Anda di halaman 1dari 47

TEMA 3

KEMUNCULAN DAN PEMBANGUNAN


PENGENALAN

Menjelang abad ke-16 hingga 19 berlaku perubahan yang besar dalam bidang ekonomi di benua Asia,
Eropah, dan Amerika Syarikat. Perubahan yang berlaku dapat dikesan daripada sistem ekonomi
feudalisme yang bertapak di Asia dan Eropah pada abad ke-16. Sistem ekonomi bercorak feudal masih
berpengaruh dan diamalkan secara berleluasa di China dan Jepun pada abad ke-16.Sistem ekonomi ini
bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politik dan ekonomi golongan pemerintah di negara tersebut.
Sementara itu, di benua Eropah khususnya di Jerman dan Perancis sistem ekonomi feudalisme yang
diasaskan sejak zaman pertengahan awal masih diamalkan oleh para pemerintah. Walaupun pada masa
itu, sistem ekonomi kapitalisme dan merkantilisme sudah berkembang di Eropah mengekalkan sistem
ekonomi feudalisme demi kepentingan dan survival politik mereka. Di samping ekonomi feudalisme,
bermula abad ke-18 menyaksikan perkembangan sistem ekonomi kapitalisme di Eropah. Perkembangan
ekonomi kapitalisme dapat dikesan di England selepas tercetus Revolusi Perindustrian di negara tersebut.
Selanjutnya sistem ekonomi ini tersebar ke negara-negara lain di benua Eropah dan seterusnya ke Amerika
Syarikat. Dalam pada itu perkembangan pesat dalam ekonomi berlaku di Amerika Syarikat selepas negara
tersebut mencapai kemerdekaan dari Britain pada tahun 1776. Kestabilan politik dalam negara meletakkan
asas bagi perkembangan system ekonomi kapitalisme di negara tersebut.
SISTEM EKONOMI FEUDALISME DAN KAPITALISME

SISTEM EKONOMI SISTEM EKONOMI SISTEM EKONOMI


FEUDALISME DI ASIA FEUDALISME DI EROPAH KAPITALISME
1.1 SISTEM EKONOMI FEUDALISME DI
ASIA
SISTEM EKONOMI FEDUAL DI JEPUN PADA ABAD KE-16

Kegiatan Ekonomi Fedual Zaman Kamakura

1} Kegiatan pertanian 2} Perkembangan perniagaan


(a) Menjelang zaman kamakura, (a) Kegiatan perniagaan juga mengalami
kegiatan pertanian mengalami perkembangan pesat di jepun pada zaman
perkembangan pesat. Kamakura.

(b) Tanaman yang ditanam oleh (b) Peningkatan dalam pengeluaran hasil
pertanian menyebabkan petani-petani
petani-petani ialah padi, buah-buahan, menjual lebihan hasil pertanian di pasar
gandum. Barli, teh, dan sayur-sayuran. dan kedai.
(c) Tanaman yang paling popular di (c) Petani-petani yang tinggal di pekan
jepun pada zaman ini ialah teh. atau bandar-bandar besar menjual hasil
untuk mendapatkan wang.
3}PERTUKANGAN 4}PERDAGANGAN

(a) Perkembangan perdagangan (a) Kegiatan perdagangan berkembang pesat.


menyebabkan permintaan untuk hasil
pertukangan meningkat. (b) Menyebabkan pertumbuhan ekonomi
(b) Perkembangan ini menyebabkan muncul wang di Jepun.
golongan tukang-tukang mahir.
(c) Contohnya, ialah barang perak, tembaga, (c) Mata wang syiling tembaga diguna untuk
barang tembikar, lukisan,dan ukiran. urusan perniagaan dan pembayaran cukai.

(d)Menubuhkan persatuan-persatuan dagang.


