Anda di halaman 1dari 40

SUMBER PENGAJARAN

DAN PEMBELAJARAN
SEJARAH
KO G I L A D E V I A / P M A N I A M
R E S H M A A D E V I A / P S E LV A M
SARM I L A A/P THI AG U
TAJUK TUTORIAL

Membuat banding beza tentang kesesuaian, kelebihan dan kekurangan mengenai

penggunaan dokumen rasmi kerajaan, buku sejarah, kajian akademik dan


peta/gambar Sejarah sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran Sejarah
BAHAN BERCETAK
Bahan pencetak merupakan salah satu media pengajaran yang memberi rangsangan
luar kepada pelajar. Sama ada ianya akan member ingatan jangka panjang atau
jangka pendek adalah bergantung kepada keberkesanan rangsangan yang diterima
oleh murid-murid seperti isi kandungan yang menarik atau berkaitan dengan
pengalaman sedia ada murid. Kaedah penyampaian guru juga adalah penting dalam
merangsang minat murid.
Dokumen rasmi kerajaan
Buku sejarah
Kajian akademik
Peta & gambar
DOKUMEN RASMI KERAJAAN
PENGERTIAN DOKUMEN
Berasal daripada perkataan latin iaitu docere yang bermaksud
mengajar,menunjuk & memperlihatkan

Robert Coles dalam karya Doing Documentary Work menjelaskan


docere/mengajar pada awalnya menunjukkan petunjuk (clue) & bukti
(evidence). Bukti & petunjuk ini berbentuk kertas yang mengukuhkan
pembuktian.

Widodo H. Wijoyo : Berasal daripada perkataan documentum (latin)


bermaksud menyediakan dokumen, membuktikan dengan
mengukuhkan dokumen.

Semua maklumat yang dicatat dan dirakamkan dalam pelbagai bentuk.


JENIS-JENIS DOKUMEN
SEJARAH
DOKUMEN SEJARAH YANG DITERBITKAN
- Bentuk manuskrip yang ditaip drpd sumber asal
- Rekod rasmi kerajaan, laporan kerajaan, laporan
awam

DOKUMEN SEJARAH YANG TIDAK


DITERBITKAN
- Bentuk asal tidak disalin & di tulis semula
- Surat persendirian, catatan diari & surat
peribadi
KAEDAH MENTAFSIR DOKUMEN

Mengetahui lokasi dan tempat untuk memperoleh


dokumen sejarah seperti surat-surat persendirian.

LOKASI DOKUMEN SEJARAH Lokasi penyimpanan dokumen sejarah ( arkib negara dan
cawangan arkib,muzium negara,muzium
negeri,perpustakaan negara dan negeri)

Menentukan jumlah dokumen sejarah yang perlu diakses bagi


tujuan penyelidikan.

KUANTITI DOKUMEN Merancang masa secara sistematik untuk mengekses sumber


sejarah bagi membolehkan penelitian dan pembacaan yang
SEJARAH rapi.
MUZIUM NEGARA
JENIS DOKUMEN

KESESUAIAN
SUMBER
SEJARAH

ISI ASAL USUL


KANDUNGAN
ASAL-USUL
Dokumen sejarah mestilah berada dalam keadaan asal

Dokumen tersebut tidak mengalami pengubahsuaian dan dibuktikan


kesahihannya.

Kesahihan sumber bergantung kepada kebenaran dan kewibawaan sesuatu fakta


sejarah yang terletak di dalam catatan atau dokumen.

Dokumen sejarah ini disimpan di Arkib Negara ataupun arkib cawangan negeri.
Dokumen sejarah ini akan dipulihara sepanjang masa memandangkan
maklumat dan data yang tertulis dalam sumber primer tersebut amat
penting.

Menurut buku Pemuliharaan Buku Dan Manuskrip yang mana ditulis


oleh Wan Ali Hj, Wan Mamat, pengkaji mendapat banyak maklumat
tentang cara-cara atau langkah dalam memulihara manuskrip.

Penulis buku ini menjelaskan tentang bahan-bahan digunakan bagi


menulis manuskrip seperti kertas, dakwat, pena dan sebagainya.
600 MANUSKRIP PALSU
(BERITA HARIAN, 24 JUN 1997, P. 21)
LONDON, Isnin Perpustakaan British mendapati lebih 600 daripada koleksi 15,000 manuskrip
purba China miliknya adalah dokumen palsu yang dibuat pada abad ke-20, lapor Times, hari ini.
Manuskrip palsu itu dikesan menggunakan kaedah baru untuk menguji keaslian, membolehkan
pakar menganalisis kertas, dakwat dan pencelup tanpa merosakkan dokumen itu. Manuskrip asli
mempunyai cat kuning
ISI KANDUNGAN/FAKTA
Isi kandungan yang terdapat dalam dokumen sejarah tidak boleh di ubah
ataupun diubahsuai sama sekali kerana ia akan menjejaskan maklumat dan
data asal .

