Anda di halaman 1dari 38

1

Aplikasi
Band Calculator

Youtube :
edutopia.org/education

Muat turun bahan


2
Kepimpinan Instruksional

Pengetua / Guru Besar

Pemimpin Pemimpin
Kurikulum Instruksional
Kepimpinan Instruksional

Elemen penting:

Pencerapan Peningkatan
PdP Akademik
Pemerhatian Mesyuarat
di bilik darjah JKS
Mesyuarat
Semakan BRM
panitia
Semakan buku Dialog
latihan prestasi
Kepimpinan Instruksional

Pencerapan
PdP Pencerapan PdP
Pemerhatian 1. Refleksi pencerapan
di bilik darjah
yang konstruktif
Semakan 2. Mencerap semua guru
BRM 3. Terancang
4. Didokumenkan
Semakan
buku latihan
Kepimpinan Instruksional

Komponen

Kaedah
Pemerhatian kelas Potfolio
Berasaskan Kes
3 prinsip Resume Kajian tindakan
Prapemerhatian Jurnal refleksi
Berfokus Plan pengajaran
Pengumpulan Aktiviti
dan perekodan peningkatan dan
data perkembangan
Kepimpinan Instruksional

Perekodan
1. Direkodkan dalam TrEMS. http://jpnterengganu.moe.gov.my/
Kepimpinan Instruksional

Perekodan

Sistem Pemantauan
Pendidikan Negeri
Terengganu

Terengganu Education
Monitoring System
9
10
11
12
13
14
Kepimpinan Instruksional

Mesyuarat JKS
1. WAJIB dipengerusikan sendiri oleh guru besar.
2. Sekurang-kurangnya 4 x setahun
3. Agenda :
i. Dialog prestasi
ii. Pelaksanaan program/aktiviti
iii. Pencerapan PdP
4. Minit dan maklumbalas
Kepimpinan Instruksional

Mesyuarat JKS
1. WAJIB dipengerusikan sendiri oleh guru besar.
2. Sekurang-kurangnya 4 x setahun
3. Agenda :
i. Dialog prestasi
ii. Pelaksanaan program/aktiviti
iii. Pencerapan PdP
4. Minit dan maklumbalas
SK CONTOH
KUALA TERENGGANU
Dashboard
DIALOG PRESTASI
Prestasi 3 tahun
Sasaran
Aspek 2013 2014 2015

Gred Purata UPSR 2.02 1.98 1.89

5A 39 23 23

SKPM 85 88 92

Skor Komposit 78.4 78.9

Band 2 2
SK CONTOH
KUALA TERENGGANU
Dashboard
DIALOG PRESTASI
Prestasi 3 tahun
Aspek 2013 2014 Sasaran 2015
Gred Purata UPSR 2.02 1.98 1.85
5A 39 23 23
MINIMUM C 85 88 100

Prestasi UPSR tahun semasa

Aspek TOV OTI 1 AR 1 OTI 2 AR 2 OTI 3 AR 3 ETR AR

Gred Purata 2.71 2.45 2.27 2.09 1.85

5A 3 8 13 7 23

MIN C 83.4 94 97.6 100 100


SK CONTOH
KUALA TERENGGANU
Dashboard
DIALOG PRESTASI
Prestasi 3 tahun
Aspek 2012 2013 Sasaran 2014
Gred Purata UPSR 2.02 1.98 1.85
5A 39 23 23
MINIMUM C 85 88 100