KEGIATAN EKONOMI FEDUAL ASHIKAGA

1}PERTANIAN 2}PERINDUSTRIAN
Kegiatan ekonomi berkembang pesat Pengeluaran barang barang
penanaman dua tanaman setiap tahun tembikar meningkat peast
mula dilaksana Bandar Seto di Wilayah Owari
selepas penanaman padi, petani menjadi pusat pengeluaran barang
menanam gandum dan barli barang tembikar
sistem pengairan diperkenalkan industry perlombongan emas,
tanaman komersial seperti kapas dan perak, dan tembaga berkembang
teh juga ditanam secara meluas pesat
3}PERDAGANGAN 4}PERSATUAN KEWANGAN

Kegiatan perdagangan berkembang pesat Muncul persatuan-persatuan


Wujud hubungan perdagangan dengan negara kewangan dikenali Tanomoshika atau
luar. Contoh China Mujinko
Hubungan perdagangan dijalinkan dengan
Pusat pertukaran wang ditubuhkan
Portugal pada abad ke-16
bandar bandar di Kuwana, Sakai, Ise,
Kemajuan perdagangan menyebabkan sistem
Hakata dan lain lain
ekonomi wang Jepun muncul
Wujud kesatuan-kesatuan pedagang(guilds)
Memonopoli pengeluaran dan pemasaran
KEGIATAN EKONOMI ZAMAN
SENGOKU JIDAI
1}PERKEMBANGAN PERDAGANGAN 2}SISTEM CUKAI TANAH
Perkembangan pesat dalam bidang
perdagangan
pedagangan mengembara ke seluruh Jepun
Pemerintahan Oda Nobunaga
untuk menjalankan kegiatan perdagangan kenalkan system pendaftaran
mata wang syiling diperbuat dari tembaga
tanah baharu untuk
memudahkan pemungutan
kegiatan perdagangan berkembang pesat ketika
pemerintahan Nobunaga cukai
memecahkan monopoli persatuan persatuan pendaftaran tanah
pedagang pada tahun 1568
diperkenalkan
pemerintahan Hideyoshi mata wang syiling
diperbuat dari emas, perak dan tembaga
SISTEM EKONOMI
FEUDALISME DI CHINA PADA
ABAD KE-16
PENDAHULUAN
Ekonomi di China berkait rapat dengan keadaan geografi di China

Keluasan yang sesuai untuk pertanian hanyalah 15% sahaja

Maharaja China memainkan peranan utama dalam perkembangan ekonomi

Perkembangan ekonomi feudalisme di China berkembang dengan pesat pada


zaman Disnati Ming
PERTANIAN

Kegiatan sara diri Berlaku revolusi dalam bidang pertanian


pada zaman Dinasti Ming

Contoh padi, gandum, milet, bali Memperkenalkan kaedaah-kaedah baru


dalam bidang pertanian
dan oat

Sistem penanaman secara bergilir dalam


Kawasan Sungai Kuning, Dataran skala yang besar
Tinggi Utara China dan Wilayah
Kansu Peningkatan penggunaan baja dalam
bidang pertanian
Keluasan awal kawasan pertanian adalah 422 juta Mu

Golongan bangsawan mengawal dan menguasai ekonomi China

Pertambahan pengeluaran hasil dalam bidang pertanian dan


keluasan tanah
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Sektor perindustrian dan perdagangan berkembang dengan pesat

