Anda di halaman 1dari 13

Apa itu inkuiri ?

Carin dan Sund (1971) mendefinisikan inkuiri sebagai pembelajaran


tidak langsung yang melibatkan aktiviti penerokaan dan penemuan
yang berkaitan dengan proses untuk mendapatkan maklumat.
Ia berasaskan kepada penyoalan dan penyelesaian masalah di dalam
aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
Melalui aktiviti tersebut pelajar akan terlibat di dalam pemprosesan
maklumat mental untuk mendapatkan kefahaman yang bermakna,
dan melibatkan diri secara aktif di dalam pembelajaran mereka.
Strategi P&P berasaskan inkuiri

Pengertian dan
ciri-ciri

Kelebihan dan
Proses inkuiri
Kelemahan

Jenis Langkah
Pendekatan Pelaksanaan
Pengertian

Strategi pembelajaran inkuiri menekankan kepada


proses penerokaan dan penemuan
Isi pelajaran tidak diberikan secara langsung
Peranan murid adalah mengkaji dan menemukan isi
pelajaran
Guru berperanan sebagai fasilitator dan pembimbing
Strategi pembelajaran inkuiri menekankan proses
berfikir secara kritis dan menyelesaikan masalah
secara kendiri melalui perbincangan bersama guru.
Ciri-ciri strategi p&p berasaskan
inkuiri

1. Menekankan aktiviti murid sepenuhnya untuk


mengkaji bagi mencari dan menemukan
2. Tujuan strategi p&p berasaskan inkuiri ini adalah
untuk mengembangkan tahap pemikiran murid
secara sistematik, logik dan kritis
3. Mengembangkan intelektual sebagai bahagian dari
proses mental
Proses Inkuiri

Membuat
ramalan
Membuat
pemerhatian/ Hipotesis
memahami

Cuba mencari
Ingin tahu Konsep Awal
penyelesaian
5 fasa dalam proses inkuiri

Menyoal

Membuat Refleksi Menyelidik

Membincangkan Mereka Cipta


Langkah-langkah pelaksanaan
strategi p&p berasaskan inkuiri

Merumuskan Mengkaji
Orientasi
masalah ramalan

Menguji Mengumpulkan
Kesimpulan
hipotesis data
Jenis Pendekatan Inkuiri

Pendekatan Proses pencarian maklumat atau


kebenaran yang memerlukan
inkuiri secara pelajar bermula daripada contoh-
contoh yang spesifik kepada
induktif membuat inferen kesimpulan.

Pendekatan Perolehan maklumat atau


kebenaran yang memerlukan
inkuiri secara pelajar bermula daripada prinsip
yang am kepada contoh-contoh
deduktif atau konsep yang spesifik
Beri masa untuk
mengasimilasi ilmu
pengetahuan yang
diperolehi
Bentuk & Elak daripada
kembangkan bakat belajar dengan cara
kendiri menghafal

Tingkat potensi Lebih berpusat


Kelebihan
intelektual kepada pelajar
Aktiviti berkumpulan
menyebabkan ada
murid yang kurang
aktif

Memerlukan P&P kurang efektif


kecerdasan murid jika guru tidak
yang tinggi menguasai kelas

Kekurangan
Rujukan
Boon Pong Yang, Noriati A. Rashid & Sharifah Fakri Syed Ahmad (2017).
Murid dan Pembelajaran. Selangor : Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Mohd Fuad Sam, Marina Hj. A. Majid & Nordin Mohd Yusof (2015). Murid
dan Pembelajaran. Selangor : Sasbadi Sdn. Bhd.

Mok Soon Sang (2009). Psikologi Pendidikan Untuk Pengajaran dan


Pembelajaran. Puchong : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Nordin Tahir (2012). Pendekatan, Strategi, Kaedah dan Teknik Pengajaran.


22, 5-18. Dimuatturun pada 18 Mac 2017 daripada:
https://www.ipgkti.edu.my/kdc/13.%20Tajuk%203_Pendekatan,%20
Strategi,%20Kaedah%20dan%Teknik%20Pengajaran.pdf

Inkuiri (2009). Inkuiri. Dimuatturun pada 19 Mac 2017 daripada :


https://www.pomizipedagogy.wordpress.com/model/inkuiri/

Anda mungkin juga menyukai