Anda di halaman 1dari 77

BAB 7 UDARA

7.1 Komposisi Udara


KOMPOSISI UDARA
Udara ialah campuran pelbagai jenis gas yang tidak kelihatan dan
terdapat di atmosfera
Komposisi Udara

Udara ialah campuran beberapa jenis


gas

Nitrogen (78%)

Oksigen (21%)

Gas nadir + bahan lain


(0.97%)

Karbon dioksida
(0.03%)
7 KOMPONEN UDARA
Nitrogen ialah gas yang paling banyak
Oksigen dibebaskan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis
Gas nadir ( helium, neon, argon, krypton, xenon dan radon) bersifat
lengai
Wap air terhasil daripada penyejatan air dan udara hembusan dari
hidupan
Mikroorganisma ialah hidupan seni. Contohnya, bakteria, virus, kulat
dan spora
Zarah habuk berpunca daripada tanah dan jelaga dari pembakaran
bahan api
Karbon dioksida dibebaskan oleh hidupan yang berespirasi
KeleKelembapan digunakan untuk
mengukur jumlah wap air yang
terkandung dalam udara.
ssemakin banyak wap air dalam udara, semakin tinggi
kelembapannya
Udara ialah campuran dan
bukan sebatian
KEPENTINGAN GAS DALAM
KEHIDUPAN HARIAN
KITAR KARBON
KITAR KARBON
melibatkan pengambilan , penggunaan, dan pengembalian karbon dioksida dalam
atmosfera secara berterusan

Tumbuhan menggunakan karbon dioksida semasa proses fotosintesis

Fotosintesis menghasilkan kanji (sebatian karbon) yang wujud dalam sumber makanan kita

Karbon dioksida dikembalikan ke udara melalui respirasi, pereputan bahan organik, dan
pembakaran

Pemfosilan mengekalkan sebatian karbon dalam bentuk bahan api fosil yang terbentuk
selepas berjuta-juta tahun
KITAR OKSIGEN
KITAR OKSIGEN
melibatkan pengambilan , penggunaan, dan pengembalian oksigen
dalam atmosfera secara berterusan

Oksigen digunakan dalam proses


Pembakaran bahan api

Respirasi hidupan

Pengaratan logam

Pereputan sisa hidupan

Oksigen dibebaskan ke udara melalui proses fotosintesis oleh tumbuhan


dan sianobakteria
KEPENTINGAN KITARAN GAS
mengekalkan keseimbangan kuantiti oksigen dan karbon dioksida dalam udara

Menjamin kelestarian akam sekitar, kemandirian hidupan dan kesihatan manusia

Kepekatan oksigen yang seimbang dapat :


Memelihara kesihatan sistem respirasi manusia

Menjamin kemandirian haiwan dan tumbuhan di darat dan di dalam air

Kepekatan karbon dioksida yang seimbang dapat :


Mengekalkan suhu purata bumi agar tidak terlalu panas atau sejuk

Menyokong proses fotosintesis tumbuhan


APAKAH YANG TERJADI SEKIRANYA
KUANTITI KARBON DIOKSIDA
MELEBIHI YANG SEPATUTNYA DALAM
UDARA??
PUNCA PENAMBAHAN KARBON
DIOKSIDA DALAM UDARA
Aktiviti manusia yang berlaku secara berleluasa meningkatkan
kepekatan karbon dioksida dalam udara

Penyahhutanan Asap ekszos pembakaran


Perindustrian pelepasan penebangan pokok tak bahan api dalam kenderaan
asap kilang terkawal bermotor
KESAN PENAMBAHAN KARBON
DIOKSIDA DALAM UDARA
Penambahan karbon dioksida menyebabkan pemanasan global
Karbon dioksida menyerap haba berlebihan sehingga menaikkkan suhu
bumi
Suhu bumi yang tinggi menyebabkan kemarau, ribut taufan dan cuaca
melampau
Suhu bumi yang tinggi menyebabkan peleburan ais di kutub,
menyebabkan kenaikan aras laut dan banjir di kawasan rendah
CARA MENGAWAL KESAN
PENAMBAHAN KARBON
Menanam semula pokok untuk
DIOKSIDA
Pembalakan yang terancang untuk
menyeimbangkan kitar oksigen dan mengekalkan sumber tumbuhan dan
kitar karbon haiwan
Mengurangkan pembebasan gas karbon
dioksida ke udara

Pasang pengalih Menaiki kenderaan Berkongsi


katalitik awam kenderaan Menaiki kenderaan
mesra alam
Merancang urbanisasi (pembadaran) dan industrialisasi dengan
rapi
7.2 PEMBAKARAN
PEMBAKARAN
Bermaksud tindak balas yang berlaku apabila
suatu bahan dipanaskan dengan
kehadiran oksigen dan membebaskan
tenaga haba dan tenaga cahaya.
Syarat pembakaran :
- Oksigen
- Haba
- Bahan api

Pembakaran boleh dielakkan jika kita menyingkirkan


salah satu daripada syarat pembakaran tiada.
Pembakaran

Suatu proses kimia yang berlaku apabila bahan api


terbakar dengan kehadiran oksigen dan
membebaskan karbon dioksida dan tenaga haba

Pembakaran karbon :

pembakaran
Karbon + Oksigen Karbon dioksida + Tenaga
haba

Pembakaran hidrokarbon :
pembakaran
Hidrokarbon + Oksigen Karbon dioksida + Air + Tenaga Haba
Oksigen Diperlukan Untuk Pembakaran

Memberikan haba

Kepentingan
Memberikan cahaya
Pembakaran

Pengangkutan
Alat Pemadam Api
Merupakan alat perlindungan kebakaran yang
digunakan untuk memadamkan api atau
mengendalikan kebakaran kecil
PRINSIP DALAM PEMBUATAN
ALAT PEMADAM API
menurunkan suhu memadamkan api dengan air kerana air boleh
menurunkan suhu api.