Dokumen sejarah akan ditaip semula mengikut maklumat dan data asal
jika terdapat kerosakan atau disebabkan usia lanjut dokumen tersebut.

Isi kandungan yang merupakan fakta-fakta kejadian sejarah mestilah


relevan dengan tajuk kajian ataupun penyelidikan sejarah yang dijalankan
oleh ahli-ahli sejarah.
Menurut buku Teori dan Kaedah Sejarah,Open University ,fakta adalah unsur
yang memantapkan kebenaran yang digunakan dalam penulisan sejarah.

Ketiadaan fakta menyukarkan penulisan sejarah sehingga ia boleh ditolak


daripada mempunyai ciri-ciri sejarah.

Dokumen sejarah mestilah lengkap dari sudut paparan fakta-fakta lengkap


tentang sesuatu kejadian dan peristiwa sejarah.

Dokumen sejarah yang lengkap menyebabkan ahli sejarah dapat menjawab


persoalan-persoalan yang sedia ada dalam memaparkan kejadian ataupun
peristiwa sejarah.
JENIS DOKUMEN
Terdapat pelbagai jenis dokumen sejarah.(fail-fail kerajaan,fail-fail setiausaha
kerajaan negeri,laporan awam dan catatan peribadi.)

Menurut buku Teori dan Kaedah Sejarah,Open University,dokumen kerajaan


mengandungi kelas yang tertentu.
Ia mungkin terbahagi kepada kelas kebangsaan,negeri,wilayah atau
daerah,kementerian atau jabatan,pihak berkuasa kerajaan tempatan atau
daerah.

Dokumen disediakan oleh pegawai-pegawai tertentu dalam organisasi


berkenaan.
Surat khabar dan majalah adalah merupakan kelas istimewa dalam
dokumen yang mengandungi pelbagai bentuk data.Ianya kadangkala
dalam bentuk laporan terus,dicetak semula daripada yang asal
seperti kenyataan rasmi Perdana Menteri atau menteri,perbahasan
dalam Dewan Parlimen.

Jadi ahli sejarah perlu mengetahui jenis dokumen sejarah yang


diguna pakai dalam penulisan sejarah yang sedang diusahakan.
KELEBIHAN DOKUMEN RASMI KERAJAAN

Ketepatan Fakta

Rujukan Utama

Mengelakkan
Kesilapan Fakta
KELEMAHAN DOKUMEN RASMI KERAJAAN

Dokumen
sukar
Membosankan diperolehi
Sukar
Difahami
Watikah Pemasyhuran Malaysia
1963
Kronologi Peristiwa Darurat 1950
Catatan Kemasukan Jepun Ke Tanah
Melayu
BUKU SEJARAH
SEJARAH BUKU
Buku dikatakan muncul dalam sejarah umat manusia, apabila orang Mesir mencipta
kertas papirus pada tahun sekitar 2400 SM. Adapun kertas papirus yang diturunkan tulisan ini
digulungkan untuk menjadi "skrol" (scroll), dan ia diyakini adalah bentuk buku yang paling
awal.

Selain itu, buku juga muncul di tamadun yang lain dengan bentuk yang lain. Contohnya, di
Kemboja, Sami Budha di situ membaca "buku" yang dibuat daripada daun dan amalan ini
masih dikekalkan sehingga hari ini dan perkara pernah dilaporkan oleh Nasional Geografi.
Manakala di negeri Cina, sebelum terciptanya kertas, para cendekiawan di situ menurunkan
tulisan mereka di atas lidi buluh dan mengikat lidi ini menjadi buku. Amalan menulis di atas
lidi telah mempengaruhi sistem tulisan Cina sehinggakan orang Cina mengamalkan tulisan
menegak sehingga pada awal moden
Buku memasuki satu era yang baru apabila industri kertas menjadi mantap.
Kertas dipercayai muncul di negeri Cina seawal-awalnya pada 200 SM,
selepas itu teknologi ini dibawa oleh pedagang muslim ke Eropah
sebelum abad ke-11. Dengan adanya kertas, penulisan menjadi lebih mudah
kerana kertas mempunyai ciri-ciri mudah disimpan dan juga bertahan lama.
Buku merupakan kepingan helaian kertas bertulis yang diikat
menjadi satu unit. Dalam sains kepustakaan, buku dikenali
sebagai monograf untuk membezakannya dengan terbitan bersiri
yang lain seperti majalah dan akhbar. Pada lazimnya, buku hanya
merujuk kepada buku yang diterbit dan bukan sebarang "kertas-
kertas yang diikat

