Anda di halaman 1dari 8

KEMPEN

KECERIAAN
2017
RASIONAL
OBJEKTIF
Meningkatkan keprihatinan dan komitmen
pelajar terhadap kebersihan dan keceriaan
kelas, serta menghargai kemudahan yang
disediakan
Memupuk semangat bertanggungjawab serta
kesediaan bekerja sebagai satu pasukan
Membina perlakuan amalan kebersihan sebagai
budaya hidup berterusan dalam menjalani
kehidupan seharian
KEBERSIHAN KECUKUPAN MAKLUMAT
K ITEM CIRI YANG DINILAI ITEM CIRI YANG DINILAI

-Carta Organisasi

R
Lantai Tiada sampah Info Kelas -Jadual Bertugas
-Jadual Mata Pelajaran
-Misi & Visi
Sekolah

I
Tingkap Lap/cuci/berkilat Info Sekolah -Pelan Kebakaran
-Pengumuman
-Program Sekolah
-Tajuk

T
Susun Atur
-Maklumat dikemaskini
Meja/Kerusi -Bercirikan PA21 Sudut Mata Pelajaran
-Ruang Hasil Kerja Murid
-Parking Lot

E
-Pemadam Papan
-Dibalut
Putih
Alatan Meja Guru -Kemas
-Penyapu
-Penyodok

R
Sudut Bacaan
-Tiada di lantai
Sudut -Lengkap
Sampah Sifar -Tiada di dalam
Ganjaran -Kemas
Meja
iTHINK/KBAT

I Maklumat Papan Putih


-Tarikh/Hari/Kehadiran
-0bj pembelajaran/OP
-Kriteria Pembelajaran/KK

A
-Kemas
-Sesuai
Keceriaan & Hiasan
-Menarik

Anda mungkin juga menyukai