Anda di halaman 1dari 64

JADUAL MESYUARAT PENATARAN INSTRUMEN PENTAKSRIRAN UPSR MULAI

2016
Masa Aktiviti
Pendaftaran
Sarapan Pagi

Sesi 1
Taklimat Format Baharu UPSR Mulai Tahun 2016 dan Operasi

Sesi 2
(Mengikut Kumpulan Mata Pelajaran)
8.30 pagi 12.30 Penerangan Terperinci Tentang Format Instrumen Pentaksiran UPSR
2016
(Contoh Instrumen dan Penskoran)

Sesi 3
(Mengikut Kumpulan Mata Pelajaran)
Penerangan Terperinci Tentang Format Instrumen Pentaksiran UPSR
2016
(Contoh Instrumen dan Penskoran)

12.30 petang 2.00 petang Makan tengah hari


2.00 petang 5.00 petang Sesi 4
(Mengikut Kumpulan Mata Pelajaran)
Penerangan Terperinci Tentang Format Instrumen Pentaksiran UPSR
2016
(Contoh Instrumen dan Penskoran)
Penataran Format UPSR 2016
Pelaporan-Pelaporan
Pelaporan UPSR
Pelaporan PS
Pelaporan PAJSK
Pelaporan Psikometrik
Kadar Penggredan
Gred
A Cemerlang
B Baik
C Sederhana
D lulus
E Gagal
Pemarkahan
Kertas 1 = 40%
Kertas 2 = 40%
Markah Penuh = 80%

Dwibahasa
Bahasa Melayu + Bahasa Inggeris
Bahasa Cina + Bahasa Inggeris
Bahasa Tamil + Bahasa Inggeris
Nisbah Peruntukan Bilangan Soalan
Bagi Kertas 1
KBSR (5:3:2) KSSR (3:4:3)
Mudah = 15 soalan Mudah = 20 soalan
Sederhana = 9 soalan Sederhana = 12 soalan
Susah = 6 soalan Susah = 8 soalan

KSSR (5:3:2)
Mudah = 20 soalan
Sederhana = 12 soalan
Susah = 8 soalan
Konstruk Item
Kertas 1 Kertas 2
Dikotomus Analitikal
Pengetahuan Pengetahuan
Pemahaman Pemahaman
Aplikasi (HOTS) Aplikasi
Analisis
Menilai
Mencipta
Dan KPS
Pengetahuan
P1 Fakta
P2 Istilah/terminologi
P3 Pengelasan/kategori
P4 Aliran / urutan
P5 Pengkaedahan / metodologi
P6 Konsep / prinsip
Kefahaman
K1 Penterjemahan
K2 Pentafsiran
K3 Ektrapolasi
KBAT (hots)
KB1 mengaplikasi
KB2 menganalisis
KB3 menilai
KB4 mencipta
Kertas 1 boleh ada 3 @ 4 pilihan
2 pengganggu
Item KBAT
Stimulus
Pelbagai
Konteks Bukan Lazim
Situasi Sebenar dalam kehidupan seharian
Item Tidak berulang
Lain-lain
Pemerhatian lain digugurkan
Tiada soalan hubungan.
Kemahiran Proses Sains(KPS)
KPS 1 Memerhatikan
KPS 2 Mengelaskan
KPS 3 Mengukur dan menggunakan nombor
KPS 4 Membuat inferens
KPS 5 Meramal
KPS 6 Berkomunikasi
KPS 7 Menggunakan perhubungan ruang dan
masa
Kemahiran Proses Sains(KPS)
KPS 8 Mentafsirkan data
KPS 9 Mendefinisikan secara operasi
KPS 10 Mengawal pemboleh ubah
KPS 11 Membuat hipotesis
KPS 12 Mengeksperimen
Kertas 1
1. mengelas
2. aplikasi
Kertas 1
3.aplikasi
4.fakta
Kertas 1
5. aplikasi
6. fakta
Kertas 1
7.Pentafsiran
Kertas 1
8. Pentafsiran
9. Pentafsiran
Kertas 1
10. Mengelas
11. Istilah
Kertas 1
12. Pentafsiran
13. Pentafsiran
Kertas 1
14. Fakta
Kertas 1
Penterjemahan
Kertas 1
16. Pengelasan
Kertas 1
17. Kaedah
18. Aplikasi
Kertas 1
19. Aplikasi
20. Aplikasi
Kertas 1
21. Prinsip
22. Kaedah
Kertas 1
23. Urutan
Kertas 1
24. Pentafsiran
Kertas 1
25. Prinsip
Kertas 1
26. Ekstrapolasi
27. Fakta
Kertas 1
28. Prinsip
29. Aplikasi
Kertas 1
30. Aplikasi
Kertas 1
31. Prinsip (siang
malam)
Kertas 1
32. Ekstrapolasi
33. Fakta
Kertas 1
34. Mengelas
Kertas 1
35. Penterjemahan
Kertas 1
36. Aplikasi
Kertas 1
37. Aplikasi
38. Istilah
39. Fakta
Kertas 1
40. Ekstrapolasi
Fakta
Pentafsiran
Fakta
Inferens/Menilai
Fakta
Meramal

Menganalisis
Inferens
Fakta
Menilai

Ekstrapolasi
Analisis
Fakta

Mengukur dan menggunakan nombor

Ekstrapolasi
Ektrapolasi

Aplikasi
Fakta

Komunikasi

Ektrapolasi & Inferens


Fakta
Prinsip

Komunikasi
Pentafsiran
Mengeksperimen
Meramal
i. Inferens
ii. Aplikasi
Mengawal Pembolehubah
Mengeksperimen

Prinsip
Mengawal Pembolehubah

Meramal
Komunikasi