Anda di halaman 1dari 5

PERANAN GURU DALAM

PEMBINAAN NEGARA BANGSA


Pendidikan dan pembinaan negara adalah berkait rapat antara satu
sama lain. Tanpa pendidikan, proses pembinaan negara tidak akan
tercapai. Sesebuah negara perlukan warganegara yang terdidik dalam
semua aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektua lseperti yang
termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Tanggungjawab
yang perlu digalas oleh guru menunjukkan bahawa besarnya
amanah dan tugas dalam mendidik anak bangsa untuk
mencapai matlamat negara kita. Oleh itu, guru yang mempunyai
tahap keprofesionalan yang tinggi perlu memahami akan
tanggungjawab yang dipikul serta amanah mereka untuk melahirkan
insan yang seimbang dari segi ilmu serta akhlak moral agar
segala ilmu yang diperoleh dapat disalurkan kepada kebaikan demi
kepentingan agama, bangsa dan negara. Ini menjurus kepada peranan
utama yang diharap oleh sistem pendidikan formal negara kita dalam
membina bangsa yang bersatu dan moden serta mencapai produk
generasi akan datang yang berkualiti menjadi realiti. Diantara peranan
dan tanggungjawab guru dalam konteks pembinaan negara bangsa
ialah:
Kerjaya guru sebagai satu ibadah.
Guru bertanggungjawab dalam
pembangunan insan kamil dikalangan murid.
Sebagai agen sosialisasi iaitu penjalin
hubungan yang rapat dengan masyarakat.
Agen perubahan dalam dunia pendidikan yang
dinamik.
Guru yang sentiasa menerapkan nilai-nilai
patriotisme melalui sejarah pembinaan negara.
Guru yang menghayati Falsafah Pendidikan
Negara (FPK) sebagai panduan dalam
menjalankan tugas.
Guru sebagai agen sosialisasi iaitu penjalin
hubungan yang rapat dengan masyarakat.
Penekanan kepada konsep `Malayanization' ialah untuk
membina satu bangsa Malaysia yang mempunyai taat
setia dan cintakan negara serta dapat menyumbang ke
arah masa depan pembangunan bangsa.
Guru sebagai agensosialisasi perlu menerapkan konsep
bertunjangkan satu Malaysia sebagaisatu proses
membina generasi baru Malaysia yang berpendidikan
dan berkiblatkan Malaysia, menggunakan bahasa
Malaysia sebagai lambang penyatuan dan kekuatan
budaya bangsa, menggunakan kurikulum
berorientasikan Malaysia dan mendukung aspirasi dan cita-
cita baru pembinaan negara Malaysia.
Sistem penilaian yang seragam juga
diwujudkan untuk pensijilan dan pengiktirafan.
Di peringkat sekolah, para pendidik dikehendaki
menanamkan bibit-bibit kesedaran baru
untuk penyatuan, perpaduan dan
pembangunan kewarganegaraan melalui mata
pelajaran yang di sampaikan dalam proses
pengajaran dan pembelajaran.
Sebagai alat sosialisasi politik bagi membina
kesedaran baru dan membangkitkan imej
baru negara Malaysia sebagai Negara-Bangsa.