Menyingkirkan oksigen menutupi api dengan pasir atau selimut api,


menyembur api dengan karbon dioksida , busa kimia dan serbuk kering

Mengurangkan jumlah bahan terbakar atau memutuskan sumber bahan


bakar
PUNCA KEBAKARAN DAN JENIS
PEMADAM API YANG SESUAI
BINCANGKAN LANGKAH
PENCEGAHAN KEBARAKAN
AMALAN SIKAP BERJAGA-JAGA UNTUK
MENGELAKKAN KEBAKARAN
Membebankan Menggunakan
punca bekalan Plag elektrik adaptor berganda
elektrik dengan menjadi terlalu untuk
plag elektri yang panas lalu terbakar menyambung
terlalu banyak beberapa plag
7.3 PENCEMARAN UDARA
MAKSUD
pencemaran udara ialah pengotoran udara akibat kehadiran bahan
pencemar udara dalam atmosfera

Bahan pencemar udara dalam kuantiti banyak boleh menjejaskan kualiti


udara dan persekitaran serta membahayakan hidupan
Contoh keadaan yang membebaskan
bahan pencemar
Fenomena semula jadi Aktiviti manusia
Letusan gunung berapi Pembakaran sampah sarap

Kebakaran hutan akibat sambar kilat Pembakaran bahan api seperti diesel atau
petrol berplumbum
Pereputan sisa organik Aktiviti perkilangan
Pembasmian dan pembakaran hutan

Kegiatan perlombongan
Kerja pembinaan dan pembangunan
Pencemaran Udara

Kepekatan bahan pencemar udara yang


tinggi di udara

Bahan
Bahanpencemar
pencemar
Bahan
Bahanberbahaya
berbahayayang
yangterdapat
terdapat
di
diudara
udara
Racun
Debu Asap
serangga

Nitrogen Karbon Karbon


oksida monoksida dioksida
Sumber Bahan
Pencemar Udara

Pembakaran Penebangan hutan


Karbon dioksida Karbon dioksida
Debu Debu
Asap Asap

Rokok Kenderaan
Karbon dioksida Karbon dioksida
Nikotin, Bahan api
tembakau, tar berplumbum

Aktiviti pertanian Aktiviti industri


Racun serangga Karbon monoksida
Karbon dioksida Sulfur dioksida
Karbon dioksida
BAB 7 ; UDARA

Pencemaran Udara
Pencemaran Udara Menyebabkan Masalah
Kesihatan

Asap dan debu penyakit berkaitan pernafasan

Karbon monoksida atau nitrogen dioksida sakit kepala,


pening, kematian

Sulfur dioksida bronkitis, pneumonia dan kanser paru-paru

Bronkiol normal Bronkitis


BAB 7 ; UDARA

Pencemaran Udara
Pencemaran Udara Menyebabkan Masalah Alam
Sekitar-Hujan Asid

Sulfur dioksida atau nitrogen dioksida + hujan hujan asid

Air kolam dan sungai menjadi berasid tumbuhan dan


haiwan akuatik mati

Menghakis dan memusnahkan bangunan


BAB 7 ; UDARA

Pencemaran Udara
Pencemaran Udara Menyebabkan Masalah Alam
Sekitar Penipisan Lapisan Ozon

KlorofluoroKarbon ( CFC ) memusnahkan lapisan ozon

Menyebabkan lebih banyak sinar ultaungu sampai ke bumi

Menyebabkan kanser kulit dan merosakkan mata


BAB 7 ; UDARA

Pencemaran Udara
Pencemaran Udara Menyebabkan Masalah Alam
Sekitar Kesan Rumah Hijau

Karbon dioksida menghalang haba daripada Bumi terbebas ke


angkasa

Peningkatan suhu Bumi menyebabkan pemanasan global atau


kesan rumah hijau

Ais di kutub melebur menyebabkan peningkatan paras air laut


BAB 7 ; UDARA

Kepentingan Mengekalkan Kebersihan Udara

Kepentingan Mengekalkan
Kebersihan Udara

Untuk memastikan
Untuk mengekalkan
kemandirian manusia
dan menjamin
dan organisma hidup
kesihatan manusia
yang lain
BAB 7 ; UDARA

Kepentingan Mengekalkan Kebersihan Udara

Masyarakat
Elakkan pembakaran terbuka.
Guna semula, kitar semula dan kurangkan

Industri
Gunakan petrol tidak berplumbum
Langkah-Langkah Gunakan gas mesra ozon
Untuk
Menghalang Dan Membina corong tinggi bagi kilang
Mencegah
Pencemaran Perundangan
Udara
Menguatkuasakan undang-undang
baru

Pendidikan
Kempen, seminar, aktiviti atau iklan
melalui media masa
BAB 7 ; UDARA

Kepentingan Mengekalkan Kebersihan Udara

Kurangkan
penggunaan
penyaman udara
Elakkan
pembakaran
terbuka

Berhenti merokok
Cara-Cara
Cara-Cara
Mengekalkan Penanaman semula
Mengekalkan
Udara tumbuhan
UdaraBersih
Bersih
Gunakan
pengangkutan
awam (LRT,
komuter)
Kitar semula, guna
semula dan
kurangkan

Perkongsian kereta
TAMAT