Kawasan seperti di Bandar Nanking, Soochow dan Shungkiang

Shungkiang sebagai pusat pengeluaran kapas, Kiangsi sebagai


pusat porselin di China
KESIMPULAN

Sistem ekonomi feudalisme di China berkembang pesat

Revolusi pertanian dibawa oleh Dinasti Ming

Sektor perindustrian dan perdagangan berkembang dengan pesat

Sektor perdagangan mengukuhkan lagi ekonomi feudalisme di China


Sistem Ekonomi Feudalisme Eropah
Negara Jerman
Kegiatan Ekonomi Feudalisme di Jerman :-
kegiatan ekonomi yang berlaku dan feudalisme serta kapitalisme di Jerman
adalah seperti pertanian, industri dan institusi kewangan. Ekonomi
kapitalisme menjadi dominan di Barat sejak berakhirnya era feudalisme.
Bermula di England, kapitalisme merebak ke seluruh Eropah.
Pada abad ke-18 hingga ke-20, kapitalisme menjadi sistem ekonomi utama
dunia yang menggerakkan era Perindustrian
Sistem Ekonomi Feudalisme Eropah
Kegiatan pertanian
Jerman masih mengamalkan sistem tiga bidang pertanian. Tanah-
tanah yang diusahakan ditanam dengan tanaman bijirin seperti
gandum, barli, oat dan kekacang. Peralatan yang digunakan hanyalah
tenggala yang diperbuat daripada kayu, sabit untuk menebas rumput
dan binatang ternakan untuk menggembur tanah
Selepas tanaman dituai, binatang ternakan akan dibebaskan ke tanah-
tanah ini dan tiada tanaman lain yang ditanam.
Sistem Ekonomi Feudalisme Eropah
Petani-petani Jerman juga dibebankan dengan cukai tanah dan tidak
bebas melakukan pekerjaan lain seperti memburu, menangkap ikan,
dan memotong kayu. Mereka hanya menurut perintah tuan-tuan
tanah. Malahan, kemiskinan petani pada abad ke-16 dapat
digambarkan apabila seseorang petani meninggal dunia, tuan tanah
akan menyediakan keranda untuk petani.
Sistem Ekonomi Feudalisme Eropah
Kegiatan industri
Industri tekstil diusahakan secara besar-besaran pada abad ke-16,
bukan sahaja untuk pasaran dalaman, malahan untuk dieksport. Kain
dan teknik pengeluaran sutera yang diimport dari dunia ke Eropah
oleh pedagang Arab pada abad ke-16 di Itali telah berkembang luas ke
seluruh Eropah.
Jerman juga mengusahakan perusahaan sutera dan tidak lagi
bergantung kepada kain import dari Asia dan Persia.
Sistem Ekonomi Feudalisme Eropah
Selepas perang 30 tahun, industri tekstil berkembang di desa, dimana masyarakat
desa mengeluarkan pakaian berasaskan kain bulu dan linen. Manakala,
masyarakat bandar menggunakan mesin untuk mewarnakan dan memutihkan
kain dan kemudian memasarkannya
Perdagangan tertumpu di bandar-bandar Uzbenk, Hamburg, can buemen atau
dikenali sebagai ikatan Han Seatic. Perkembangan perdagangan ini telah
membawa kepada perkembangan bandar perdagangan di Jerman Utara.
Kekayaan bandar ini datang daripada perdagangan bijiran dari Baltic, tuan tanah
polish dan kawasan dari Hungary dan Bohemia yang menyumbangkan hasil
pertanian untuk dieksport ke Belanda dan negara Barat yang mengalami
pertumbuhan pusat pemasaran lembu dan bijirin, pusat pentadbiran, serta
petempatan pedagang dan tukang-tukang.
Kegiatan institusi kewangan
- bank-bank Itali tidak dapat memberi
Sistem bantuan kewangan atau modal kepada
perdagangan serta tidak dapat membiayai
Ekonomi perdagangan di Lisbon dan Sevile berikutan
kemerosotan import akibat permusuhan dan
Feudalisme penaklukkan Turki Uthmaniyah
Persaingan daripada Portugal dan Sepanyol,