Prestasi UPSR tahun semasa

Aspek TOV OTI 1 AR 1 OTI 2 AR 2 OTI 3 AR 3 ETR AR

Gred Purata 2.71 2.45 3.07 2.27 2.09 1.85

5A 3 8 3 13 7 23

MIN C 83.4 94 66.2 97.6 100 100


SK CONTOH
KUALA TERENGGANU
Dashboard
DIALOG PRESTASI
Prestasi 3 tahun

Aspek 2012 2013 Sasaran 2014


Gred Purata UPSR 2.02 1.98 1.85
5A 39 23 23
MINIMUM C 85 88 100

Prestasi UPSR tahun semasa

Aspek TOV OTI 1 AR 1 OTI 2 AR 2 OTI 3 AR 3 ETR AR

Gred Purata 2.71 2.45 3.07 2.27 2.80 2.09 2.73 1.85

5A 3 8 3 13 7 7 7 23

MIN C 83.4 94 66.2 97.6 75.6 100 78.4 100


SK CONTOH
KUALA TERENGGANU
Dashboard
DIALOG PRESTASI

Prestasi Mata Pelajaran

Subjek TOV OTI 1 AR 1 OTI 2 AR 2 OTI 3 AR 3 ETR AR

A 4 9 4 14 7 19 8 25

BM Pen Min C 79 94 65 100 73 100 77 100

GP 2.8 2.5 3.1 2.3 2.9 2.2 2.8 2.0


SK CONTOH
CONTOH
Dashboard
DIALOG PRESTASI
Kod Sekolah TEA 0001
Nama Sekolah SK CONTOH #Daerah CONTOH
NBA11102 NBA11102 NBA11102
NBA11102013
SKPM '10 010 011 012
Standard 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
S1 9.00 10.00 7.75 8.00 10 # AUDIT
S2 13.29 12.86 11.14 11.14 15 # SKPM '10 73.58 76.17 74.28 68.32
S3 16.15 16.98 15.73 14.76 20 # SKPM '03 77.00 78.00 78.88 79.30
S3_1 8.52 8.80 8.00 8.00 # KOMP. 67.03 67.34 67.20 68.54
S3_2 3.63 4.58 4.53 3.56 # BAND 3 3 3 3
S3_3 4.00 3.60 3.20 3.20 # KED. M'SIA 4967 / 7697 5322 / 7674 5423 / 7696 5180 / 7695
S4 16.70 16.22 16.20 15.51 20 # PRESTASI PEPERIKSAAN
S5 18.44 20.11 23.46 18.91 35 # GPS
S5_1 1.44 1.24 1.23 1.12 # ALL 'A' PMR
S5_2 1.35 1.13 0.90 0.92 # MIN.D
S5_3_1 2.53 1.83 3.55 2.50 # GPS
S5_3_2 2.88 4.26 5.71 4.88 # ALL 'A' SPM
S5_3_3 # SIJIL
S5_3_4 # PNGK
S5_4 5.44 6.85 7.47 5.09 # PNGK 4 STPM
S5_5 4.80 4.80 4.60 4.40 # L PENUH
SKPM '10 73.58 76.17 74.28 68.32 # GPS 2.50 2.48 2.55 2.34
# ALL 'A' 2.70 7.69 UPSR
TARAF HARAPAN HARAPAN HARAPAN HARAPAN
# MIN.D 59.46 43.48 61.54 60.87
SK CONTOH
KUALA TERENGGANU
Dashboard
DIALOG PRESTASI

Penentuan Gred Purata


Kepimpinan Instruksional

Mesyuarat JKS
1. WAJIB dipengerusikan sendiri oleh guru besar.
2. Sekurang-kurangnya 4 x setahun
3. Agenda :
i. Dialog prestasi
ii. Pelaksanaan program/aktiviti
iii. Pencerapan PdP
4. Minit dan maklumbalas
PELAN 3 KAKI
(3 FEET PLAN)

Analisis Jurang
- Untuk mengenalpasti masalah / realiti semasa di
sekolah

Pelan Tindakan
- Untuk merancang program bagi mengatasi
masalah yang telah dikenalpasti

Pelan Operasi
- Untuk memperincikan tindakan / langkah-langkah
bagi pelaksanaan program yang dirancang
R Reduce

I Increase

C Create

E Eliminate

26
Action
Perancangan program haruslah berdasarkan sasaran hasil,
teratur dan keperluan keadaan semasa
Collaboration
Result Bekerjasama dengan pelbagai
Menetapkan sasaran hasil yang pihak yang berkaitan secara
ingin dicapai dan memastikan langsung dan tidak langsung
guru dan murid tahu agar semua (PIBG, Ibubapa, komuniti setempat,
pihak bergerak ke arah yang NGO dsb)
sama

