Anda di halaman 1dari 79

KONSEP DAN PELAKSANAAN

Pengenalan
Program Pemulihan Khas dilaksanakan KPM - tahun
1960-an - membantu murid-murid di sekolah rendah
yang menghadapi masalah khusus dalam pembelajaran
- kemahiran asas membaca, menulis dan mengira ( 3M )
1983 Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) - murid-
murid yang tidak menguasai 3M dibantu melalui aktiviti
pemulihan dalam kelas
Termaktub di dalam Teras Ketiga : Memperkasakan
Sekolah Kebangsaan dan Teras Keempat : Merapatkan
Jurang Pendidikan; dalam Pelan Induk Pembangunan
Pendidikan (PIPP) 20062010
KPM telah memperkasakan Program Pemulihan Khas
dengan menaik taraf kelas Pemulihan Khas dan
menyediakan Guru Pemulihan terlatih yang mencukupi
termasuk di Sekolah Kurang Murid (SKM)
Melalui Transformasi Pendidikan, Program LINUS telah
diperkenalkan pada bulan Ogos 2009 - kesinambungan
penguasaan kemahiran asas 3M - LINUS mensasarkan
100% murid tahun 3 menguasai kemahiran literasi dan
numerasi sebelum ke tahun 4 mulai tahun 2013 kecuali
murid berkeperluan khas
PENGENALAN

1. Dalam Pendidikan Pemulihan Khas, Kelas


Adalah Keperluan Asas Yang Utama.

2. Murid-murid Dibawa Ke Kelas Khas.

3. Pengajaran Dan Pembelajaran Mengikut


Konsep Pemulihan.
MASA ,TENAGA DAN ALATAN DAPAT
DIGUNAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA

MENGGUNAKAN SEGALA KEMUDAHAN

SUASANA PEMBELAJARAN YANG


MENGGALAKKAN
BAGAIMANA ?

a. Murid diambil dari dua kelas atau lebih bagi


sesuatu darjah bilangan muridnya hanya 3
atau 4 orang.

b. Murid diambil dari 1 Kelas dan darjah-darjah lain.

c. Bilangan murid tidak melebihi 15 orang.


BILIK/ KELAS KHAS PEMULIHAN

LOKASI KESESUAIAN

SUSUNAN PERABOT
LOKASI

Sangat bergantung kepada


kemudahan sedia ada serta
kemampuan sekolah

Elakkan gangguan persekitaran.


KESESUAIAN

Keselesaan ruang dengan


bilangan murid

Cahaya & udara mencukupi

Susunan fizikal selaras dengan


bilangan murid
SUSUNAN PERABOT

Perlu pengubahsuaian sebagai


dorongan ke arah p&p yang
menyeronokkan dan berkesan

Penggunaan secara optimum


CADANGAN PELAN SUSUN ATUR PERABOT
DAN PERALATAN DALAM KELAS PEMULIHAN KHAS

11 RUANG MATEMATIK RUANG PENGAMATAN SUDUT


KINESTATIK PETUNJUK
6
1. Meja Guru
2. Kerusi Guru
7 3. Meja Bulat / Meja Jepun
4&5 4. Meja Murid
5. Kerusi Murid
6. Sudut Kinestatik
RUANG PENGAJARAN BUILT IN CABINATE 7. Rak Buku
9 4&5 4&5 DAN PEMBELAJARAN
8. Rak Fail
9. White Board

BUILT IN CABINATE
10. Rak TV & VCD
11. Cermin Tegak
3 14 12 12. Softboard
14 13. Rak Carta
12 14. Kapet
1
2
RUANG MULTIMEDIA
RUANG PENGURUSAN
RUANG BAHASA MELAYU
8 13
JADUAL WAKTU CARTA ALIR

PENTADBIRAN KELAS

FAIL-FAIL RUANG-RUANG
DAN REKOD PEMBELAJARAN
JADUAL WAKTU

a. Kelas dan persendirian


b. Selaras dengan jadual waktu induk
c. Menarik
a. Dibina oleh guru pemulihan sendiri
AGIHAN MASA MENGAJAR