Satu unit ikatan kertas yang mengandungi peristiwa-peristiwa


sejarah yang terlampau merupakan buku sejarah
KEKUATAN BUKU SEJARAH
Menjadi satu medium bagi generasi akan datang untuk mengetahui
sejarahnya.
Membantu guru bagi menjalankan pengajaran dan pembelajaran
dalam kelas
Murid-murid lebih memahami P&P dan memupuk semangat cinta
akan Negara
Mempertahankan dan memelihara fakta-fakta dan peristiwa sejarah
KELEMAHAN BUKU SEJARAH

Membosankan murid-murid semasa PdP


Peristiwa-peristiwa sejarah telah diringkaskan
Tidak menarik perhatian atau minat murid
Bukunya padat dengan tulisan
KAJIAN AKADEMIK
Kajian akademik adalah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh
para ilmuwan terhadap sesuatu topik atau ilmu untuk memahami
fenomenanya.

Okoli & Schabram (2009) mengelompokkan pelbagai penelitian


tersebut ke dalam 12 kategori yang antara lain terdiri dari penelitian
tentang cara kerja, memanfaatan sebagai sumber data.

Penelitian-penelitian ini dapat bermanfaat dalam


pengembangan kebijakan dan praktik terbaik untuk meningkatkan
kualiti kerja, dan nilai secara keseluruhan.
PETA & GAMBAR
Sebuah peta ialah sebuah perlambangan visual untuk sesebuah kawasan-
sebuah gambaran simbolik yang memberi tumpuan terhadap hubungan antara
elemen-elemen ruang seperti objek-objek, kawasan-kawasan dan tema-tema.

Banyak peta berbentuk dua dimensi pegun, gambaran tepat secara


geometri terhadap ruang tiga dimensi, manakala yang lain adalah dinamik
ataupun interaktif, kadang-kala berupa tiga dimensi.

Meskipun kebanyakan peta digunakan untuk menggambarkan geografi, peta


boleh juga digunakan untuk mewakili sebarang ruang, nyata ataupun bayangan,
tanpa mengambil kira konteks ataupun skala; misalnya, Pemetaan Otak,
Pemetaan DNA dan Pemetaan Ruang Angkasa.
MAKSUD GAMBAR
Gambar foto (seringnya disingkatkan menjadi foto) ialah imej yang dicipta
oleh cahaya yang jatuh pada permukaan peka cahaya, biasanya filem
fotografi atau pengimej elektronik seperti peranti caj terganding (CCD)
atau cip semikonduktor oksida logam pelengkap (CMOS).

Kebanyakan gambar foto dicipta oleh kamera yang menggunakan kanta untuk
memfokus panjang gelombang cahaya nampak daripada sesuatu pemandangan
demi membuat salinan yang dapat dilihat dengan mata manusia.

Proses dan amalan untuk mencipta gambar foto dikenali sebagai fotografi.
KEKUATAN PETA & GAMBAR
Dapat mengambarkan peristiwa-peristiwa yang telah berlaku kepada murid
Dapat mengenal kedudukan negeri dan negara
Bukti kepada fakta sejarah
KELEMAHAN PETA & GAMBAR

- Struktur peta yang lama menyebabkan kefahaman tidak jelas


Pada awal 1950-an, terdapat gerakan
perpecahan Cina Peranakan di Pulau
Pinang yang menentang ketuanan Melayu.
Pihak British mengiktiraf Raja-Raja
Melayu sebagai pemerintah Tanah
Melayu di zaman penjajahan
Rancangan kemerdekaan untuk Persekutuan Tanah melayu bermula pada
8 Februari 1956 di Lancaster House, London, satu Perjanjian
Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu telah ditandatangani di antara
YTM Tunku Abdul Rahman Putra, Ketua Menteri Persekutuan Tanah
Melayu bagi pihak kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Mr.Alan
Lennox-Boyd, Setiausaha Negara Tanah jajahan British bagi pihak
Kerajaan British.
Wakil dari Kerajaan Persekutuan Tanah

Melayu yang hadir sama pada upacara itu

dan perwakilan daripada Kerajaan British

yang turut serta pada upacara ini.