Anda di halaman 1dari 9

Menurut Eow(2000: 15), nilai

objektif merujuk kepada kualiti


yang bernilai atau sebaliknya
yang bebas daripada pilihan
peribadi. Nilai ini merupakan
bentuk nilai yang diterima atau
ditolak berdasarkan satu set
kriteria yang dipersetujui oleh
semua atau kebanyakkan orang.
Nilai Objektif
Nilai Objektif berfungsi bagi
menegaskan bahawa setiap barangan
atau objek tersebut mempunyai bentuk
dan kegunaan tersendirinya.
Dengan dapat mengenalpasti bentuk
atau kegunaan objek, maka kita dapat
membuat pertimbangan selanjutnya.
Contoh1
Isu pergaduhan dalam masyarakat hendak dielakkan
menjadi satu pengajaran bagi remaja masa kini bagi
aspek perpaduan.
Bukti pengajaran daripada tragedi 13 Mei 1969.
Secara umunnya, pengaduhan sememangnya akan
membawa kesan yang negatif kepada banyak pihak
dan harus dielakkan.
Dapat dijadikan pembentukan moral yang kukuh
dalam jiwa anak bangsa yang cinta kepada keamanan.
Contoh2
Pandangan tentang penderaanhaiwanadalah tidak
mencerminkan nilai perikemanusiaan.
Haiwan sebenarnya memberi banyak kegunaan dan
kelebihan kepada manusia.
Segala kebajikan bagi haiwan harus dijaga oleh
tuannya.
Namun masih terdapat penderaan haiwan dengan
cara dendaan atau deraan memang harus dikejikan.
Ini dapat membolehkan remaja mengamalkan nilai
moral dengan tidak mengabaikan kebajikan pihak
lain.
Contoh3
Kegiatan pemerdangan manusia perlu
dibanteras.
Jika dianalisis dari contoh ini didapati wujud
kriteria nilai iaitu kegiatan pemerdagangan
perlu ditolak.
Kebanyakan orang akan bersetuju bahawa
kegiatan ini perlu dihapuskan bagi
kesejahteraan manusia.
Contoh4
Pencerobohankeataskedaulatannegaralain
adalah sesuatu yang salah.
Contohnya, pencerobohan tentera Iraq ke atas
Kuwait pada satu ketika dahulu adalah sesuatu
yang salah.
Contoh ini menjelaskan bahawa semua orang
berpendapat bahawa menceroboh kedaulatan
negara orang lain merupakan tindakan yang
tidak baik atau salah.
Contoh5
Perhambaan buruh kanak-kanak melanggar
hakasasimanusia.
Orang perseorangan atau mana-mana
organisasi yang menjadikan kanak-kanak
sebagai buruh paksa adalah salah.
Semua orang bersetuju bahawa kriteria nilai
menjadikan kanak-kanak sebagai buruh
paksa adalah melanggar nilai kemanusiaan.
Rujukan
Abdul Rahman Md. Aroff. (1999). Pendidikan Moral Teori Etika
dan Amalan Moral. Selangor: Penerbitan Universiti Putra
Malaysia.
Abdullah Zhidi bin Omar, Mahdi bin Shuid, Dr. Mazlan bin Aris,
Mohd Fu'ad bin Sam & Dr. Roslina binti Suratnu. (2014).
Penghantar Pendidikan Moral. Selangor: Penerbitan
Multimedia Sdn. Bhd.
Ee, Ah Meng. (1996). Pendidikan Moral. Shah Alam: Fajar
Bakti.
Eow Boon Hin. (2001). Pendidikan Moral. Petaling Jaya:
Pearson Malaysia.
Tam Yeow Kwai. (2006). Pendidikan Moral Konsep dan
Pedagogi Pendidikan Moral. Kuala Lumpur: Kumpulan
Budiman.

Anda mungkin juga menyukai