1. Masa Mengajar 900 minit.

2. Masa Persediaan dan Panduan 120 minit.

3. Masa Tidak Mengajar (Free Period).

4. Masa Persediaan dan Panduan Tertera

Dalam Jadual Waktu

5. Masa Bertugas Mengikut Peraturan Sekolah.


PERUNTUKAN MASA

WAKTU MENGAJAR
900 MINIT
+ PERSEDIAAN
PERHIMPUNAN DAN PANDUAN
120 MINIT

JUMLAH SEMINGGU
1020 MINIT
MASA PERSEDIAAN DAN PANDUAN
1. Menyediakan bahan-bahan pengajaran.
2. Mengemaskini rekod-rekod.
3. Bimbingan dan Kaunseling.
4. Rundingcara dengan guru kelas /
matapelajaran.
5. Mempertingkatkan mutu pengajaran dan
pembelajaran..
GURU GANTI
Kelas Khas Pemulihan Tidak Boleh Ditutup Tanpa
Mendapat Kebenaran Bertulis dari Jabatan
Pelajaran
Merupakan proses/ langkah
pelaksanaan program
Perlu difahami dan dihayati
Pamerkan
PENCALONAN &
PENGUMPULAN MAKLUMAT

UJIAN SARINGAN MINGGU


(UJIAN PELEPASAN II (KIA2M) KE-2
TAHUN 2 DIBUAT SEMASA TAHUN 1 JANUARI
TAHUN 3 6 DIBUAT PD TAHUN SEMASA

SKOR 0 9
SKOR 46 60
(CADANGAN KE SKOR
PENDIDIKAN KHAS)

SKOR 10 - 45
KE KELAS PEMULIHAN KHAS

UJIAN DIAGNOSTIK MINGGU


DAN ANALISIS KE-3
MAC

PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN

SKOR 46 - 60 MINGGU
UJIAN PENCAPAIAN I
(UJIAN PELEPASAN II KIA2M) KE-4
JULAI

SKOR 10 45
ULANG PENGAJARAN & 1 OGOS
PEMBELAJARAN

UJIAN PENCAPAIAN II SKOR 46 - 60


(UJIAN PELEPASAN II KIA2M) 1 NOV

SKOR 10 44
KE KELAS PEMULIHAN KHAS
TAHUN BERIKUTNYA
FAIL & REKOD

Fail peribadi pencalonan, maklumat,


l/belakang, rekod kesihatan dsb
Fail lembaran kerja set ujian-ujian
Fail lembaran kerja BM,
Fail rekod pengamatan
Rekod prestasi
RUANG P&P

Ikut kesesuaian dan keluasan bilik


Bahan-bahan merangsang P&P
Penggunaan optimum
RUMUSAN
Keutamaan harus diberi kepada
pewujudan suasana belajar yang
kondusif, bilik yang ceria, dipenuhi
dengan peralatan p&p yang sesuai
dan berkesan serta susun atur yang
menarik. Meminggirkan keperluan ini
bererti sekolah menyampaikan mesej
bahawa program pemulihan ini tidak
penting.
PENGELOLAAN SISTEM FAIL
KELAS PEMULIHAN KHAS
KOD PENGELOLAAN FAIL

01 - Asrama
02 - Hal Ehwal Murid
03 - Kemudahan Fizikal
04 - Kewangan dan Akaun
05 - KoKurikulum
06 - Kurikulum
07 - Pentadbiran Am Sekolah
08 - Perhubungan Masyarakat
09 - Perjawatan & Perkhidmatan
10 - Pelbagai
01 . FAIL INDUK
Kandungan
a. Surat surat perhubungan luar/dalaman
b. Carta Organisasi Kurikulum & Panitia
c. Pekeliling-pekeling IKhtisas
(Contoh : PP Ikh. Bil 4 /(96)

02 .FAIL SUKATAN PELAJARAN


Kandungan
a. Panduan Pemulihan khas
b. Huraian Sukatan Pelajaran B. Melayu Mate.
c. Rancangan Pelajaran Tahunan
d. Senarai Bahan Bantu Mengajar
03 . FAIL MESYUARAT
Kandungan
a. Surat surat panggilan mesyuarat peringkat
sekolah
b. Minit mesyuarat ( sekurang kurangnya 3 X
setahun

