Anda di halaman 1dari 73

BAB 6 JADUAL

BERKALA
TEMA 3 PENEROKAAN UNSUR DALAM
ALAM
ANDA SUDAH BELAJAR

Semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi


ruang ialah jirim
Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang kecil dan
diskret dipanggil atom.
Mari kita imbas kembali apa yang kita
tahu tentang bahan.

Apakah yang menyebabkan blok


pepejal kekal pepejal?
Apakah yang menyebabkan cecair
memenuhi bahagian bawah botol?
Apa yang menyebabkan gas, seperti
bauan minyak wangi, merebak di
sekitar bilik?
APAKAH ITU
ATOM?
VIDEO
ATOM
Semua jirim dibina daripada
atom iaitu zarah-zarah yang
semua atom dihasilkan di
diskret dan seni
dalam medan
Dalam graviti
bahasa bintang
Yunani, atom
yangatau atomos
sangat kuatbermaksud
dan atom-
tidak boleh dibelah
atom yang lebih berat daripada
bahagi
besi (Fe) hanya boleh dihasilkan
Atom ialah unit binaan
daripada daya yang
jirim yang sangat
paling ringkas
Jirim
besar memenuhi
dalam letupanruang,
maka jirim mempunyai
supernova .
isipadu tertentu.
Struktur Atom

Terdiri daripada 3 subatom iaitu


proton, neutron dan electron

Proton (+) dan neutron berada di


dalam nucleus atom

Elektron (-) mengelilingi nucleus


menerusi orbit (petala)

Neutron tidak bercas

Setiap atom mempunyai bilangan


proton dan elektron yang sama. Maka
atom adalah neutral.
Molekul
Atom-atom boleh bergabung secara
kimia untuk membentuk molekul

Satu molekul mempunyai dua atau


lebih atom

Molekul boleh dibentuk daripada


atom yang sama atau berlainan
atom
UNSUR
Unsur ialah bahan paling ringkas.
Unsur tidak boleh diuraikan secara kimia kepada dua
atau lebih bahan paling ringkas lagi
Unsur ialah jirim yang terbentuk daripada atom
(zarah) yang sama jenis
Terbahagi kepada
Logam : emas zink, besi
Separa Logam : silikon, antimoni, arsenik, boron
Bukan logam : karbon, oksigen, nitrogen, klorin
SEBATIAN
Sebatian terdiri daripada dua atau lebih unsur
bergabung secara kimia.
Sebatian terhasil daripada tindak balas kimia seperti
pembakaran
Contohnya, pembakaran hidrogen dalam oksigen
menghasilkan air.
Air ialah sebatian
Unsur-unsur tidak boleh dipisahkan secara
fizikal tetapi hanya boleh dipisahkan secara kimia
iaitu dengan menggunakan tenaga elektrik
(hidrolisis)
CONTOH SEBATIAN DALAM
KEHIDUPAN SEHARIAN
Sebatian Unsur yang membentuk
sebatian
Gula Karbon, hidrogen, oksigen

Garam Natrium , klorin

Petrol Karbon, hidrogen


AKTIVITI 6.1
Logam Bukan Logam Gas Nadir
SIFAT DAN
KEGUNAAN
LOGAM DAN
BUKAN LOGAM
1. Unsur dapat dikelaskan kepada logam dan bukan
logam.
2. Besi, aluminium, zink, kuprum, emas, plumbum dan
timah adalah contoh logam.
3. Karbon, iodin, bromin, sulfur, fosforus dan klorin
ialah contoh bukan logam.
SIFAT FIZIKAL LOGAM
Permukaan yang
berkilau/berkilat
Mulur
Boleh ditempa iaitu mudah
digelek atau diketuk untuk
menjadi kerajang atau
kepingan nipis
Konduktor elektrik yang
baik
Konduktor haba yang baik
Takat lebur dan takat didih
yang tinggi
Ketumpatan tinggi
Pada suhu bilik dalam
keadaan pepejal kecuali
MERKURI
SIFAT FIZIKAL BUKAN LOGAM

Mempunyai permukaan yang pudar


Tidak mulur iaitu rapuh dan mudah
pecah
Tidak dapat ditempa
Kekuatan regangannya rendah
Tidak mengkonduksikan arus
elektrik kecuali karbon, C
Konduktor haba yang lemah,
lebih sesuai sebagai penebat
haba,
Takat lebur dan takat didih
adalah rendah
Ketumpatan juga rendah
Keadaan jirim pada suhu bilik
SULFU
R
KEGUNAAN LOGAM
Logam Sifat Fizik Kegunaan
Ferum
Aluminium
Kuprum
Stanum
Aurum
Plumbum
Ferum Kekuatan Membina
(besi) regangan landasan
yang tinggi keretapi dan
Aluminiu Ringan Membuat
m Konduktor alatan
elektrik dan dapur,
haba yang pembungku
baik s makanan
dan kabel
elektrik
Kuprum Mulur dan Membuat
mudah ditempa dawai
Konduktor elektrik
elektrik dan
haba yang baik
Stanum Tidak berkarat Menyadur
(timah) tin makanan
Aurum Tidak berkarat Membuat
(emas) dan berkilat barangan
kemas
Plumbu Mulur Membuat
m Dapat ditempa pembalut
kabel
KEGUNAAN BUKAN LOGAM
Bukan Sifat Fizik Kegunaan
Logam
Karbon
(grafit)
Karbon
(intan)
Gas
neon
Klorin
Karbon Lembut dan Membuat
(grafit) licin mata pensel
Konduktor Elektrod
elektrik yang dalam proses
baik elektrolisis
Elektrod sel
kering
Karbon keras Membuat
(intan) mata gerudi
pemotong
batu
Gas Konduktor Mengisi
neon haba yang lampu iklan
dan lemah
kripton
Klorin Bersifat asid Digunakan
untuk
membunuh
kuman dalam
air minuman
dan kolam
renang.
AKTIVITI MENGKAJI CIRI-CIRI LOGAM DAN BUKAN LOGAM
AKTIVITI MENGKAJI CIRI-CIRI LOGAM DAN BUKAN LOGAM
JAWAPAN

