Anda di halaman 1dari 14

A. Suaikan suku kata dan perkataan berdasarkan gambar .

1. bi tik
terung
be lik

2. te lang
tingkap
tu rung

3. cang kul
betik
cu cing

tang kap
4.
pisang
ting lung

po lung
5.
cangkul
pi lung
B. Tandakan (/) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada
pernyataan yang salah.

Pernyataan (/) atau (X)

Lampu isyarat ada tiga warna

Huda dan Devi berkejaran semasa melintas


jalan

Murid-murid boleh memebuat bising semasa


di dalam bas.

Ibu mengunci pintu sebelum keluar

Beratur sewaktu membeli makanan di kantin

C. Garis jawapan yang betul.

1. Anas danRaju (temui,bertemu) di taman permainan.

2. Huda (terjadi,menjadi) rakan karib Devi.

3. Nenek Jah (membubuh,menyiram) baja supaya sayur-


sayurannya hidup subur.

4. Lili gemar (dibaca,membaca) buku pada masa lapang.

5. (Membantu,Pembantu) rumah nenek telah berhenti kerja.


D. Warnakan ejaan yang betul.

1. Anas membeli makanan di warong warung Mak Cik Ani.

2. Kita digalakkan membawa bag beg sendiri semasa

membeli-belah.

3. Gunakan tuala tuwala untuk mengelap peluh.

4. Ayah membuat perabot perabut daripada kayu terpakai.

5. Jagalah kebersihan kebersehan alam sekitar.


E. Suaikan suku kata menjadi perkataan berdasarkan gambar di
bawah.

1.
gun bing

2.
kam dang

3.
gen ting

4.
kum tang

5.
ken bang
F. Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Hari ini cuaca sangat baik. Pelbagai aktiviti dapat dijalankan


jika hari panas. Kaum ibu sedang menjemur pakaian. Para
nelayan dengan gembira turun ke laut menangkap ikan.

Kanak-kanak pula bermain layang-layang di padang. Angin


bertiup sepoi-sepoi menyamankan udara. Dedaun pokok
pula melambai-lambai. Para petani pula sibuk menbajak
sawah. Suasana di Kampung Merbuk sangat ceria.

1. Bagaimanakah cuaca hari ini? 4. Siapakah yang bermain


layang-layang?
A.Panas
B.Hujan A. Kanak-kanak
C.Mendung B. Ibu bapa
C. Para petani
2. Apakah yang dilakukan oleh
kaum ibu?

A. Membajak sawah 5. Apakah nama kampung ini?


B. Membasuh baju
C. Menjemur kain A. Kampung Ceria
B. Kampung Merbuk
3. Apakah yang dilakukan oleh C. Kampung Layang-layang

nelayan semasa di laut?

A. Membakar ikan
B. Menangkap ikan
C. Menangkap penyu
G. Baca petikan di bawah. Kemudian ,jawab soalan-soalan yang
berikutnya.
Nama jiran baharu Huda ialah Anis. Keluarga Anis baru
berpindah ke Taman Cempaka.

Anis bersekolah di SK. Taman Cempaka. Anis belajar dalam kelas


yang sama dengan Huda.

Anis merupakan anak ketiga. Dia mempunyai seorang kakak dan


seorang abang.

Bapa Anis bekerja sebagai kerani bank. Ibu Anis bekerja sebagai
guru.
1. Siapakah nama jiran 3. Apakah nama sekolah Anis?
baharu Huda? A. SK. Taman Cempaka
B. SK. Sri Langat
A. Ana C. SK.Taman Cemara
B. Anis
C. Anas 4. Anis anak ke berapa?
A. Pertama
2. Keluarga Anis berpindah B. Kedua
ke mana? C. Ketiga

A. Taman Budiman 5. Apakah pekerjaan ibu Anis?


B. Taman Cemara A. Guru
C. Taman Cempaka B. Kerani bank
C. Jururawat
Baca petikan di bawah. Kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya.
Si kura-kura berjalan di tepi sungai. Si kura-kura berasa sungguh
lapar. Si kura-kura tidak makan sejak semalam. Tiba-tiba, si kura-
kura terpandang Si Monyet di atas pokok rambutan. SI Monyet
sedang makan buah rambutan.
Wahai Si Monyet yang baik hati,berikan aku sedikit buah
rambutan. Si Monyet memandang ke bawah.
Baiklah Si kura-kura,nanti aku petik buah rambutan untuk
kamu,. Kata Si Monyet. Si Monyet pun memetik buah rambutan
lalu mencampakkan kepasa Si kura-kura.

1. Di manakah Si kura- kura


berjalan?
A. Di tepi kolam
B. Di tepi sungai
C. Di tepi jalan raya

2. Mengapakah Si Kura-kura berasa sangat lapar?

A. Tidak makan sejak semalam


B. Sakit perut sejak semalam
C. Tidur sejak semalam
3. Apakah haiwan yang berada di atas pokok rambutan?

A. Si Orang Utan
B. Si Tupai
C. Si Monyet

4. Apakah yang dipetik oleh Si Monyet?

A. Rambutan
B. Duku
C. Manggis

5. Apakah sikap yang ditunjukkan oleh Si Monyet?

A. Pemarah
B. Baik hati
C. Sombong
I. Tiap-tiap soalan diikuti oleh tiga pilihan jawapan iaitu A,B dan
C. Bagi setiap soalan pilih satu jawapan sahaja.

Soalan 1 berdasarkan gambar 1

Gambar 1

1. Huruf awal bagi gambar di atas _____________.

A. X
B. H
C. G

2. Adik menangis ______________sakit gigi.

A. dan
B. lalu
C. kerana
Soalan 3 berdasarkan gambar 2

3. Anas sedang __________________ kereta.

A. mencuci
B. memakai
C. melipat

4. Abang saya seorang ____________. Dia bekerja di hospital


Daerah Banting.

A. Polis
B. doktor
C. guru

5. Tugas posmen ialah _______________ surat.

A. menghantar
B. menyimpan
C. menggunting
Soalan 6 berdasarkan gambar 3

Gambar 3
6. Amira mendapat baju raya. _______________suka warna
baju itu.

A. Saya
B. Kita
C. Dia

7. _________________yang membenarkan kamu masuk ke


dusun ini?

A. Apakah
B. Siapakah
C. Bilakah

8. _________________kah nama kucing kamu?

A. Siapakah
B. Apakah
C. Berapakah
9. Aizat kawan ____________. Dia pandai melukis.

A. Dia
B. Kamu
C. Saya

10. Ayam jantan ____________ pada waktu pagi.

A. berlaga
B. bertelur
C. berkokok

J. Warnakan jawapan yang betul berdasarkan gambar.

1.

Kakak sedang melukis menonton gambar.


2.

Sarah sedang menolong membuat ibu


di dapur.

3.

Aina membeli makanan buah-buahan di pasar.


4.

Nenek mengorek menanam pokok bunga di


depan rumah.

5.

Ayah mengambil melihat gambar


pemandangan.