Eropah bank-bank Jerman pula banyak


menyumbangkan bantuan kewangan atau
modal perdagangan kepada pedagang
Jerman untuk menjalankan urusan
perdagangan dengan Sepanyol
PENUTUP
Kesannya, pedagang Jerman
dapat membawa barangan
buatan kilang Jerman banyak
melakukan urusan
perdagangan dengan Portugal
dan Sepanyol.
Sistem Ekonomi Feudalisme Eropah
Negara Perancis
Kegiatan sistem ekonomi feudalisme Perancis
Masyarakat Perancis masih bergantung kepada
bidang pertanian pada awal abad ke-16 Kemewahann
masyarakat masih diukur dari keluasan ladang yang dimiliki
Masyarakat masihlagi tinggal di desa berbanding di bandar
Pertanian
petani masih lagi terikat dengan tuan-tuan tanah dan golongan
bangsawan. Petani masih lagi mengerjakan tanah-tanah
pertanian dalam sistem manor.
Dalam sistem ini, petani mempunyai kewajipan kepada tuan
tanah, antaranya; tinggal di tanah kepunyaan tuan tanah,
mengusahakan tanah terutamanya pada musim menuai,
membekalkan kayu api ke rumah manor, membaiki jalan
jika diminta oleh manor dan membayar cukai hasil
pertanian yang diusahakan kepada manor.
Petani mengusahakan tanah pertanian menggunakan
kaedah sistem tanah lapang atau open field.
Tanah-tanah pertanian dibahagikan kepada tiga bahagian
untuk pusingan dalam proses penanaman. Bahagian
pertama akan ditanam dengan oat dan barli pada musim
bunga.
Selain itu, petani tidak lagi menjadi hamba atau serf,
tetapi kini menjadi penyewa tanah yang bebas atau
mengambil upah sebagai buruh. Masyarakat petani kini
digelar metayers. Metayers mula mempelbagaikan
pekerjaan.
Disamping itu, penanaman pokok mulberi dan
penternakan ulat sutera diusahakan oleh Raja Henry VI
telah meningkatkan ekonomi rakyat dan membawa
perkembangan bandar Paris, Iyons dan Marseilles.
Perkembangan dalam bidang pertanian dibantu dengan
pembinaan jalan raya pada tahun 1747 yang membolehkan
perhubungan lebih luas di Perancis dan membawa hasil
pertanian ke bandar-bandar besar.
Perdagangan
kepesatan perdagangan di Perancis dapat dilihat pada
masa pemerintahan Raja Henry VI. Raja Henry VI telah
menubuhkan sebuah angkatan tentera laut bagi
melindungi perdagangan Perancis. Seterusnya, Perancis
mula menerajui perdagangan di seberang laut dan
bersaing dengan Belanda dan British.
Perancis mula membuka pusat perdagangan di India dan
Amerika Utara
Kekayaan yang dimiliki Portugal dan Sepanyol telah
membangkitkan semangat Perancis untuk meluaskan tanah
jajahan di seberang laut dan mencari kekayaan. Oleh yang
demikian, pedagang Perancis mula melebarkan pencarian
dengan membuka petempatan di Amerika Utara.
Pembukaan petempatan ini membolehkan
pedagang Perancis memonopoli perdagangan
bulu dan memberi hak pembukaan
petempatan imigran Perancis di Amerika.
Pada tahun 1642, Perancis berjaya membuka
bandar montreal
Institusi kewangan
perkembangan perdagangan turut dipengaruhi oleh
faktor perkembangan sistem kewangan. Pada tahun
1500, wang tidak perlu dibawa dengan banyak untuk
melakukan urusan perdagangan.
Keadaan tersebut memudahkan pedagang dan
pengeluar mengawal dan memasarkan barangan
dengan bebas. Selain itu, urusan pengutipan cukai
juga mula dilaksanakan. Misalnya, 200 cukai berjaya
dikutip dalam satu masa di 120 tempat yang
berlainan di Sungai Loire dan daerah-daerah yang
lain.
sistem perbankan di Perancis hanya berkembang pesat
pada abad ke-18. Misalnya, pembukaan Paris Bourse pada
tahun 1724, Caisse D'escompte pada tahun 1776, dan
Lorene Royale pada tahun 1783. Syarikat Joint Stock
berkembang pada pertengahan abad ke-18. Pada tahun
1788, syarikat Perancis memperkenalkan insurans
kebakaran.

Penutup
Masyarakat Perancis masih bergantung kepada bidang
pertanian pada awal abad ke-16. Kemewahan masyarakat
masih diukur dari keluasan ladang yang dimiliki.
Masyarakat masih lagi tinggal di desa berbanding di
bandar.
Sistem Ekonomi Kapitalisme

PENGERTIAN EKONOMI KAPITALISME

Kapitalisme yang menekankan hak milik persendirian, pasaran , kebebasan


ekonomi, dan perniagaan untuk keuntungan.
Hak milik persendirian bermaksud individu berhak memilik sebanyak harta yang
boleh dimiliki.
Individu boleh memilih pekerjaa dan menukar kerja.
Ekonomi kapitilisme diamalkan oleh negara EROPAH pada ke-15 dan 16 untuk
mengamalkan system ekonomi merkantilisme
Latar Belakang Kemunculan Kapitalisme

Kapitalisme muncul di EROPAH pada abad ke-15 selepas Kemunculan Gerakan


Renaisans.
Kapitalisme dapat dikesan di Venice, Genoa, Florence, dan Milah yg terletak di Itali.
Genoa dan Venice mencapai kejayaan dlm pembinaan kapal-kapal laut.
Perkembangaan Revolusi Perdagangan yg merujuk kpd:-
a) Pembentukaan jalan-jalan perdagangan baharu;
b) Pertambahan penduduk;
c) Peningkatan harga barangan;
d) Berpusatkan bandar kpd yg berpusatkan negara.
Sistem ekonomi kapitalisme England pada abad ke-18
Perkembangan Revolusi Perindustrian pertama dan kedua.
Ciri-ciri kapitalisme terserlah dlm Revolusi Perindustrian pertama seperti;
a) Pengkhususan dalam aktiviti ekonomi,
b) Peluasan unit pengeluaran,
c) Penggunaan sumber-sumber kapital secara intensif,
d) Kemunculan kelas sosia baharu yg ditentukan oleh pemilian harta.
Revolusi Perindustrian pertama telah membawa perubahan-perubahan berikut;
a) Kemajuan pengangkutan dengan pembinaan jalan raya, landasan kereta api dan perkapalan.
b) Kemajuan dalam bidang pertanian.
c) Kemajuan dalam perdagangan antarabangsa
Sistem ekonomi kapitalisme England pada abad ke-19