04. FAIL PERIBADI MURID


Kandungan
a. Borang Percalonan
b. Profil Murid
c. Ujian Saringan dan Diagnostik
d. Lembaran Kerja
e. Hasil penilaian yang telah dijalankan
f. Catatan-catatan lain yang berkaitan dengan
murid.
05 . FAIL UJIAN KIA 2M DAN FAIL IPP2M
Kandungan

Analisis Ujian (IPP2M)

06. FAIL UJIAN DIAGNOSTIK DAN ANALISIS


Kandungan

Analisis Ujian Diagnostik


07. FAIL LEMBARAN KERJA BAHASA
MELAYU
Kandungan
Hasil kerja murid

08. FAIL LEMBARAN KERJA MATEMATIK


Kandungan
Hasil kerja murid
09 . FAIL BANK SOALAN

Kandungan
Semua set ujian yang digunakan.

10 . FAIL MAKLUMAT GURU PEMULIHAN

Kandungan
Jadual guru Pemulihan
Maklumat guru Pemulihan
FAIL FAIL LAIN

( Fail Peribadi murid )


Borang Pencalonan murid
Borang pengumpulan maklumat
Kaji selidik / borang latar belakang
Rekod kesihatan

( Fail Bahasa Melayu Individu )


- IPP2M / Saringan
- Ujian Diognastik
- Rekod Pengamatan
- Rekod Pencapaian murid
- Borang skor individu
PANDAI
KEMAHIRAN
PENGAYAAN BARU
KELAS BIASA SEDERHANA

LEMAH PEMULIHAN
DALAM DARJAH

PEMULIHAN KHAS

KELAS KHAS
MASALAH
PEMBELAJARAN

SEKOLAH KHAS

JKM / PDK
PERINGKAT PENILAIAN
DALAM PROGRAM PEMULIHAN KHAS

PENCALONAN /UJIAN
KELAS SARINGAN
BIASA (IPP2M)

PENERIMAAN DAN
UJIAN DIAGNOSTIK /
PENGAMATAN

MENILAI OBJEKTIF PENGAJARAN


PENCAPAIAN DAN PEMBELAJARAN
JENIS-JENIS UJIAN / PENGUJIAN

UJIAN SARINGAN PELEPASAN 1PP2M

UJIAN DIAGNOSTIK
LISAN
BERTULIS

UJIAN PENCAPAIAN- BM
SUMATIF
FORMATIF
UJIAN PENGAMATAN
UJIAN SARINGAN

Ujian saringan adalah satu instrumen


pengukuran yang menyeluruh terhadap
kekuatan dan kelemahan dalam
penguasaan kemahiran-kemahiran asas
oleh murid secara individu untuk
mengikuti program pemulihan khas. Ianya
dapat mengenalpasti murid-murid yang
lemah dan memerlukan bantuan
pemulihan.
TUJUAN UJIAN SARINGAN

UNTUK MENENTUKAN BILANGAN


MURID YANG LAYAK MEMASUKI
PROGRAM PEMULIHAN KHAS JIKA
PENCALONANNYA RAMAI

Topik ujian saringan hanya merangkumi


kemahiran-kemahiran yang telah diajar .
Semasa ujian dijalankan
pastikan:

Keadaan murid sihat.


Fizikalnya baik.
Murid bersedia untuk ujian.
Suasana kondusif.
Persekitaran yang baik.
BILA UJIAN SARINGAN
DIJALANKAN?

Ujian ini dijalankan sebaik saja


pencalonan diterima.
Boleh dijalankan secara individu atau
kumpulan kecil bergantung kepada
bentuk item dan keputusan direkodkan
sebagai rujukan.
Tempoh masa ditentukan mengikut
kesesuaian.
Faktor kemasukan murid ke dalam
program pemulihan khas
* Skor yang lemah.
* Jumlah murid yang dapat
dikendalikan oleh guru pemulihan
khas bergantung kpd. enrolmen
murid sesebuah sekolah.
* Jenis masalah yang dihadapi oleh
murid.
* Ruang yang ada di kelas pemulihan
khas.
UJIAN DIAGNOSTIK

