Anda di halaman 1dari 12

KUMPULAN 3

TOPIK 4

Kemahiran Membuat dan


Mengambil Nota

Ahli kumpulan :
Pn.Nurul Azizah bt.Abdullah
Pn.Zainorhanim Hj.Zainal
Pn.Haslinda bt. Sharip
Pengenalan

Kembangkan pengetahuan mengenai


apa yang patut dicatat , beberapa
banyak perlu dicatat , berapa
terperinci butiran yang perlu dicatat.

Memerlukan kemahiran mengambil


dan membuat nota untuk jimatkan
masa dan tenaga.
Annotation

Nota Outline Cara-cara Nota


Ringkasan
membuat
nota

Nota Lajur
Peta Minda
Cara-cara membuat nota

A- Annotation B -Nota Outline

- Menulis di ruangan - Guna frasa dan


tepi kata kunci
- Menggaris fakta - Boleh menggunakan
- Menandakan isi tajuk besar dan
penting
kecil serta
- Menggunakan tanda ? indentation.
- Menggunakan tanda
rait dan x
Cara membuat nota

C Nota lajur

- Lebih sesuai bagi subjek Sains dan


Matematik.
Cara membuat nota
D PETA MINDA

- Tidak perlu mengikut susunan linear.


- Tajuk utama menjadi nukleus dan idea
utama
- Konsep-konsep membentuk cabangnya.
- Garisan menghubung-kan kaitan antara idea
dan konsep.
Cara membuat nota
Membuat nota dari
bahan bercetak.
E NOTA RINGKASAN
- Fokus kepada isi penting.
- Mengandungi semua - Baca dan cuba ringkaskan
maklumat yang dengan ayat sendiri
- Ada ruangan di antara nota
telah diringkaskan untuk membuat maklumat
dan ditulis dalam tambahan/perubahan.
perenggan. - Tulis sumber asal maklumat
penulis , tajuk, tahun
terbitan dan m/s.
- Baca semula nota anda.
Mengambil nota semasa
sesi tutorial

1- PERSEDIAAN DIRI

- Membaca dahulu tentang topik.


- Membantu aktifkan pengetahuan ,
membina skema mental dan membuat
kaitan dengan bijak.
- Bahan tambahan untuk menambahkan
pengetahuan.
Mengambil nota semasa
sesi tutorial
2 Mendengar semasa 2.4 - Cari petunjuk mengenai isi-isi
tutorial. penting .
2.5 - Ambil nota ( tidak semua
maklumat ada dalam modul)
2.1- Elakkan sebarang 2.6 - Kenalpasti bahan dan ambil
gangguan. nota.
* x duduk + kawan 2.7 - Tulis tarikh , masa , nama
suka bercakap. tutor dan perkara.
* tempat laluan 2.8 - Kenalpasti isu utama , kata
* tepi tingkap kunci dan frasa penting.
2.2- Beri perhatian kepada 2.9 -Tinggalkan ruangan kosong.
mesej yang diberi. 2.10 Gunakan singkatan dan simbol
2.3- Kaitkan apa yang baru dalam menulis nota.
dipelajari dengan pelajaran
lalu , modul anda , sumber
lain dan pengalaman lepas.
2.10 Singkatan dan Simbol

Contoh

SINGKATAN SIMBOL

orgn organization i - information


govt - government ? - question
mgmt management . - important
Msia Malaysia main issue
bhior - behaviour + - add / add on
Review selepas tutorial

Review nota anda secepat mungkin


Tulis nota dan buat penambahan (Bandingkan
nota rakan atau bahan bacaan lain)
Pastikan nota yang diambil betul dan tepat.
Lengkapkan nota bersama bahan bacaan lain.
Baca nota berulangkali sebelum peperiksaan.
Gunakan nota anda menjawab soalan tahun
lepas.
Simpan nota dengan baik dan selamat.
Banyak ragam , banyak mulutnya
,
Maklumlah kelas , orang dewasa ,
Mengambil nota banyak
faedahnya ,
Jadikan amalan setiap masa.
Sekian , terima kasih.