikasi bukan lisan suatu proses yang kabur
Komunikasi bukan lisan melengkapi komunikasi lisan
Komunikasi bukan lisan refleksi kebolehpercayaan dan mesej tersirat

Komunikasi bukan lisan wujud

Komunikasi bukan lisan wujud tanpa kita sedari atau tidak


dirancang
Boleh mentafsir emosi seseorang sama ada sedang gembira,
takut, marah, sedih dan sebagainya
Memberi mesej kepada orang lain.
Komunikasi bukan lisan
asas perhubungan

Khususnya yang menyentuh tentang


emosi seseorang seperti sedih, marah, Gerakan anggota badan masih dapat
sayang, gembira, takut dan menyatakan keintiman atau
sebagainya kerenggangan hubungan
Komunikasi bukan lisan
suatu proses yang kabur
Memerlukan lebih banyak pengamatan sebelum mesej

diterjemahkan kepada makna

Komunikasi bukan lisan sukar ditafsir secara tepat

Pelbagai andaian mesej yang mungkin diberikan


Komunikasi bukan lisan refleksi
kebolehpercayaan dan mesej
tersirat

Sukar untuk kita mengesan sama ada mesej yang disampaikan benar atau palsu

Merupakan satu refleksi emosi dalaman seseorang

Semua gerakan anggota badan ini dapat memberi makna tertentu


Komunikasi bukan lisan
melengkapi komunikasi lisan

Komunikasi bukan lisan melengkapi dan menjelaskan mesej


komunikasi lisan sekiranya maksud sesuatu mesej lisan sukar
difahami
Perlakuan memberi mesej kepada sesuatu walaupun tidak
menyatakannya secara lisan.
TAMAT