(1) Dalam Revolusi Perindustrian pertama, industri besi dan arang batu.
(2) Modal yg diperoleh drpd keuntungan industri ini.
(3) Pemilik atau pengusaha industri memainkan peranan utama.
(4) Revolusi perindustrian kedua (1870-1917)diwakili oleh Kapitalisme kewangan.
(5) Ciri-ciri kapitalisme yg terselah dlm Revolusi Perindustrian kedua;-

a) Dominasi industri melalui pelaburan bank dan syarikat insurans


- terkawal oleh pelabur-pelabur bank dan syarikat insurans adalah pembentukan syarikat gergasi.
- bank dan syarikat insurans mempunyai kuasa hak pengundian saham.
- bank dan syarikat insurans mempunyai perwakilan dlm badan lembaga pengarah syarikat.
(b) Pengumpulan modal yang besar

- Modal yg besar disumbangkan oleh bank, syarikat insurans dan badan-badan korporat.

- Pelbagai ciptaan baharu dihasilkan oleh Revolusi Perindustrian kedua.

- Pengeluaran secara besar-besaran menjadi kaedah baharu pengeluaran

- Barangan yg dihasilkan ialah jam tangan, mesin pembasuh kain, basikal dan kereta.
(c) Pengasingan pemilik daripada pengurusan

- Ciri kapitalisme kewangan adalah pengasingan hak pemilik syarikat drpd pengurusan syarikat.
- Syarikat-syarikat kewangan terdiri drpd (kaum lelaki) dan ( wanita ) yg melabur simpanan
mereka dlm bentuk saham.
- Pemegang saham pula memonopili kasa undi proksi.
- Sebagaimana drpd mereka berminat utk melabur lebihan pendapatan mereka dlm syarikat yg
mempunyai prestasi yg menonjol.
(d) Syarikat Berhad (Holding Company)
i. Kapitalisme kewangan meliputi Syarikat Berhad (Hoalding Company)
sebagai bentuk asas organisasi kapitalisme.
ii. Syarikat Berhad menjadi ejen menyatukan unit-unit pengeluar.
iii. Menerima pendapatan drpd yuran pengurusan dan dividen .
iv. Perkembangan perdagangan menerusi integrasi syarikat ialah lambing
kejayaan para pemodal berbanding kapitalis bentuk lama.
(6) Perkembangan kapitalisme menyaksikan bermula dasar perdagangan bebas
(laissez-faire) dlm arena perdagangan antarabangsa.

(7) Perkembangan dasar bebas adalah;-


(a) Era Revolusi Perindustrian kedua membawa kpd keperluan mnenjalinkan perdagangan dng dunia luar
berasaskan prinsip perdagangan bebas .
(b) Negara tanah jajahan Eropah dipaksa membuka ekonomi negara mereka kpd prinsip perdagangan
bebas.
(c) Negara yg ingkar dikuasai melalui diplomasi kapal perang.
(d) Contohnya, pemansuhan monopoli perdagangan Syarikat Hindia Timur Inggeris pd tahun 1858.
Sistem Ekonomi Kapitalisme Di Amerika Syarikat Pada Abad ke-18 hingga 19

(1) Perkembangan ekonomi kapitalisme di Amerika Syarikat bermula


selepas tamat Perang Amerika dengan Britain (1812).
(2) Kestabilan politik menyebabkan golongan kapitalis dlm sektor
perindustrian.
(3) Perkembangan ini menyebabkan bermula Revolusi Perindustrian di
Amerika Syarikat mulai 1860-an hingga 1914.
Faktor-faktor Perkembangan Sistem Ekonomi Kapitalisme di Amerika Syarikat

1. Sistem ekonomi kapitalisme berkembang pesat di Amerika Syarikat.


2. Beberapa faktor yg mendorong perubahan sistem ekonomi kapitalisme dan
pertubuhan sektor perindustrian di Amerika Syarikat.
3. Faktor tersebut;-
(a) Kekayaan sumber asli
- Amerika Syarikat mempunyai sumber kekayaan seperti arang batu, besi, keluli, dan minyak.
- Tahun 1913, Amerika Syarikat menjadi pengeluar utama arang batu dunia.
(c) Imigrasi buruh dlm negara dan
(b) Tenaga buruh yang ramai. kehadiran buruh asing.

