Anda di halaman 1dari 22

PERKEMBANGAN

KENDIRI
DAN
KANAK-KANAK
KEPERLUAN KHAS
KONSEP KENDIRI
Definisi:
apa yang difikirkan seseorang individu
mengenai kekuatan dan kelemahan
yang ada pada dirinya

Penting - meramalkan masa depannya


atau tindakan yang bakal diambil

(Habibah & Noran, 1997).


Mengikut Vernon(1980) - konsep kendiri
ialah pandangan kekuatan dan
kelemahan diri sendiri serta disokong
dengan maklum balas tentang dirinya
daripada orang lain.

Amir Awang(1991) - konsep kendiri ialah


integrasi penilaian diri sendiri, penilaian
orang lain dan penilaiannya tentang
tanggapan orang lain terhadap dirinya.
Jenis konsep kendiri
Bersifat tenang dan penuh ketabahan
apabila menghadapi cabaran

Menikmati lebih banyak kejayaan


daripada kegagalan

Bersikap bertimbang rasa serta


pandangan terbuka
Optimistik dan berani mencuba

Sedia menerima teguran, kritikan dan

pendapat orang lain

Mempunyai penuh keyakinan diri

sendiri
Sering
menunjuk wajah muram dan
masam muka

Terlalu sensitif terhadap teguran dan


kritikan daripada orang lain

Kurang berkeyakinan terhadap diri


sendiri dan tidak berani mencuba
Mempunyai perasaan curiga, dan
tidak percaya orang lain, diri sendiri

Bersifat penakut, pemalu dan tidak


sudi bertanggungjawab

Mengalami lebih banyak kali


kegagalan daripada kejayaan

Jarang bersosialisasi dengan orang


lain dan sentiasa menjauhkan diri
daripada khalayak ramai
Faktor-faktor mempengaruhi
pembentukan konsep kendiri
berkaitan rapat dengan sistem psikofizikal,
alam sekitar dan interaksi sosial seseorang
individu

Antaranya faktor yang mempengaruhi


pembentukan konsep kendiri ialah:

1. pengaruh baka keluarga

2. Kecerdasan dan emosi yang diwarisi


3. Keadaan fizikal mempengaruhi
perubahan tingkah laku

4. Pengaruh keluarga membentuk sikap


dan kepercayaan

5. Pengaruh kebudayaan masyarakat

6. Pengaruh sekolah, guru dan rakan sebaya

7. pengaruh status sosial keluarga


1. Pengaruh baka keluarga
individumewarisi sifat-sifat tertentu
melalui pewarisan gen atau baka ibu bapa.

Bakamempengaruhi pembentukan tubuh


badan, kesihatan fizikal, kecerdasan dan
emosi anaknya

Mengikut Sheldon(1985) bentuk badan


manusia digolongkan dalam tiga kategori
iaitu:
i. endomorf
ii. mesomorf
iii. ektomorf
Jenis bentuk Rupa bentuk badan Ciri-ciri

badan

endomorf Bulat dan lembut Suka bergaul,


cepat mesra

mesomorf Otot-otot kuat, Tegas, agresif,


berkemahiran sedia
psikomotor menghadapi
cabaran
Ektomorf Kurus dan tinggi Tidak suka
bergaul, tidak
suka aktiviti
fizikal
2. Kecerdasan dan emosi yang
diwarisi
Menurut kajian, biasanya ibu bapa
yang cerdas pintar akan melahirkan
anak yang juga cerdas pintar

Orang mempunyai darjah


kecerdasan tinggi biasanya lebih
berkeyakinan, bijaksana atau
mungkin bersifat angkuh
Emosi diwarisi mempengaruhi
konsep kendiri

Misalnya, ibu bapa yang


mempunyai emosi yang kurang
stabil dan bersifat pemarah akan
melahirkan anak yang agresif dan
bersifat pemarah.
3. Keadaan fizikal
Keadaan fizikal, khasnya penyakit seperti
cacat pendengaran atau cacat
penglihatan diwarisi turut mempengaruhi
tingkah laku seseorang

Kanak-kanak yang cacat pendengaran


atau penglihatan biasanya bersifat
pendiam atau pemalu
4. Pengaruh keluarga
membentuk sikap dan
kepercayaan
Keadaan keluarga yang harmonis
-perhubungan ibu bapa dengan anak
erat dan mesra akan menggalakkan
perkembangan konsep kendiri yang
positif

Sebaliknya,suasana rumah yang


tegang atau kucar-kacir menyebabkan
perkembangan konsep kendiri yang
negatif.
5. Pengaruh kebudayaan
masyarakat
Perbezaaan kebudayaan melahirkan hidup
serta tingkah laku berbeza

Masyarakat sihat mempengaruhi


anggotanya membentuk sikap sihat
seperti bertanggungjawab, rajin berusaha
dan bermoral

Mengikut Freud, pengalaman pahit dan


sedih menggalakkan pembentukan sifat
pemalu, penakut atau sakit jiwa.
6. Pengaruh sekolah, guru
dan rakan sebaya
Guru bersifat penyayang, membimbing
murid-murid penuh dedikasi menjadi
teladan -membentuk konsep kendiri yang
positif.

Keadaan sekolah serba lengkap dengan


kemudahan, penglibatan secara aktif
dalam aktiviti kokurikulum mempengaruhi
perkembangan personaliti yang positif.
7. Pengaruh status sosial
keluarga
Status sosio-ekonomi keluarga yang
baik atau tinggi - memberi kemudahan
pendidikan yang sempurna

hidup dalam keluarga bahagia lebih


optimistik dan berkeyakinan

Jikaseseorang berada status sosio-


ekonomi yang kurang baik, individu
adalah kurang berkeyakinan pada diri
sendiri, sensitif dan rendah diri.
Konsep kanak-kanak keperluan
khas
kanak-kanak cacat atau kategori
kecacatan meliputi ketidakupayaan
atau kesukaran yang disebabkan
ketidakfungsian sistem saraf

merangkumi golongan kanak-kanak


kerencatan akal; cacat pendengaran,
penglihatan atau fizikal; bermasalah
pembelajaran atau kesihatan dan
sebagainya
McDonnell et al.
(1995)mengklasifikasikan kanak-kanak
istimewa kepada rencatan akal,
gangguan tingkah laku, gangguan
pembelajaran, kecacatan deria serta
kecacatan fizikal dan kesihatan lain

Mahmood Nazar(2000) pula memberi


definisi bahawa kanak-kanak yang
dianggap berhadapan dengan batasan
keupayaan diri memperoleh keperluan
biasa untuk hidup bermasyarakat
kerana had fizikal atau mentalnya.
Sekian, terima kasih