DEFINISI

ADALAH SATU INSTRUMEN PENGUKURAN


YANG MEMBOLEHKAN GURU PEMULIHAN
KHAS MENGESAN PUNCA DAN KAWASAN
KELEMAHAN SECARA SPESIFIK YANG
DIHADAPI OLEH SESEORANG MURID
PEMULIHAN KHAS.
UJIAN DIAGNOSTIK

Ujian diagnostik Bahasa


Melayu:
- Ujian Lisan
- Ujian Bertulis
- Ujian Pengamatan
TUJUAN

MENGENALPASTI SECARA KHUSUS


KESULITAN-KESULITAN YANG DIHADAPI OLEH MURID.

MENGENAL PASTI PUNCA KEGAGALAN MURID


UNTUK MENGUASAI SESUATU KEMAHIRAN.

MENGENAL PASTI KUMPULAN TERTENTU MENGIKUT


KEBOLEHAN DAN KAWASAN-KAWASAN KESUKARAN
YANG DIHADAPI OLEH MURID.
MEMBANTU GURU MERANCANG SATU PROGRAM
PENGAJARAN YANG KHUSUS - INDIVIDU ATAU
KUMPULAN DENGAN LEBIH TEPAT DAN
SISTEMATIK

MEMBANTU GURU MERANCANG OBJEKTIF


PENGAJARAN

MEMBOLEHKAN GURU MERANCANG DAN


MEMBINA BAHAN BANTU MENGAJAR YANG
BERSESUAIAN MENGIKUT TAHAP MURID.
MENTADBIR UJIAN DIAGNOSTIK

-DILAKSANAKAN KEPADA MURID YANG DIPILIH UNTUK


MENGIKUTI KELAS PEMULIHAN KHAS

-UJIAN LISAN DIJALANKAN SECARA INDIVIDU. UJIAN


BERTULIS DIJALANKAN SECARA KUMPULAN TIDAK
MELEBIHI 4 ORANG DLM SATU MASA

-UJIAN DISEDIAKAN MENGIKUT TURUTAN KOGNITIF


PENGETAHUAN- PEMAHAMAN- PENGGUNAAN.
DIMULAKAN DENGAN UJIAN LISAN DAN DIIKUTI UJIAN
BERTULIS. TIDAK TERIKAT DENGAN TEMPOH MASA.

-SETIAP JAWAPAN MURID DIREKODKAN DALAM BORANG


REKOD UJIAN DIAGNOSTIK
ANALISIS UJIAN DIAGNOSTIK

-KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH MURID


DIREKODKAN KE DALAM BORANG REKOD UJIAN
DIAGNOSTIK/ BORANG ANALISIS UJIAN

-MERANCANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN-


MENENTUKAN KAEDAH- RPK
1

2
-MERANCANG BAHAN BANTU MENGAJAR 3
4
7 6 5
UJIANPENCAPAIAN

UJIAN SUMATIF

Merupakan ujian untuk menilai


kemahiran murid secara keseluruhan.
Instrumen pengujian untuk menentukan
status murid sama ada kekal di kelas
Pemulihan Khas atau sebaliknya.
Ujian ini boleh dilaksanakan secara
arahan berpusat atau berdasarkan kepada
keperluan semasa.
UJIAN FORMATIF

Dijalankan secara individu atau kumpulan


selepas satu-satu kemahiran diajar..
Untuk menilai penguasaan murid dalam
satu-satu kemahiran yang diajar.
Dijadikan asas kepada peningkatan
kemahiran yang lebih tinggi.
Satu bentuk pembuktian / kesahan
kemahiran murid.
Keputusan ujian direkod dan bahan ujian
difailkan.
UJIAN PENCAPAIAN

MURID YANG BERJAYA MENCAPAI TAHAP


YANG DITENTUKAN - LAYAK BALIK KE
KELAS BIASA.

GURU PEMULIHAN KHAS PERLU MEMBERI


KHIDMAT BANTU KEPADA GURU B.MELAYU
MELAKSANAKAN PROGRAM PEMULIHAN
DALAM KELAS KBSR

SEKIAN
TAMAT