- Amerika Syarikat juga mempunyai bekalan - Kehadiran buruh dari luar negara dan
tenaga buruh yg ramai. perpindahan buruh dlm negara menyediakan
bekalan tenaga buruh yg mencukupi.
- Pertumbuhan sektor perindustrian yg
memerlukan pekerja yg ramai. - Undang Buruh Kontrak 1864 menggalakan
kedatangan buruh ke Amerika Syarikat.
- Bekalan tenaga buruh telah menyediakan
- Undang ini menyebabkan kemasukan ramai
permintaan utk hasil keluaran negara.
buruh dari China yg terlibat dlb pembinaan
landasan kereta api.
- Bandar pelabuhan seperti New York,
Chicago, dan Boston.
(d) Kemajuan teknologi (e) Teknik pemasaran

- Kemajuan dlm bidang teknologi - Muncul teknik pemasaran baharu di


menyebabkan banyak ciptaan hantar melalui pos.
baharu di Amerika Syarikat. - Penghantaran yg terkenal ialah
Roebuck and Company dan
- Perkembangan menyebabkan Montgomery ward.
pencipta terkenal. - Sistem ini dimajukan dalam sistem pos
- Telah mengeluarkan 40 000 buah dan landasan kereta api.
kereta. - Peniaga yg terkenal ialah Macy (New
York), Filene (Boston),Marshall Field
- Kaedah baru menghasilkan besi dan (Chicago),dan Wannamaker
keluli. (Philadelphia).
(f) Pengangkutan jalan air (g) Pembinaan terusan
- Sungai merupakan jalan - Kaedah pengangkutan utama
pengangkutan utama.
- Kapal Wap telah merancakkan
- Cekap utk mengerakkan barangan
perkembangaan ekonomi Amerika. berat berbanding dng jalan raya.
- Robert Fulton yg dinamakan Clermont - Terusan Erie di New York.
melakukan pelayaran pertama di
Sg.Hudson - Didirikan pd tahun 1825 berkeluasan
40 kaki dan 360 batu panjang.
- boleh mengangkut barangan dan
manusia dng cepat dan cekap. - Ini mengurangkan kos dan
mengurangkan jarak perjalanan
Perkembangan Sistem Ekonomi Kapitalisme di Amerika Syarikat

(1) Kemunculan industry kereta api (2) Perkembangan industri minyak


a) Muncul peniaga besar yang melabur modal dlm a) Industri minyak bermula dng pengenalan
industri kereta api. minyak tanah.
b) Syarikat kereta api . b) Tujuannya pemanasan dan sumber cahaya
c) Ini melahirkan golongan kapitalis yg terkenal c) Telaga minyak yg pertama digrudi di
seperti Daniel Drew, Jay Gould dan lain Pennsylvania.
d) Memberikan 131 000 ekar tanah awam kpd sektor d) Individu vital ialah John D. Rockfeller. Beliau
swasta. telah dikenali sebagai Standard Oil of New
Jersey.
e) Berlaku percantuman landasan kereta api yg
pendek e) Syarikat minyak yg lain ialah Standard Oil
Company of Ohio
f) Pertubuhan industry asas seperti besi keluli,
pembinaan, dan pembuatan mesin. f) Syarikat minyak terbesar di Cleveland, Ohio.
(4) Kemunculan perniagaan besar
(3)Kemajuan industri besi dan keluli

a) Tokoh utama industri besi dan a) Perkembangan Revolusi Perindustrian


keluli ialah Andrew Carnegie. membentuk Kartel
b) Ini menyebabkan berlaku gelombang
b) Firma mengeluarkan 25% besi & penyatuan besar pd tahun 1895-1905.
keluli.
c) Perniagaan berskala besar ialah;
c) J.Pierpont Morgan telah membeli - United Status Rubber;
firma Andrew Carnegia atas nama - Goodyear;
US Steel Corporation. - American Smelting and Refining;
- General Electric;
- Eastman Kodok.
Tamat
Kanishwaran Arumugam

Anda mungkin juga menyukai