P DAN
R
SEMAK SEMULA
- Atom terdiri daripada berapa zarah subatom?
Namakan.
- Siapakah yang mencipta perkataan elektron pada tahun 1891?
- Apakah perbezaan antara atom dan molekul?
- Apakah perbezaan antara atom dan molekul?
- Apakah itu unsur dan sebatian?
- Nyatakan perbezaan antara unsur dan sebatian.
- Bagaimanakah untuk memisahkan komponen sebatian?
- Berikan 5 contoh unsur yang ada dalam Jadual Berkala
CAMPURAN
CAMPURAN Terdiri daripada dua atau lebih unsur
atau sebatian yang tidak bergabung
secara kimia.
Sifat-sifat kumia unsur-unsur atau sebatian yang
bercampur tidak berubah kerana tiada bahan
baru dihasilkan.
Campuran
Boleh diasingkan kepada komponen-komponennya
melalui kaedah fizik.
Udara terdiri daripada karbon dioksida,
oksigen, nitrogen, gas nadir dan wap
air
Campuran unsur A dan B Air laut.
Kaedah fizik
Alloi adalah campuran unsur unsur
logam yang berlainan.

Unsur A Unsur B
CONTOH CAMPURAN
TEKNIK PENGASINGAN

Bergantung kepada
- sifat-sifat fizik dan keadaan jirim bahan-bahan yang terkandung dalam
campuran
- bahan yang hendak diperoleh daripada campuran tersebut

Contoh : mengasingkan serdak kopi daripada air kopi menggunakan penapis


PENURASAN PENGAPUNGAN
-Mengasingkan bahan
Mengasingkan bahan
pepejal yang tidak larut
daripada cecair dalam yang tidak terlarut dan
campuran antara pepejal terapung di atas
dan cecair permukaan air
PENYULINGAN PENGENAPAN
Mengasingkan campuran Mengasingkan campuran
cecair dengan cecair yang cecair dan bahan pepejal
terlarut campur dan yang tidak larut dalam
mempunyai takat didih cecair dan terenap di dasar
berbeza
PEMISAHAN MENGGUNAKAN MAGNET

Mengasingkan dua pepejal yang bersifat bahan magnet dan tidak bersifat
bahan magnet
KROMATOGRAFI
Bahan yang terdiri daripada
dua atau lebih unsur yang

Sebatia
bergabung secara kimia.
Unsur A Unsur B

Contoh : air ialah sebatian


yang terdiri daripada atom

n
hidrogen dan oksigen.

Tindak balas kimia diperlukan


Sebatian untuk menguraikan sebatian
kepada unsur-unsurnya.
Contoh-contoh sebatian

Hidrogen
Air
klorida
Molekul air

Ammonia
PEMBENTUKAN SEBATIAN DARIPADA
LOGAM DAN BUKAN LOGAM
Unsur logam mudah bertindak balas dengan unsur
bukan logam seperti oksigen, air dan sulphur untuk
menghasilkan sebatian
Sebatian ialah bahan baharu yang mempunyai ciri-ciri
tersendiri yang berbeza daripada unsur logam dan
unsur bukan logam yang membentuknya
CARA PEMBENTUKAN
SEBATIAN
Sesetengah unsur logam bertindak dengan oksigen
untuk menghasilkan oksida logam
Sesetengah unsur logam bertindak dengan air
untuk menghasilkan hidroksida logam dan hidrogen
Unsur logam juga boleh bertindak balas sulfur
untuk menghasilkan sulfida logam
JISIM DIABADIKAN SEMASA
PERUBAHAN KIMIA
Hukum keabadian jisim menyatakan
dalam sesuatu tindak balas kimia, jumlah jisim bahan
selepas tindak balas kimia adalah sama dengan jumlah
jisim bahan sebelum tindak balas kimia
KAEDAH PENGASINGAN SEBATIAN
Sebatian yang menggabungkan unsur-unsur secara kimia tidak
dapat diasingkan dengan menggunakan kaedah fizikal

Hanya dapat dipisahkan dengan menggunakan kaedah kimia


seperti elektrolisis
ELEKTROLISIS AIR
PERUBAHAN FIZIKAL DAN
PERUBAHAN KIMIA
PERBEZAAN ANTARA
PERUBAHAN FIZIKAL DAN
PERUBAHAN KIMIA
Campuran Perbezaan Sebatian
Melalui perubahan Cara pembentukan Melalui perubahan kimia
fizik

Pembentukan bahan baru Ya


Tidak
Sifat-sifat komponen asal Sifat-sifat berbeza
Sifat asal kekal daripada komponen asal

Perubahan haba semasa ya


Tiada pembentukan
Nisbah Komponen Komposisi tetap
Komposisi berubah keranaUnsur-unsur
kerana hadir dalam bergabung dalam nisbah
sebarang nisbah Kehadiran ikatan kimia yang tetap

Tiada Kaedah pengasingan Ya

Diasingkan mudah Hanya dapat diasingkan


melalui kaedah melalui kaedah kimia
JAWAPAN