Execution
Trust Melaksanaan program secara
Merancang program yang teratur, terancang & terpimpin
dinamik dan akan mendapat agar tidak tersasar dari sasaran
kepercayaan dan keyakinan hasil yang ditetapkan
daripada guru dan murid
PLAN DO

P D
A C
ACTION CHECK

28
Kepimpinan Instruksional

Mesyuarat JKS
1. WAJIB dipengerusikan sendiri oleh guru besar.
2. Sekurang-kurangnya 4 x setahun
3. Agenda :
i. Dialog prestasi
ii. Pelaksanaan program/aktiviti
iii.Pencerapan PdP
4. Minit dan maklumbalas
Kepimpinan Instruksional

Mesyuarat JKS
1. WAJIB dipengerusikan sendiri oleh guru besar.
2. Sekurang-kurangnya 4 x setahun
3. Agenda :
i. Dialog prestasi
ii. Pelaksanaan program/aktiviti
iii. Pencerapan PdP
4. Minit dan maklumbalas
Kepimpinan Instruksional

Penulisan minit mesyuarat

3.1 Pengerusi menyatakan pencapaian murid


tahun 6 masih rendah dan meminta
supaya program-program dilaksanakan
segera.

Tindakan : Semua guru tahun 6


Kepimpinan Instruksional

Penulisan minit mesyuarat

3.1 Pengerusi menyatakan pencapaian murid


tahun 6 masih rendah dan meminta
supaya program-program dilaksanakan
segera.

Tindakan : Semua guru tahun 6


Kepimpinan Instruksional

Penulisan minit mesyuarat


3.1 Berdasarkan analisis Ujian Pengesanan OTI 1,
adalah didapati pencapaian AR 1 subjek
Bahasa Melayu Penulisan jauh lebih rendah
daripada OTI 1. Oleh itu pengerusi meminta
Panitia Bahasa Melayu merancang aktiviti
bersesuaian mengikut tahap murid. Pelaporan
aktiviti akan dibentangkan dalam mesyuarat
akan datang.
Tindakan : Panitia Bahasa Melayu
Kepimpinan Instruksional

Penulisan minit mesyuarat


3.1 Berdasarkan analisis Ujian Pengesanan OTI 1,
adalah didapati pencapaian AR 1 subjek
Bahasa Melayu Penulisan jauh lebih rendah
daripada OTI 1. Oleh itu pengerusi meminta
Panitia Bahasa Melayu merancang aktiviti
bersesuaian mengikut tahap murid. Pelaporan
aktiviti akan dibentangkan dalam mesyuarat
akan datang.
Tindakan : Panitia Bahasa Melayu
Kepimpinan Instruksional

Penulisan maklumbalas

M/S PARA PERKARA TINDAKAN MAKLUMBALAS

4 3.1 Berdasarkan analisis Ujian Panitia Mesyuarat Panitia


Pengesanan OTI 1, adalah Bahasa Bahasa Melayu Bil.
didapati pencapaian AR 1 subjek Melayu
2/2014 memutuskan
Bahasa Melayu Penulisan jauh
untuk melaksanakan
lebih rendah daripada OTI 1.
Oleh itu pengerusi meminta Program Pecutan BMP
Panitia Bahasa Melayu mulai bulan Mei. Butiran
merancang aktiviti bersesuaian program akan
mengikut tahap murid. Pelaporan dibentangkan dalam
aktiviti akan dibentangkan dalam Mesyuarat JKN akan
mesyuarat akan datang. datang.
Kepimpinan Instruksional

Mesyuarat Panitia
1. Dipengerusikan oleh Ketua Panitia mata
pelajaran yang dilantik secara rasmi.
2. Membincangkan tindakan yang perlu diambil
berdasarkan mesyuarat JKS
3. Agenda :
i. Dialog prestasi mata pelajaran
ii. Pelaksanaan program/aktiviti
4. Minit dan maklumbalas
5. PLC
Q&A