Anda di halaman 1dari 13

PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNAH

KONSEP NIAT
(PELAJARAN 15)

FATIN NADZIRAH BINTI ZUL ARIFFIN


SYAHIRAH MOHAMMAD RAFEE
5IBNU SINA
SEBAB WURUD HADIS

Terdapat seorang sahabat yang berhijrah dari Makkah al-Mukaramah ke


Madinah al-Munawarah bukan kerana menyahut perintah Allah SWT dan
rasulnya, tetapi erana berkahwin dengan seorang wanita yng bernama Ummu
Qais.Wanita tersebut telah mensyaratkan kepada sahabat berkenaan supaya
berhijrah ke Madinah jika ingin mengahwininya. Ekoran peristiwa tersebut,
sahabat itu dikenali sebagai Muhajir Ummu Qais yang bermaksud orang
berhijrah kerana Ummu Qais.
PENGERTIAN NIAT

Dari segi bahasa : Kehendak hati atau tujuan hati.


Dari segi istilah : Gerak hati ke arah melaksanakan
sesuatu pekerjaan dengan tujuan mencari keredhaan
Allah SWT.
PERANAN DALAM IBADAT

Niat berperanan membezakan antara ibadat dan adat


atau membezakan antara ibadat fardhu dengan ibadat
sunat.
Dalam ibadat pula, niat penting untuk membezakan
antara fardhu dengan sunat.
PENGERTIAN IKHLAS

Dari segi bahasa : Bersih dan suci.


Dari segi istilah : Niat yang tulus dan murni kerana
Allah SWT dalam melakukan segala amalan dan
pekerjaan.
CIRI CIRI SIFAT IKHLAS

Mempunyai prinsip hidup dan matlamat kerja yang jelas iaitu mencari keredhaan Allah
SWT.
Menjadikan setiap pekerjaan yang dilakukannya sebagai ibadat.
Berusaha memperbaiki mutu kerja dari semasa ke semasa.
Gigih dalam mengejar cita-cita dan tabah dalam menghadapi ujian.
Merendah diridengan kekayaan dan kedudukan yang dimilikinya.
Menggunakan kekayaan dan kedudukannya untuk berkhidmat kepada orang ramai.
Sentiasa mengingati Allah SWT dalam setiap aktiviti yang dilakukannya.
KELEBIHAN ORANG YANG BERSIFAT IKHLAS

Sentiasa bertakwa.
Amalannya diterima oleh Allah SWT.
Mendapat balasan yang terlibat ganda diakhirat.
Mendapat ketenangan jiwa.
AKIBAT TIDAK IKHLAS

DALAM IBADAT DALAM PERBUATAN


Dipandang hina
Tidak diterima oleh masyarakat
oleh Allah S.W.T. tempatan dan
luar.

Menjadi rosak Tidak ada


dan tidak diberi kesungguhan dan
pahala oleh ketekunan dalam
AllahS.W.T. sesuatu usaha.

Melahirkan
Boleh membawa budaya negatif
kepada syirik hafi. dalam
masyarakat.
PERKARA YANG BOLEH MEROSAKKAN AMALAN
DAN PAHALA

Mengungkit-ungkit
Menyakiti orang lain.
Riak.
Tidak beriman dengan Allah S.W.T. dan hari akhirat.
PENGERTIAN HIJRAH

Hijrah dari segi bahasa : Berpindah meninggalkan sesuatu


tempat untuk pergi ke tempat lain.
Hijrah dalam konteks sejarah Islam : Perpindahan Nabi
Muhammad SAW dan para sahabat baginda dari Makkah Al-
Mukaramah ke Madinah Munawwarah untuk mengembangkan
Islam.
Dalam konteks sekarang, terdapat dua pengertian hijrah yang
diberikan oleh ulama iaitu:
Berpindah dari satu tempat ketempat lain seperti perpindahan Nabi
Muhammad SAW dan para sahabat dari Makkah A-Mukaramah ke Madinah
Munawwarah..
Perpindahan yang lebih meluas merangkumi perubahan kepada hidup yang
lebih baik, lebih maju, lebih mulia dan lebih hampir kepada rahmat Allah
SWT.
TUNTUTAN HIJRAH

Menguasai cabang-cabang Membina jati diri dan tidak


terpengaruh degan budaya

masyarakat
Dalam kehidupan
pelajar
Dalam kehidupan

ilmu pengetahuan semasa.


Menghargai masa remaja asing.
dengan menuntut ilmu Berusaha meningkatkan
pengetahuan sebaik mungkin. kualiti hidup.
Mengamalkan ilmu-ilmu yang membantu membangunkan
diperolehi dalam kehidupan negaradengan sumbangan
harian. harta benda dan idea-idea.
PENGAJARAN HADIS

Setiap pekerjaan hendaklah dimulakan dengan niat yang ikhlas.


Ikhlas adalah sifat terpuji yang dituntut oleh Islam.
Sesuatu ibadat yang dilakukan tanpa keikhlasan tidak diterima oleh Allah
SWT.
Setiap muslim wajib berhijrah daripada perkara negatif kepada positif.