Anda di halaman 1dari 8

IMPLIKASI PENDIDIKAN WAJIB DI

MALAYSIA
PENDIDIKAN WAJIB

Pendidikan wajib dilaksanakan mulai tahun


persekolahan 2003.

Kegagalan ibu bapa memastikan anaknya


mengikut pendidikan wajib merupakan satu
kesalahan dari segi undang-undang, dan jika
disabitkan, ibu bapa berkenaan boleh dikenakan
denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan
tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali.
SURAT PEKELILING IKHTISAS
IMPLIKASI PENDIDIKAN WAJIB

Negara

Negara akan lebih maju dengan adanya generasi


pelapis yang berilmu

Negara akan lebih maju dan dapat bersaing


seiring dengan negara-negara lain dalam pelbagai
bidang seperti teknologi, ekonomi dan
sebagainya.
memastikan setiap orang dapat pendidikan
yang sempurna, demi menjadi rakyat yang
berguna dan sanggup memelihara
kesejahteraan diri dan keluarganya,serta
memberi sumbangan kepada pembangunan
dan kemajuan negara.
Masyarakat

Ekuiti peluang pendidikan antara pelbagai


kaum dapat dilaksanakan.
peluang pendidikan antara pelbagai kaum
dapat dilaksanakan.
Dengan adanya pendidikan wajib, penduduk
akan lebih mudah mendapat kerja. Kadar
pengangguran kurang, kes jenayah turut
kurang.
Murid

Hak asasi kanak-kanak terpelihara


Pendidikan merupakan pembuluh yang
memboleh kanak-kanak berkembang.
Mendapat pendidikan merupakan salah satu
hak asasi kanak-kanak.
Menyedarkan ibu bapa bahawa anak-anak
mereka mepunyai hak untuk mendapat
pendidikan
Dapat mengurangkan bilangan murid cicir
dan buta huruf pada generasi yang akan
datang.
Setiap kanak-kanak yang cukup umur akan ke
sekolah seterusnya tidak ketinggalan, dalam
peluang pendidikan yang disediakan.
Kehidupan kanak-kanak lebih bermakna dan
berfaedah.